Laipni lūgti biedrības "Patvērums "Drošā māja"" tīmekļa vietnē!

Konsultācijas Rīgā
+371 25565098, +371 28612120
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

2018

Šajā sadaļā ir pieejama informācija par aktuālajiem projektiem, kuri šobrīd tiek īstenoti. Vairāk informācijas lūdzu skatiet apakšsadaļās.

Šobrīd īstenotie projekti:

Imigrantu integrācija

Projekts "Informācijas centrs iebraucējiem"

Projekts "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II"

Projekts "Pieaugušo imigrantu izglītošanas iespēju uzlabošana, 2IMINED"

Projekts "Integrācijas kursi par Eiropu"

2018.gadā noslēgtie projekti

Imigrantu integrācija

Projekts "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" 

Cilvēktirdzniecības mazināšana

Projekts "Atbalsta pasākumi cilvēktirdzniecības upuriem III"