Laipni lūgti biedrības "Patvērums "Drošā māja"" tīmekļa vietnē!

Konsultācijas Rīgā
+371 25565098, +371 28612120
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II

Deviņu mēnešu laikā atbalsta pasākumos piedalījušās personas no 17 valstīm

Ievietots: 23.10.2018

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka no šā gada 2.janvāra līdz 28.septembrim projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros tika īstenotas aktivitātes ar mērķi veicināt starptautisko aizsardzības personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Deviņu mēnešu laikā integrācijas mācību kursu ir noslēgušas piecas grupas – kopumā 73 personas no 17 valstīm: Krievijas (16), Azerbaidžānas (8), Eritrejas (7), Afganistānas (5), Turcijas (4), Gruzijas (3), Sīrijas (2), Sudānas (1), Bangladešas (1), Pakistānas (2), Tadžikistānas (1), Kirgizstānas (1), Kongo (1), Uzbekistānas (4), Ēģiptes (3), Irākas (13), Ukrainas (1). Apliecinājumi par integrācijas kursa noklausīšanos izsniegti 69 personām. Lektori norāda, ka vislielākā interese kursantiem bijusi par migrācijas, nodarbinātības, izglītības un veselības aprūpes jautājumiem. Zināms, ka sestā mācību grupa integrācijas mācību kursa apguvi uzsāks 29.oktobrī.

Integrācijas mācību kursa ietvaros tā dalībniekiem ir iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām. Dalībnieki var uzzināt arī par brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Lai nodarbībās varētu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību kursa apguves laikā tika organizēta arī bērnu pieskatīšana. Kvalitatīvu saziņu ar mācību grupu dalībniekiem nodrošināja septiņi valodu tulki vai valodu zinātāji ar turku, dari, arābu, tigriņu, gruzīnu, kurdu un urdu valodu prasmēm.

Lai starptautiskajām aizsardzības personām nodrošinātu iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu, projekta ietvaros tiek organizēts arī latviešu valodas apguves mācību kurss. Līdz septembra beigām to ir apmeklējušas kopumā 54 personas starptautiskās aizsardzības personas, no kurām 46 saņēmušas apliecību par kursa beigšanu. Latviešu valodas skolotāja Lolita Zilberte norāda, ka kopumā kursanti bija ļoti pozitīvi noskaņoti pret mācībām un labprāt palīdzēja cits citam. “Kursanti bija ļoti aktīvi nodarbībās - labprāt piedalījās klasē organizētajās situatīvajās valodas spēlēs, centīgi pildīja mājasdarbus, papildu arī paši individuāli mācījās, izmantojot Latviešu valodas aģentūras izstrādātos interneta mācību līdzekļus. Ja salīdzinām mācību grupas – tad tās bija diezgan atšķirīgas no mācīšanās pieredzes viedokļa, proti, atšķirīgs vecums, izglītības līmenis, kas kopumā ietekmēja mācību procesu”.

Latviešu valodas kursu ir apguvušas četras grupas un tajās piedalījās 54 personas no 17 valstīm: Eritrejas (7), Sudānas (1), Kongo ( 1), Bangladešas (1), Afganistānas (2), Krievijas (13), Azerbaidžānas ( 3), Gruzijas (3), Izraēlas (1), Kirgizstānas (1), Ukrainas (1), Baltkrievija (1), Ēģipte (2), Irāka (12), Pakistāna (1), Sīrija (1), Turcija (3). Šā gada 23.oktobrī latviešu valodas kursu uzsāka piektā mācību grupa.

Lai veicinātu informācijas par dzīvi Latvijā pieejamību mērķa grupai, projekta īstenošanas gaitā ir izstrādāta mobilā lietojumprogramma „Pirmie soļi Latvijā”, kuras testa versija šobrīd ir bezmaksas lejuplādējama Google Play un App Store veikalos. Lai projekta mērķa grupai būtu iespēja iegūt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dzīvi Latvijā, mobilajā lietojumprogrammā ir iekļauta arī informācija no tīmekļa vietnē www.beglis.lv publicētajiem jautājumiem – atbildēm. Lietojumprogramma ir pieejama latviešu, angļu, franču, arābu un dari valodās. Biedrībā norāda, ka šobrīd vēl notiek darbs pie lietojumprogrammas satura pilnveides, un to testē projekta mērķa grupa. Ir sagatavota vizuāla informācija par aplikācijas praktisko pielietojamību – video pamācība - ar kuru tiek iepazīstināta mērķa grupa, lai jau lekciju kursu uzsākot, tai būtu prasme lietot mobilo aplikāciju un gūt papildu informāciju.

Kopumā no šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

Latviešu valodas skolotāja: starptautiskās aizsardzības personas ir ļoti motivētas apgūt latviešu valodu

Ievietots: 26.09.2018

Šā gada augusta nogalē projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros latviešu valodas kursa apguves testu zemākajam valodas līmenim pildīja trešā mācību grupa, kurā valodu apguva 11 personas no Krievijas (4), Turcijas (3), Gruzijas (2), Ukrainas (1) un Ēģiptes (1). Latviešu valodas kursu šī mācību grupa uzsāka 11.jūlijā.

Lai sniegtu ieskatu par latviešu valodas kursa apguvi un sasniegtajiem rezultātiem, lūdzām latviešu valodas skolotāju Lolitu Zilberti pastāstīt par mācību norises gaitu.

Vaicāta par diagnosticējošā darba pārbaudes metodēm, Lolita Zilberte informē, ka testā tika iekļauti klausīšanās prasmes, lasīšanas, rakstīšanas prasmes un runāšanas prasmes uzdevumi.

Sakiet, kāds bija grupas valodas prasmes līmenis atbilstoši Latvijā noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem A1-C2?

- Mācību grupas dalībnieki nesen bija ieradušies Latvijā un vēl nebija ikdienā dzirdējuši latviešu valodu. Vienlaikus, ņemot vērā, ka lielākā daļa kursantu zināja krievu valodu, tad nelielas grūtības bija tikai ar diviem kursantiem no Turcijas un Gruzijas, kuri nezināja ne angļu, ne krievu valodu. Kopumā kursanti bija ļoti pozitīvi noskaņoti pret mācībām un labprāt palīdzēja cits citam. Valodas prasmes līmenis atbilstoši Latvijā noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem kursantiem bija PirmsA1līmenis (0 līmenis).

Lūdzu pastāstiet, cik homogēna bija mācību grupa no valodas prasmes viedokļa?

- Jāteic, ka grupa bija diezgan atšķirīga no mācīšanās pieredzes viedokļa, proti, atšķirīgs vecums, izglītības līmenis, kas kopumā ietekmēja mācību procesu.

Kuras no četrām valodas prasmēm kursa dalībniekiem bija vislabāk attīstītas?

- Vislabāk bija attīstīta lasīšanas prasme.

Vai Jūs varētu raksturot grupas dalībnieku ieinteresētību programmas saturā? Kuras tēmas kursa dalībniekiem šķita visinteresantākās?

- Dalībnieki izrādīja lielu interesi ne tikai par mācīšanos, bet arī par dzīvi Latvijā, tās vēsturi, kultūru un svētkiem. Grupa bija ļoti ieinteresēta programmas saturā, īpaši interesējās par iespēju kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi, lai vēlāk, kā paši stāsta, varētu pēc iespējas ātrāk atrast darbu. Šai grupai vissaistošākā bija tēma “Veselība. Medicīnas pakalpojumi”. Kursanti mācību procesa gaitā ļoti aktīvi piedalījās lomu spēlēs, jo uzskatīja, ka tās ir praktiskas un turpmāk pielietojamas sadzīvē.

Kā Jūs vērtējat - kāda bija kursa dalībnieku attieksme pret mācīšanos?

- Esmu gandarīta, ka latviešu valodas apguvējiem bija ļoti pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu. Kursanti bija ļoti aktīvi nodarbībās - labprāt piedalījās klasē organizētajās situatīvajās valodas spēlēs, centīgi pildīja mājasdarbus, aktīvi palīdzēja viens otram. Zinu, ka brīvajā laikā kursanti paši papildu individuāli mācījās, izmantojot Latviešu valodas aģentūras izstrādātos interneta mācību līdzekļus.

No šā gada 2.janvāra līdz šim brīdim projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros latviešu valodas kursu ir apguvušas jau trīs mācību grupas – kopumā 41 starptautiskā aizsardzības persona.

Plānots, ka kopumā līdz līdz 2020. gada 30.jūnijam projekta ietvaros latviešu valodas mācību kurss tiks nodrošināts  250 mērķa grupas pārstāvjiem. Šīs aktivitātes mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personām iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu.

Projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

Augustā integrācijas mācību kursu noslēgušas 28 personas, latviešu valodas kursu - 11

Ievietots: 30.08.2018

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka augustā projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros integrācijas mācību kursu noslēdza divas grupas, kurās kopumā mācījās 28 starptautiskās aizsardzības personas no sešām valstīm.

Ceturtā mācību grupa, kura integrācijas mācību kursu uzsāka 27.jūlijā, mācības noslēdza 10.augustā. Šajā grupā mācījās 14 personas, tai skaitā 8 pieaugušie un 6 bērni, no Krievijas (7), Ēģiptes (3), Uzbekistānas (3) un Ukrainas (1).

13.augustā mācības noslēdza piektā grupa, kura integrācijas mācību kursu uzsāka jūlija nogalē – 31.jūlijā. Mācību kursa dalībnieku vidū bija 14 personas – 10 pieaugušie un 4 bērni – no Irākas (13) un Pakistānas (1).

“Mācību dalībnieki bija tik ļoti ieinteresēti lekciju saturā, ka visas lekcijas tika apmeklētas 100%. Par aktuālāko no saņemtās informācijas viņi atzina lekcijas par nodarbinātību, izglītību, sociālajiem un medicīnas pakalpojumiem,” atzīmē projekta vadītāja Zanda Rudene. Abām grupām tika prezentēta arī jaunā mobilā lietojumprogramma „Pirmie soļi Latvijā”, kuras testa versija šobrīd ir bezmaksas lejuplādējama Google Play un App Store veikalos. “Kursu dalībniekiem kopā ar lektoriem bija iespēja iepazīties ar lietojumprogrammas video pamācību un lejuplādēt to savos mobilajos tālruņos, kas aktīvi arī tika  darīts.”

Abām grupām noslēguma pasākums ar apliecību pasniegšanu notika 14.augustā Laimas Šokolādes muzejā. Kopumā tika izsniegtas 27 apliecības – pirmajai mācību grupai 13, bet otrajai – 14.

Integrācijas mācību kursa ietvaros tā dalībniekiem ir iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām. Dalībnieki var uzzināt arī par brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Lai nodarbībās varētu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību kursa apguves laikā tika organizēta arī bērnu pieskatīšana. Kvalitatīvu saziņu ar mācību grupu dalībniekiem nodrošināja valodu tulki vai valodu zinātāji.

Lai starptautiskajām aizsardzības personām nodrošinātu iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu, projekta ietvaros tiek organizēts arī latviešu valodas apguves mācību kurss.

Z.Rudene norāda, ka 23.augustā projekta ietvaros apliecības par latviešu valodas mācību kursu saņēma jau trešā mācību grupa, kurā bija 11 personas no Krievijas (4), Turcijas (3), Gruzijas (2), Ukrainas (1) un Ēģiptes (1). Šī mācību grupa kursu uzsāka 11.jūlijā.

Paredzēts, ka no šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros tiks sniegts atbalsts vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projekta aktivitātes biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

 

Pusgada laikā atbalsta pasākumos piedalījušās personas no 16 valstīm + Infografika

Ievietots: 19.07.2018

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros no šā gada 2.janvāra līdz 30.jūnijam tika īstenotas aktivitātes ar mērķi veicināt starptautisko aizsardzības personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Integrācijas mācību kursu ir noslēgušas kopumā 3 grupas – 45 personas (9 sievietes, 36 vīrieši) no 14 valstīm: Krievijas (9), Azerbaidžānas (8), Eritrejas (7), Afganistānas (5), Turcijas (4), Gruzijas (3), Sīrijas (2), Sudānas (1), Bangladešas (1), Pakistānas (1), Tadžikistānas (1), Kirgizstānas (1), Kongo (1), Uzbekistānas (1).

Mācību kursa dalībnieku vidū bija 7 personas, kuras Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) Pārvietošanas programmas ietvaros; 38 personas, kuras patstāvīgi šķērsojušas Latvijas robežu. 43 kursantiem bija patvēruma meklētāja statuss, savukārt alternatīvais statuss bija 2 personām.

Integrācijas mācību kursa ietvaros tā dalībniekiem ir iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām. Dalībnieki var uzzināt arī par brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Lai nodarbībās varētu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību kursa apguves laikā tika organizēta arī bērnu pieskatīšana. Kvalitatīvu saziņu ar mācību grupu dalībniekiem nodrošināja septiņi valodu tulki vai valodu zinātāji ar turku, dari, arābu, tigriņu, gruzīnu un urdu valodu prasmēm.

Projekta vadītāja Zanda Rudene norāda, ka vislielākā interese un jautājumi dalībniekiem bija par veselības aprūpi, nodarbinātību, tai skaitā darba iespējām Latvijā. „Ņemot vērā, ka kursantu vidū bija arī ģimenes ar bērniem, bija arī daudz jautājumu, kas saistīti ar bērnu izglītību – gan vispārējo, gan interešu izglītību”. 

Projekta ietvaros 28 starptautiskās aizsardzības personas piedalījās arī latviešu valodas mācību kursa apguvē. Mācību dalībniekiem tika nodrošināta iespēja mācīties valodu, lai viņi varētu saprasties, risinot, piemēram, dažādus jautājumus sadzīves līmenī vai kārtojot dokumentus pašvaldību vai valsts institūcijās.

Mācības tika organizētas divās grupās un tajās piedalījās personas no 11valstīm: Eritrejas (7), Sudānas (1), Kongo ( 1), Bangladešas (1), Afganistānas (1), Krievijas (10), Azerbaidžānas ( 3), Gruzijas (1), Izraēlas (1), Kirgizstānas (1), Ukrainas (1). Kopumā apliecību par latviešu valodas kursa beigšanu saņēma 21 persona.

„Kursu dalībnieki bija ļoti ieinteresēti programmas saturā. Dalībnieki izrādīja lielu interesi ne tikai par mācīšanos, bet arī par dzīvi Latvijā, tās vēsturi, kultūru un tradīcijām. Liela interese bija par iespēju kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi, lai vēlāk varētu pēc iespējas ātrāk atrast darbu. Priecē, ka valodas apguvējiem bija ļoti pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu, kursanti bija ļoti aktīvi nodarbībās, labprāt piedalījās klasē organizētajās situatīvajās valodas spēlēs, centīgi pildīja mājasdarbus – gan individuāli, gan pāros”, uzsver latviešu valodas skolotāja Lolita Zilberte.

Lai veicinātu informācijas par dzīvi Latvijā pieejamību mērķa grupai, projekta īstenošanas gaitā ir izstrādāta mobilā lietojumprogramma „Pirmie soļi Latvijā”, kuras testa versija šobrīd ir bezmaksas lejuplādējama Google Play un App Store veikalos. Lai projekta mērķa grupai būtu iespēja iegūt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dzīvi Latvijā, mobilajā lietojumprogrammā ir iekļauta arī informācija no tīmekļa vietnē www.beglis.lv publicētajiem jautājumiem – atbildēm. Lietojumprogramma ir pieejama latviešu, angļu, franču, arābu un dari valodās. Biedrībā norāda, ka šobrīd vēl notiek darbs pie lietojumprogrammas satura pilnveides, un vispirms tā tiks piedāvāta testēšanai projekta mērķa grupai.

Kopumā no šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

21 starptautiskās aizsardzības persona saņem apliecību par latviešu valodas kursa apguvi

Ievietots: 25.06.2018

Lai starptautiskajām aizsardzības personām nodrošinātu iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu, no šā gada marta līdz maijam projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros patvēruma meklētāju centrā „Mucenieki” tika organizēts latviešu valodas apguves mācību kurss divām grupām. Mācību pārbaudes testu kursanti kārtoja 24.maijā, savukārt 31.maijā 21 starptautiskās aizsardzības persona no 11 valstīm - Eritrejas, Afganistānas, Azerbaidžānas, Krievijas, Izraēlas, Kongo, Sudānas, Tadžikistānas, Baltkrievijas, Uzbekistānas, Gruzijas saņēma apliecību par kursu beigšanu.

„Pirmās mācību grupas, kurā mācījās 10 personas no Eritrejas, valodas zināšanu līmenis nodarbību sākuma stadijā bija līdzīgs, jo lielākā daļa dalībnieku no Eritrejas bija ieradušies vienā laikā. Tikai daži no kursantiem Latvijā atradās ilgāk un līdz ar to bija paguvuši iemācīties dažus vārdus latviski – piemēram, „labdien”, „mans vārds ir” un tml. Valodas prasmes līmenis atbilstoši Latvijā noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem šai grupai bija PirmsA1līmenis,” mācību grupu raksturo latviešu valodas skolotāja Lolita Zilberte. Viņa stāsta, ka grupa bija ļoti ieinteresēta programmas saturā. „Jo īpaši interesanta kursantiem bija tēma “Iepirkšanās”, jo iegūtās zināšanas viņiem uzreiz bija iespēja praktiski pielietot sadzīvē. Priecē, ka valodas apguvējiem bija ļoti pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu, kursanti bija ļoti aktīvi nodarbībās, labprāt piedalījās klasē organizētajās situatīvajās valodas spēlēs, centīgi pildīja mājasdarbus – gan individuāli, gan pāros”.

Otrajā mācību grupā latviešu valodu apguva 11 personas no Afganistānas, Azerbaidžānas, Krievijas, Izraēlas, Kongo, Sudānas, Tadžikistānas, Baltkrievijas, Uzbekistānas, Gruzijas

“Grupas valodas zināšanu līmenis nodarbību sākuma stadijā bija ļoti atšķirīgs, jo grupa sāka mācīties 2018.gada martā, bet daži cilvēki Muceniekos uzturējās jau kopš 2017.gada beigām – līdz ar to šiem cilvēkiem bija  kaut nelielas latviešu valodas priekšzināšanas. Valodas prasmes līmenis atbilstoši Latvijā noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem bija PirmsA1līmenis (0 līmenis). Jāteic, ka šī grupa bija  ne tikai atšķirīga no valodas prasmes viedokļa, bet  kursantiem bija arī dažāds vecums un izglītības līmenis, kas  arī ietekmēja  mācīšanos,”  otro mācību grupu raksturo L.Zilberte. „Kopumā šajā grupā attiecībā uz mācībām kursanti bija ļoti pozitīvi noskaņoti. Dalībnieki izrādīja lielu interesi ne tikai par mācīšanos, bet arī par dzīvi Latvijā, tās vēsturi, kultūru un tradīcijām. Grupa bija ļoti ieinteresēta programmas saturā, īpaši interesējās par iespēju kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi, lai vēlāk varētu pēc iespējas ātrāk atrast darbu. Īpaši interesanta šai grupai bija tēma “dzīvesvieta un orientēšanās pilsētā””.

Mācību kursa noslēgumā 24.maijā kursanti pildīja diagnosticējošo darbu – zināšanu pārbaudes testu, kurā tika iekļauti klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmes uzdevumi.

Projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

Mācību kursa par Latviju ietvaros vislielākā interese par veselības aprūpi, nodarbinātību un izglītību

Ievietots: 30.05.2018

Lai iegūtu zināšanas un kultūrorientācijas prasmes sekmīgai saskarsmes veidošanai Latvijas sabiedrībā, 14 starptautiskās aizsardzības personas no Krievijas (5), Turcijas (4), Gruzijas (3), Afganistānas (2) maijā apmeklēja integrācijas mācību kursu par Latviju. Projekta vadītāja Zanda Rudene norāda, ka šī ir jau trešā mācību grupa, kura zināšanas par Latviju iegūst “Patvērums “Drošā māja”” īstenotā projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros.

“Vislielākā interese un jautājumi šai mācību grupai bija par veselības aprūpi, nodarbinātību, tai skaitā darba iespējām Latvijā, kā arī par izglītības jautājumiem – perspektīvām, jau iegūtā izglītības diploma pielīdzināšanu,” atzīmē Z.Rudene. “Kursa dalībnieki mācību laikā atzina, ka viņuprāt liela nozīme integrācijas procesā ir arī iespējai izbraukt no Patvēruma meklētāju centra (PMC) "Mucenieki" teritorijas un kopā ar ģimeni – iepazīt Rīgu un Latvijas iedzīvotājus.” Līdz šim - martā un aprīlī – lekcijas notika PMC  “Mucenieki”, savukārt maijā mācības par Latviju tika organizētas Rīgas centrā – biedrības “Patvērums “Drošā māja”” telpās.

“Mācību kursa noslēgums un apliecinājumu pasniegšana 31.maijā tiek plānots kā patīkams pārsteigums, kad visa mācību grupa kopīgi dosies izbraucienā ar kuģīti "Rebeka" pa Rīgas kanālu. Šī pasākuma ietvaros ikvienam no kursantiem būs ne tikai apskatīt Rīgas vēsturisko centru, bet arī uzzināt interesantu informāciju no gida stāstītā, ” uzsver Z.Rudene.

Kopumā no šā gada marta līdz maijam mācību kursu ir apguvušas 45 starptautiskās aizsardzības personas no Eritrejas, Pakistānas, Sīrijas, Bangladešas, Sudānas, Azerbaidžānas, Krievijas, Afganistānas, Kirgizstānas, Kongo, Tadžikistānas, Turcijas, Gruzijas un Uzbekistānas. 

Integrācijas mācību kursa ietvaros tā dalībniekiem ir iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām. Dalībnieki var uzzināt arī par brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Lai nodarbībās varētu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību kursa apguves laikā tiek organizēta arī bērnu pieskatīšana. Kvalitatīvu saziņu ar mācību grupu dalībniekiem nodrošina dažādu valodu tulki vai valodu zinātāji.

Lai starptautiskajām aizsardzības personām nodrošinātu iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu - projekta ietvaros šā gada martā tika uzsākts latviešu valodas mācību kurss, kurš šobrīd tiek nodrošināts divām mācību grupām. Mācību kursa noslēgums notiks 31.maijā un apliecību par kursu beigšanu saņems 21 starptautiskās aizsardzības persona no 11 valstīm - Eritrejas, Afganistānas, Azerbaidžānas, Krievijas, Izraēlas, Kongo, Sudānas, Tadžikistānas, Baltkrievijas, Uzbekistānas, Gruzijas.

Kopumā no šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem.

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

 

Aprīlī integrācijas kursu par Latviju noslēgušas 30 starptautiskās aizsardzības personas no 12 valstīm

Ievietots: 26.04.2018

NVO “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka aprīlī integrācijas mācību kursu noslēgušas divas grupas, kurās kopumā zināšanas par Latviju ieguva 30 starptautiskās aizsardzības personas no 12 valstīm. Martā uzsākto mācību mērķis ir sniegt projekta mērķa grupai zināšanas un kultūrorientācijas prasmes sekmīgai saskarsmes veidošanai Latvijas sabiedrībā.

Integrācijas mācību kursa ietvaros starptautiskajām aizsardzības personām ir iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Lai nodarbībās varētu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību laikā tiek organizēta arī bērnu pieskatīšana.

Pirmā grupa martā uzsākto integrācijas kursu noslēdza aprīļa sākumā un tajā mācījās 15 personas, kuras Latvijā ieradušās no Azerbaidžānas, Afganistānas, Krievijas, Kirgizstānas, Kongo, Tadžikistānas un Uzbekistānas. Vislielākā interese šai mācību grupai bija par darba iespējām dažādās profesijās. Ņemot vērā, ka kursantu vidū bija arī ģimenes ar bērniem, bija daudz jautājumu, kas saistīti ar bērnu izglītību – gan vispārējo, gan interešu izglītību. Kursu noslēdzot un saņemot apliecības par iegūtajām zināšanām, kursanti atzinīgi novērtēja mācību laikā iegūto informāciju un uzsvēra, ka tā bijusi praktiska un turpmāk būs ļoti noderīga.

Otrajai mācību grupai piecu nodarbību cikls par Latviju tika īstenots aprīlī. Šajā grupā bija 15 starptautiskās aizsardzības personas no Eritrejas, Pakistānas, Sīrijas, Bangladešas, Sudānas, Azerbaidžānas, Krievijas.

“Saņemot apliecības par integrācijas kursa pabeigšanu, klienti no Bangladešas un Eritrejas izteica pateicību projekta komandai un atzina, ka ļoti noderīgi viņiem bija no lektoriem uzzināt un izprast Latvijas izglītības un veselības sistēmu,” norāda projekta vadītāja Zanda Rudene. “Lekcijas par diskriminācijas aizlieguma principa ievērošanu Latvijā laikā klienti atzina, ka līdz šim nav izjutuši diskrimināciju no Latvijas sabiedrības vai arī kādu īpašu uzmanību viņu ādas krāsas dēļ, un uz ielas jūtas droši. Kursu dalībnieki uzsvēra, ka integrācijas kurss bija liels atbalsts, lai iepazītu Latviju.” Viņa pauda gandarījumu, ka mācību kursa apmeklējums bijis 100%, kas liecina par dalībnieku ieinteresētību un mācību kursa aktualitāti.

Kvalitatīvu saziņu ar abiem mācību grupu dalībniekiem nodrošināja arābu, tigriņu, urdu, dari un turku valodas tulki vai valodu zinātāji.

Lai starptautiskajām aizsardzības personām nodrošinātu iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu - projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros martā tika uzsākts latviešu valodas mācību kurss, kurš šobrīd tiek nodrošināts divām mācību grupām. Kopumā latviešu valodu mācās 25 starptautiskās aizsardzības personas no 11 valstīm - Eritrejas (7), Afganizstānas (2), Azerbaidžānas (5), Krievijas (4), Izraēlas (1), Kongo (1), Sudānas (1), Tadžikstānas (1), Baltkrievijas (1), Uzbekistānas (1), Gruzijas (1). Plānots, ka latviešu valodas mācības abām grupām ilgs līdz šā gada jūnijam.

Kopumā no šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem.

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

Starptautiskās aizsardzības personas uzsākušas latviešu valodas un integrācijas mācību kursu apguvi

Ievietots: 20.03.2018

NVO “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka martā projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros ir uzsākti latviešu valodas un integrācijas mācību kursi. Aktivitāšu mērķis ir veicināt starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot tiem mācību kursus un pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās.

Latviešu valodas mācību kurss šobrīd tiek nodrošināts divām grupām, kopumā 25 starptautiskās aizsardzības personām no 11 valstīm - Eritrejas (7), Afganizstānas (2), Azerbaidžānas (5), Krievijas (4), Izraēlas (1), Kongo (1), Sudānas (1), Tadžikstānas (1), Baltkrievijas (1), Uzbekistānas (1), Gruzijas (1). Plānots, ka latviešu valodas mācības katrai grupai ilgs no trīs līdz pieciem mēnešiem, divas līdz trīs nodarbības nedēļā - vienas nodarbības ilgums ir 135 minūtes (3 x 45 minūtes). Latviešu valodas kursa mērķis nodrošināt starptautiskās aizsardzības personām apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu.

Lai iegūtu zināšanas un kultūrorientācijas prasmes sekmīgai saskarsmes veidošanai Latvijas sabiedrībā, 15 starptautiskās aizsardzības personas no 7 valstīm - Azerbaidžānas (7), Afganistānas (2), Krievijas (2), Kirgizstānas (1), Uzbekistānas (1), Tadžikstānas (1), Kongo (1) - uzsākušas integrācijas mācību kursu. Katra nodarbība ilgst 180 minūtes (4 x 45 minūtes). Mācību laikā katrai mācību grupai tiek nodrošinātas vidēji divas nodarbības nedēļā, kopumā visa kursa apguves laikā plānotas vismaz piecas nodarbības. Integrācijas mācību kursa ietvaros starptautiskajām aizsardzības personām ir iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju un pakalpojumiem, informāciju par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas un reliģiskajām atšķirībām, lēmumu pieņemšanu, laika izjūtu, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības apgūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā.

Vienlaikus, lai nodarbībās veicinātu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību laikā tiek organizēta arī bērnu pieskatīšana.

Kvalitatīvu saziņu ar mācību kursa dalībniekiem nodrošina dažādu valodu tulki vai valodu zinātāji.

No šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem.

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

Norit plānošanas darbi aktivitāšu uzsākšanai starptautiskās aizsardzības personām

Ievietots: 27.02.2018

“Lai martā uzsāktu projektā “Atbalsta pasākumi starptautiskajām aizsardzības personām II” paredzētos latviešu valodas un integrācijas kursus, šobrīd aktīvi notiek sagatavošanās darbi,” norāda projekta vadītāja Zanda Rudene.

“Februārī notikusi integrācijas mācību kursa “Ievadkurss par Latviju” iesniegšana licencēšanai. Paredzēts, ka mācību programmas ietvaros starptautiskās aizsardzības personām notiks nodarbības par to, kā Latvijā darbojas dažādas sistēmas, piemēram, nodarbinātība, izglītība, mājokļu tirgus, atbalsta sistēma un citas”.

Viņa norāda, ka vienlaikus projekta ietvaros notiek arī latviešu valodas mācību kursa programmas licencēšana, kā arī ir piesaistīti latviešu valodas pasniedzēji, kuriem ir pieredze darbā ar projekta mērķa grupu.

“Latviešu valodas pamatzināšanu apguve ir būtisks stimuls aktīvākas sociālās dzīves veicināšanai. Ņemot vērā, ka grupās būs pārsvarā dažādu tautību cilvēki, kuri prot tikai savu dzimto valodu, latviešu valodas zināšanas viņiem varētu kalpot arī kā savstarpējās saziņas līdzeklis. Šobrīd plānojam, ka latviešu valodas mācību kursu varētu uzsākt jau martā.”

Z.Rudene norāda, ka februārī ir arī uzsākts darbs pie mobilās lietojumprogrammas par Latviju satura izstrādes. Ar tās palīdzību projekta mērķa grupai būs iespēja iegūt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dzīvi Latvijā.

No šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projekta mērķis ir veicināt starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot tiem mācību kursus un pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās.

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

Uzsākta projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” īstenošana

Ievietots: 23.01.2018

Lai veicinātu starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot tiem mācību kursus un pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās, biedrība “Patvērums “Drošā māja”” 2018.gada 2.janvārī ir uzsākusi projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” īstenošanu.  

Projekta ietvaros 250 mērķa grupas pārstāvjiem tiks nodrošināts latviešu valodas mācību kurss, ar kura starpniecību kursa dalībniekiem būs iespēja mācīties valodu, lai viņi varētu saprasties, risinot dažādus jautājumus sadzīves līmenī vai kārtojot dokumentus pašvaldību vai valsts institūcijās. Apgūtā latviešu valoda palielinās mērķu grupas sociālo kontaktu skaitu, paaugstinot savu līdzdalību sabiedrības dzīvē kopumā.

Starptautiskās aizsardzības personām tiks piedāvāts arī integrācijas mācību kurss, kurā tā dalībnieki varēs iegūt zināšanas un kultūrorientācijas prasmes, kādas ir nepieciešamas, lai varētu sekmīgi veidot saskarsmi Latvijas sabiedrībā. Kopumā mācību kursa laikā plānots iesaistīt 500 personas. Lai nodrošinātu kvalitatīvu informācijas nodošanu mācību kursa dalībniekiem, visu projekta gaitu tiks piesaistīti dažādu valodu tulki vai valodu zinātāji.

Lai veicinātu informācijas par dzīvi Latvijā pieejamību mērķa grupai, projekta īstenošanas gaitā tiks izstrādāta mobilā lietojumprogramma, kas būs bezmaksas lejuplādējamas Google Play un App Store veikalos. Lai projekta mērķa grupai būtu iespēja iegūt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dzīvi Latvijā, mobilajā lietojumprogrammā paredzēts iekļaut arī informāciju no tīmekļa vietnē www.beglis.lv publicētajiem jautājumiem – atbildēm.

Kopumā līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem.

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Kopējais projekta budžets sastāda 240 000 eiro. Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 2.janvāris – 2020.gada 30.jūnijs. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Noslēdzies konkurss par atbalsta pasākumu sniegšanu starptautiskās aizsardzības personām

Ievietots: 03.01.2018
Kultūras ministrijas (KM) atklātajā konkursā - atbalsta pasākumu sniegšana starptautiskās aizsardzības personām – konkurētspējīgāko pieteikumu iesniegusi un tiesības turpināt minēto pakalpojumu sniegšanu arī 2. posmā ieguvusi biedrība „Patvērums „Drošā māja””.
 
Atbalsta pasākumu mērķis ir nodrošināt mērķa grupai integrācijas kursa un latviešu valodas pamat frāžu apguvi. Integrācijas kursā starptautiskās aizsardzības personas tiks iepazīstinātas ar Latvijas sociālekonomisko un kultūrvidi, lai veiksmīgāk adaptētos jaunajiem apstākļiem un iekļautos sabiedrībā.

Paredzēts, ka biedrības organizēto integrācijas kursu apmeklēs vismaz 500 personas un latviešu valodas pamatzināšanas apgūs ne mazāk kā 250 personas.

Minēto uzdevumu nodrošināšanai biedrība nākamo divarpus gadu periodā saņems 240 000 eiro, ko veido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gadu perioda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 25% apmērā.

Atklātā konkursa ietvaros tika saņemti 2 pieteikumi.

Atklātu konkursu minēto uzdevumu nodrošināšanai KM izsludināja, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 432 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība” noteikto.

Informāciju sagatavoja: Lita Kokale, Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Šokolādes muzeja apmeklējums, 25.04.

Integrācijas mācību kursa dalībnieki no Eritrejas, Pakistānas, Sīrijas, Bangladešas, Sudānas, Azerbaidžānas, Krievijas 25.aprīlī apmeklēja Laimas Šokolādes muzeju. Starptautiskās aizsardzības personām bija iespēja doties ekskursijā pa muzeju, kā arī nobaudīt šokolādes dzērienu un citus gardumus. Ekskursijas noslēgumā integrācijas mācību kursa dalībnieki sirsnīgā atmosfērā saņēma arī apliecības par kursa pabeigšanu. Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/
Šokolādes muzeja apmeklējums 25.04. | Patvērums Drošā Māja
Šokolādes muzeja apmeklējums 25.04. | Patvērums Drošā Māja
Šokolādes muzeja apmeklējums 25.04. | Patvērums Drošā Māja
Šokolādes muzeja apmeklējums 25.04. | Patvērums Drošā Māja
Šokolādes muzeja apmeklējums 25.04. | Patvērums Drošā Māja
Šokolādes muzeja apmeklējums 25.04. | Patvērums Drošā Māja
Šokolādes muzeja apmeklējums 25.04. | Patvērums Drošā Māja
Šokolādes muzeja apmeklējums 25.04. | Patvērums Drošā Māja
Šokolādes muzeja apmeklējums 25.04. | Patvērums Drošā Māja
Šokolādes muzeja apmeklējums 25.04. | Patvērums Drošā Māja
Šokolādes muzeja apmeklējums 25.04. | Patvērums Drošā Māja
Šokolādes muzeja apmeklējums 25.04. | Patvērums Drošā Māja
Šokolādes muzeja apmeklējums 25.04. | Patvērums Drošā Māja
Šokolādes muzeja apmeklējums 25.04. | Patvērums Drošā Māja
Šokolādes muzeja apmeklējums 25.04. | Patvērums Drošā Māja
Šokolādes muzeja apmeklējums 25.04. | Patvērums Drošā Māja