Laipni lūgti biedrības "Patvērums "Drošā māja"" tīmekļa vietnē!

Konsultācijas Rīgā
+371 25565098, +371 28612120
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 9/10, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II

Starptautiskās aizsardzības personas uzsākušas latviešu valodas un integrācijas mācību kursu apguvi

Ievietots: 20.03.2018

NVO “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka martā projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros ir uzsākti latviešu valodas un integrācijas mācību kursi. Aktivitāšu mērķis ir veicināt starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot tiem mācību kursus un pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās.

Latviešu valodas mācību kurss šobrīd tiek nodrošināts divām grupām, kopumā 25 starptautiskās aizsardzības personām no 11 valstīm - Eritrejas (7), Afganizstānas (2), Azerbaidžānas (5), Krievijas (4), Izraēlas (1), Kongo (1), Sudānas (1), Tadžikstānas (1), Baltkrievijas (1), Uzbekistānas (1), Gruzijas (1). Plānots, ka latviešu valodas mācības katrai grupai ilgs no trīs līdz pieciem mēnešiem, divas līdz trīs nodarbības nedēļā - vienas nodarbības ilgums ir 135 minūtes (3 x 45 minūtes). Latviešu valodas kursa mērķis nodrošināt starptautiskās aizsardzības personām apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu.

Lai iegūtu zināšanas un kultūrorientācijas prasmes sekmīgai saskarsmes veidošanai Latvijas sabiedrībā, 15 starptautiskās aizsardzības personas no 8 valstīm - Afganistānas (3), Sīrijas (4), Azerbaidžānas (3), Krievijas (2), Tadžikstānas (1), Kirgizstānas (1), Sudānas (1), Kongo (1) - uzsākušas integrācijas mācību kursu. Katra nodarbība ilgst 180 minūtes (4 x 45 minūtes). Mācību laikā katrai mācību grupai tiek nodrošinātas vidēji divas nodarbības nedēļā, kopumā visa kursa apguves laikā plānotas vismaz piecas nodarbības. Integrācijas mācību kursa ietvaros starptautiskajām aizsardzības personām ir iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju un pakalpojumiem, informāciju par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas un reliģiskajām atšķirībām, lēmumu pieņemšanu, laika izjūtu, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības apgūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā.

Vienlaikus, lai nodarbībās veicinātu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību laikā tiek organizēta arī bērnu pieskatīšana.

Kvalitatīvu saziņu ar mācību kursa dalībniekiem nodrošina dažādu valodu tulki vai valodu zinātāji.

No šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem.

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

Norit plānošanas darbi aktivitāšu uzsākšanai starptautiskās aizsardzības personām

Ievietots: 27.02.2018

“Lai martā uzsāktu projektā “Atbalsta pasākumi starptautiskajām aizsardzības personām II” paredzētos latviešu valodas un integrācijas kursus, šobrīd aktīvi notiek sagatavošanās darbi,” norāda projekta vadītāja Zanda Rudene.

“Februārī notikusi integrācijas mācību kursa “Ievadkurss par Latviju” iesniegšana licencēšanai. Paredzēts, ka mācību programmas ietvaros starptautiskās aizsardzības personām notiks nodarbības par to, kā Latvijā darbojas dažādas sistēmas, piemēram, nodarbinātība, izglītība, mājokļu tirgus, atbalsta sistēma un citas”.

Viņa norāda, ka vienlaikus projekta ietvaros notiek arī latviešu valodas mācību kursa programmas licencēšana, kā arī ir piesaistīti latviešu valodas pasniedzēji, kuriem ir pieredze darbā ar projekta mērķa grupu.

“Latviešu valodas pamatzināšanu apguve ir būtisks stimuls aktīvākas sociālās dzīves veicināšanai. Ņemot vērā, ka grupās būs pārsvarā dažādu tautību cilvēki, kuri prot tikai savu dzimto valodu, latviešu valodas zināšanas viņiem varētu kalpot arī kā savstarpējās saziņas līdzeklis. Šobrīd plānojam, ka latviešu valodas mācību kursu varētu uzsākt jau martā.”

Z.Rudene norāda, ka februārī ir arī uzsākts darbs pie mobilās lietojumprogrammas par Latviju satura izstrādes. Ar tās palīdzību projekta mērķa grupai būs iespēja iegūt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dzīvi Latvijā.

No šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projekta mērķis ir veicināt starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot tiem mācību kursus un pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās.

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

Uzsākta projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” īstenošana

Ievietots: 23.01.2018

Lai veicinātu starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot tiem mācību kursus un pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās, biedrība “Patvērums “Drošā māja”” 2018.gada 2.janvārī ir uzsākusi projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” īstenošanu.  

Projekta ietvaros 250 mērķa grupas pārstāvjiem tiks nodrošināts latviešu valodas mācību kurss, ar kura starpniecību kursa dalībniekiem būs iespēja mācīties valodu, lai viņi varētu saprasties, risinot dažādus jautājumus sadzīves līmenī vai kārtojot dokumentus pašvaldību vai valsts institūcijās. Apgūtā latviešu valoda palielinās mērķu grupas sociālo kontaktu skaitu, paaugstinot savu līdzdalību sabiedrības dzīvē kopumā.

Starptautiskās aizsardzības personām tiks piedāvāts arī integrācijas mācību kurss, kurā tā dalībnieki varēs iegūt zināšanas un kultūrorientācijas prasmes, kādas ir nepieciešamas, lai varētu sekmīgi veidot saskarsmi Latvijas sabiedrībā. Kopumā mācību kursa laikā plānots iesaistīt 500 personas. Lai nodrošinātu kvalitatīvu informācijas nodošanu mācību kursa dalībniekiem, visu projekta gaitu tiks piesaistīti dažādu valodu tulki vai valodu zinātāji.

Lai veicinātu informācijas par dzīvi Latvijā pieejamību mērķa grupai, projekta īstenošanas gaitā tiks izstrādāta mobilā lietojumprogramma, kas būs bezmaksas lejuplādējamas Google Play un App Store veikalos. Lai projekta mērķa grupai būtu iespēja iegūt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dzīvi Latvijā, mobilajā lietojumprogrammā paredzēts iekļaut arī informāciju no tīmekļa vietnē www.beglis.lv publicētajiem jautājumiem – atbildēm.

Kopumā līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem.

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Kopējais projekta budžets sastāda 240 000 eiro. Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 2.janvāris – 2020.gada 30.jūnijs. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Noslēdzies konkurss par atbalsta pasākumu sniegšanu starptautiskās aizsardzības personām

Ievietots: 03.01.2018
Kultūras ministrijas (KM) atklātajā konkursā - atbalsta pasākumu sniegšana starptautiskās aizsardzības personām – konkurētspējīgāko pieteikumu iesniegusi un tiesības turpināt minēto pakalpojumu sniegšanu arī 2. posmā ieguvusi biedrība „Patvērums „Drošā māja””.
 
Atbalsta pasākumu mērķis ir nodrošināt mērķa grupai integrācijas kursa un latviešu valodas pamat frāžu apguvi. Integrācijas kursā starptautiskās aizsardzības personas tiks iepazīstinātas ar Latvijas sociālekonomisko un kultūrvidi, lai veiksmīgāk adaptētos jaunajiem apstākļiem un iekļautos sabiedrībā.

Paredzēts, ka biedrības organizēto integrācijas kursu apmeklēs vismaz 500 personas un latviešu valodas pamatzināšanas apgūs ne mazāk kā 250 personas.

Minēto uzdevumu nodrošināšanai biedrība nākamo divarpus gadu periodā saņems 240 000 eiro, ko veido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gadu perioda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 25% apmērā.

Atklātā konkursa ietvaros tika saņemti 2 pieteikumi.

Atklātu konkursu minēto uzdevumu nodrošināšanai KM izsludināja, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 432 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība” noteikto.

Informāciju sagatavoja: Lita Kokale, Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja