Laipni lūgti biedrības "Patvērums "Drošā māja"" tīmekļa vietnē!

Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Informācijas centrs iebraucējiem

29.augustā aicina uz Starpsektorālās dialoga platformas tikšanos

Ievietots: 26.08.2019

   

Lai plānotu tālāko Starpsektorālās dialoga platformas darbu, š.g. 29. augustā plkst. 15.00 Informācijas centra iebraucējiem telpās (Lāčplēša iela 75  - 1B) tiks rīkota ikmēneša tikšanās. Platformas vadītāja Sigita Zankovska-Odiņa informē, ka dienas kārtībā ir plānots pārrunāt platformā iesaistīto organizāciju aktualitātes, tiks apzināti jautājumi, kurus turpmāk būtu svarīgi aktualizēt, kā arī kopīgi padomāsim, vai šobrīd ir nepieciešama kāda kopīga rīcība vai iesaiste (piem., kādas organizācijas īstenotā projektā vai politikas izstrādē).

Starpsektorālās dialoga platformas mērķis ir veicināt praktisku sadarbību un diskusijas starp iestādēm un organizācijām, kas darbojas iebraucēju integrācijas jomā Latvijā. Kopš 2018.gada janvāra Dialoga platformā ir iesaistījies kopumā 51 dalībnieks, tai skaitā – 26 nevalstiskās organizācijas un biedrības, 12 valsts pārvaldes un 9 pašvaldību institūcijas, kā arī 4 privātās organizācijas.

“Starpsektorālā dialoga platforma ir vieta, kur ne tikai pārrunāt aktuālos jautājumos iebraucēju integrācijas jomā, bet arī vienoties par kopīgu rīcību, lai kaut ko mainītu un veicinātu pozitīvas izmaiņas,” uzsver Platformas vadītāja Sigita Zankovska-Odiņa. „Tāpēc mēs esam vienmēr vērsti uz sadarbību, atvērti idejām un jauniem platformas dalībniekiem!” Ja arī Jūs vēlaties iesaistīties Starpsektorālā dialoga platformā – esiet laipni aicināts sazināties pa e-pastu: ici.riga@integration.lv

S. Zankovska-Odiņa norāda, ka pusotra gada laikā platformas ietvaros aktualizētas tādas tēmas kā sabiedrības attieksme pret iebraucējiem un mediju loma un ietekme uz to; iebraucēju nodarbinātība un atbalsta sistēma Latvijā, kā arī gūts ieskats par kustību “Dažādībā ir spēks!” un Ramadāna nozīmi musulmaņu dzīvē. Tāpat Platformas dalīborganizācijām bija iespēja iepazīties ar ICI reģionālo kontaktpunktu darbu un citu NVO plānotajām aktivitātēm iebraucēju integrācijas jomā. Platformas dalīborganizācijas sagatavojušas kopīgu vēstuli Saeimai, akcentējot galvenos izaicinājumus un problēmjautājumus iebraucēju integrācijas jomā.  

Informācijas centrs iebraucējiem darbojas kā vienas pieturas aģentūra Rīgā un četros Latvijas reģionu centros - Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā – nodrošinot iespēju saņemt daudzpusīgu, bezmaksas atbalstu gan ārvalstu pilsoņiem, gan arī dažādu jomu pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu, tai skaitā uzņēmējiem. Savas pastāvēšanas laikā centrs atbalstu ir sniedzis kopumā 3832 ārvalstniekiem no 92 valstīm, kopā sniedzot 5585 konsultācijas.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.    

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv

Informācijas centrs iebraucējiem pusgada laikā ārvalstniekiem sniedzis vairāk nekā 600 bezmaksas konsultācijas + Infografika

Ievietots: 30.07.2019

   

Vienas pieturas aģentūra – Informācijas centrs iebraucējiem (ICI) - no šā gada 2.janvāra līdz 30.jūnijam visā Latvijā  sniedzis informāciju un atbalstu  402 ārvalstu pilsoņiem*, kuri ieradušies no 41 valsts ārpus Eiropas Savienības, tostarp 67 starptautiskās aizsardzības personām – 41 patvēruma meklētājam, 12 personām ar bēgļa statusu un 14 alternatīvā statusa ieguvējiem. Atbalsts sniegts arī dažādu jomu speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu.

Visbiežāk atbalsts sniegts iebraucējiem no Krievijas, Indijas, Ukrainas, Pakistānas, Tadžikistānas, Azerbaidžānas, Vjetnamas, Sīrijas, Ķīnas un Uzbekistānas.

„Populārākās konsultāciju tēmas līdzīgi kā pērn ir nodarbinātība, biznesa iespējas Latvijā, ģimenes apvienošanas, kā arī migrācijas jautājumi, tai skaitā uzturēšanās atļauju saņemšana, to pagarināšana. Bieži klienti vēlas konsultēties arī par izglītības iegūšanas jautājumiem,” atzīmē ICI vadītāja Gunta Vīksne, uzsverot, ka visi ICI pakalpojumi klientiem ir pieejami bezmaksas. Centrā ir iespējams saņemt arī bezmaksas psihologa pakalpojumus un tos šogad izmantojuši pieci klienti - kopumā 22 reizes.

ICI tulku koordinatore Sandra Spudiņa informē, ka kvalitatīvas saziņas nodrošināšanai ar klientiem kopš pērnā gada janvāra ICI ir piesaistīti kopumā 29 tulki un valodu zinātāji ar 16 valodu prasmēm: arābu, kurdu, dari, farsi, ķīniešu, spāņu, vjetnamiešu, turku, hindi, urdu, tigriņu, sorani, gruzīnu, bangladešas, tamilu un chakma. „Šī gada pirmajos sešos mēnešos tulkošanas pakalpojums nodrošināts 366 reizes. Tulku pakalpojumus mēs esam nodrošinājuši ne tikai konsultāciju sniegšanai klientiem, bet arī speciālistiem, kuri strādā ar ārvalstniekiem”. Viņa norāda, ka saziņai ar klientiem visbiežāk tulkošanas pakalpojums sniegts medicīnas personālam slimnīcās un poliklīnikās, Nodarbinātības valsts aģentūrai, bankām, Rīgas sociālajam dienestam, darba devējiem, Latvijas Cilvēktiesību centram, organizācijai "Gribu palīdzēt bēgļiem", kā arī Latvijas Sarkanā Krusta sociālajiem darbiniekiem un sociālajiem mentoriem.

Nozīmīgu atbalstu ICI aktivitāšu organizēšanā šogad ir snieguši 22 brīvprātīgie no sešām valstīm. Sešu mēnešu laikā brīvprātīgie tika organizējuši 12 neformālās izglītības un brīvprātīgo iniciatīvas aktivitātes, piemēram, Baltā galdauta svētki, Starptautiskā dzimtās valodas diena, sadarbībā ar dažādām augstskolām organizētas domdarbnīcas ar ārvalstu studentiem. Brīvprātīgo organizētājās aktivitātēs kopumā piedalījušies 211 dalībnieki no 20 valstīm - Latvijas, Sentvinsentas-Grenadīnas, ASV, Afganistānas, Eritrejas, Sīrijas, Krievijas, Čīles, Izraēlas, Baltkrievijas, Pakistānas, Indijas, Turcijas, Azerbaidžānas, Ķīnas, Tadžikistānas, Ukrainas, Irānas, Vācijas un Itālijas.

Koordinētai starpinstitūciju sadarbībai integrācijas jautājumos regulāri notiek Starpsektorālā Dialoga platformas sanāksmes, tajā iesaistot ne tikai valsts, pašvaldību un nevalstiskās organizācijas, bet arī privāto sektoru. Tās vadītāja Sigita Zankovska-Odiņa informē, ka kopš 2018.gada janvāra Dialoga platformā ir iesaistījies kopumā 51 dalībnieks, tai skaitā – 26 nevalstiskās organizācijas un biedrības, 12 valsts pārvaldes un 9 pašvaldību institūcijas, kā arī 4 privātās organizācijas.

“Par Starpsektorālās Dialoga platformas aktualitāti un nepieciešamību liecina fakts, ka mums regulāri pievienojas arvien jauni dalībnieki – šī gada pirmajos sešos mēnešos mums pievienojušās 14 organizācijas. Viņa norāda, ka šogad organizētas piecas tikšanās, aktualizējot tādas tēmas kā „Sabiedrības attieksme pret iebraucējiem” un „Mediju loma un ietekme uz to”. “Kopīgi analizējām aptaujas “Latvijas iedzīvotāju viedoklis par etniskajām attiecībām Latvijā” rezultātus, kā arī guvām ieskatu par kustību “Dažādībā ir spēks!” un Ramadāna nozīmi musulmaņu dzīvē”. Platformas dalīborganizācijām tiekoties esam nodrošinājuši iespēju iepazīties arī ar ICI reģionālo kontaktpunktu darbu un citu NVO plānotajām aktivitātēm iebraucēju integrācijas jomā. Lai akcentētu galvenos izaicinājumus un problēmjautājumus iebraucēju integrācijas jomā, kopīgi esam sagatavojuši un iesnieguši arī kopīgu vēstuli Saeimai”.

Informācijas centrs iebraucējiem darbojas kā vienas pieturas aģentūra Rīgā un četros Latvijas reģionu centros - Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā – nodrošinot iespēju saņemt daudzpusīgu, bezmaksas atbalstu gan ārvalstu pilsoņiem, gan arī dažādu jomu pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu, tai skaitā uzņēmējiem. Savas pastāvēšanas laikā centrs atbalstu ir sniedzis kopumā 3832 ārvalstniekiem no 92 valstīm, kopā sniedzot 5585 konsultācijas.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

*personas, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi.    

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv

Informācijas centrs iebraucējiem aicina kopīgi ieskandēt Vasaras Saulgriežus!

Ievietots: 18.06.2019

   

Lai Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus iepazīstinātu ar mūsu valsts kultūru un latviskajām tradīcijām, Informācijas centrs iebraucējiem šā gada 20.jūnijā no plkst. 18:30 – 21:00 Lāčplēša ielā 75 – 1B, Rīgā, rīko Vasaras Saulgriežu ieskandināšanu.

Pasākuma ietvaros iepazīstināsim ar Saulgriežu tradīcijām, viesiem iesaistoties, iesim kopīgās rotaļās un dejosim dejas, dziedāsim dziesmas, radošajās darbnīcās mācīsimies darināt tautiskas grāmatzīmes, kā arī baudīsim latvisku cienastu!

Tāpat kopā ar Starpsektoriālās dialoga platformas dalīborganizāciju pārstāvjiem pārrunāsim aktuālos jautājumus, kā arī veidosim nākotnes sadarbības iespējas.   

Nāc un baudi svētkus kopā ar mums! :)

Informācijas centrs iebraucējiem darbojas kā vienas pieturas aģentūra Rīgā un četros Latvijas reģionu centros - Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā – nodrošinot iespēju saņemt daudzpusīgu, bezmaksas atbalstu gan ārvalstu pilsoņiem, gan arī dažādu jomu pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu, tai skaitā uzņēmējiem. Kopš ICI darbības uzsākšanas 2016.gada 18.maijā, kopumā Centrs konsultējis jau vairāk nekā 4 tūkstošus iebraucēju, kuri ieradušies no valstīm ārpus Eiropas Savienības, piemēram, Indijas, Ukrainas, Krievijas, Ķīnas, Pakistānas, Turcijas, Azerbaidžānas, Uzbekistānas, Afganistānas, Baltkrievijas, ASV, Kazahstānas, Gruzijas. Vairāk informācijas www.integration.lv

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.


Informācijas centrs iebraucējiem visos Latvijas reģionos rīko Atvērto durvju dienas

Ievietots: 09.05.2019

   

Lai plašu sabiedrību iepazīstinātu ar Informācijas centra iebraucējiem (ICI) darbību un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī iepazīstinātu ar ārvalstniekiem pieejamiem integrācijas resursiem, ICI kopā ar sadarbības partneriem – dažādām valsts, pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām - no šā gada 16.maija līdz 5.jūnijam Rēzeknē, Jelgavā, Liepājā, Rīgā un Cēsīs rīko Atvērto durvju dienas.

Atvērto durvju dienu kalendārs:

Rēzekne

Laiks: 16.maijs, 14:00 - 17:00
Norises vieta: Atbrīvošanas aleja 115 (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), Rēzekne

Atvērto durvju dienas tēmas: Latviešu valodas apguves iespējas; Bibliotēkas resursi; Spēle "Stāstu stāstiem izstāstīju"

Papildu informācijai: 25723222, ici.daugavpils@integration.lv

Jelgava

Laiks: 22.maijs, 11:00 - 14:00
Norises vieta: Skolotāju iela 8 (Sabiedrības integrācijas pārvalde), Jelgava

Atvērto durvju dienas tēmas: Valoda un modernās tehnoloģijas; Meklē kultūru daudzveidībā; @rodi bibliotēkā 

Papildu informācijai: 25719588, ici.jelgava@integration.lv

Liepāja

Laiks: 23.maijs, 15:00 - 18:00
Norises vieta: Klaipēdas iela 96A, Liepāja

Atvērto durvju dienas tēmas: no 15:00 - 16:30 notiks Starpsektoriālā dialoga platforma par tēmu:
Mazākumtautības organizācijas kā resurss iebraucēju integrācijai. No plkst. 16:30 - 18:00 ikvienam interesentam būs iespēja uzzinām vairāk par šādām tēmām: Valodas apguves resursi pašmācību ceļā; Liepājas kalendārs; Brīvpieejas datori un citi resursi; NVO un brīvprātīgais darbs, iespējas iesaistīties

Papildu informācijai: 25719118, ici.liepaja@integration.lv

Rīga

Laiks: 27.maijs, 14:00 - 17:00
Norises vieta: Lāčplēša iela 75 - 1B, Rīga

Atvērto durvju dienas tēmas: Latviešu valodas apguves mācību līdzekļi; Latviešu valodas kursi – aktualitātes; Kā sekmīgi nokārtot latviešu valodas eksāmenu?

Papildu informācijai: 29180450, ici.riga@integration.lv

Cēsis

Laiks: 5.jūnijs, 13:00 – 16:00

Norises vieta: Raunas iela 1 (Cēsu bibliotēka, 3.stāvs), Cēsis

Atvērto durvju dienas tēmas: Informācijas centra iebraucējiem Cēsīs piedāvātie pakalpojumi un sadarbības iespējas; Latviešu valodas apguves resursi pašmācību ceļā; Bibliotēkā pieejamie resursi; Pieredzes stāsti – trešo valstu pilsoņa integrēšanās un valodu apguves ceļš Latvijā; Kultūru atšķirības Latvija – Ķīna; Starpkultūru komunikācijas aktivitātes

Papildu informācijai: 25719266, ici.cesis@integration.lv

Laipni gaidīti!

Informācijas centrs iebraucējiem darbojas kā vienas pieturas aģentūra Rīgā un četros Latvijas reģionu centros - Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā – nodrošinot iespēju saņemt daudzpusīgu, bezmaksas atbalstu gan ārvalstu pilsoņiem, gan arī dažādu jomu pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu, tai skaitā uzņēmējiem. Kopš ICI darbības uzsākšanas 2016.gada 18.maijā, kopumā Centrs konsultējis jau vairāk nekā 4 tūkstošus iebraucēju, kuri ieradušies no valstīm ārpus Eiropas Savienības, piemēram, Indijas, Ukrainas, Krievijas, Ķīnas, Pakistānas, Turcijas, Azerbaidžānas, Uzbekistānas, Afganistānas, Baltkrievijas, ASV, Kazahstānas, Gruzijas. Vairāk informācijas www.integration.lv

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv

Informācijas centrs iebraucējiem aicina pieteikties semināram par laulībām migrācijas kontekstā

Ievietots: 10.04.2019

   

Lai apmainītos ar pieredzi ar iestādēm un organizācijām, kas darbojas integrācijas jomā, kā arī nodrošinātu institūciju efektīvu sadarbību, Informācijas centrs iebraucējiem šā gada 24.aprīlī rīko semināru “Fiktīvās laulības kā viena no cilvēktirdzniecības formām Baltijas jūras valstu reģionā: tendences, prakse un tā saikne ar migrāciju”. 

Semināra ietvaros tā dalībniekiem tiks sniegta iespēja iepazīties ar pieredzi, ko ieguvuši Latvijā un Baltijā atzīti jomas eksperti.

Norises vieta: Lāčplēša iela 75 – 1B, Rīga

Norises laiks: 24.aprīlis no plkst. 10:00 – 16:00

Pieteikšanās semināram: līdz 2019.gada 15.aprīlim. Semināra dalībnieku skaits ir ierobežots.    

Pieteikuma anketa dalībniekiem<<

Uzmanību! Seminārā būs iespēja piedalīties arī attālināti – tiks nodrošināta tiešsaiste YouTube<<

Semināra tēmas:

Cilvēktirdzniecības fenomens Baltijas jūras valstu reģionā: starpinstitucionālā sadarbība

Laulības ar ārvalstu pilsoņiem: ikdienas prakse

Fiktīvās laulības kā cilvēktirdzniecības formām: tā fenomens Latvijā un pasaulē

Laulības ar trešo valstu valstspiederīgajiem: normatīvais regulējums un tendences

Semināra lektori:

Vineta Polatside, Baltijas jūras valstu padomes vecākā eksperte cilvēktirdzniecības jautājumos

Solvita Saukuma – Laimere, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktore

Gita Miruškina, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” juriste/eksperte

RitaTetere, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Migrācijas nodaļas vadītāja vietniece

Papildu informācija par semināru: tālr. 67898343, 29180450 e-pasts: gunta.viksne@gmail.com

Pēc pasākuma būs iespēja saņemt apliecinājumu par piedalīšanos seminārā.

Informācijas centrs iebraucējiem darbojas kā vienas pieturas aģentūra Rīgā un četros Latvijas reģionu centros - Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā – nodrošinot iespēju saņemt daudzpusīgu, bezmaksas atbalstu gan ārvalstu pilsoņiem, gan arī dažādu jomu pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu, tai skaitā uzņēmējiem. Kopš ICI darbības uzsākšanas 2016.gada 18.maijā, kopumā Centrs konsultējis jau vairāk nekā 4 tūkstošus iebraucēju, kuri ieradušies no valstīm ārpus Eiropas Savienības, piemēram, Indijas, Ukrainas, Krievijas, Ķīnas, Pakistānas, Turcijas, Azerbaidžānas, Uzbekistānas, Afganistānas, Baltkrievijas, ASV, Kazahstānas, Gruzijas. Vairāk informācijas www.integration.lv

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv

Informācijas centrā iebraucējiem noritējis Sentvinsentas un Grenadīnas kultūras vakars

Ievietots: 29.03.2019

   

Šā gada 26.martā Informācijas centrs iebraucējiem interesentus aicināja uz Sentvinsentas un Grenadīnas kultūras vakaru, kurā plecu pie pleca līdzdarbojās viesi no Latvijas, Krievijas, Sīrijas, kopīgi iepazīstot dialektu, kultūras tradīcijas un arī mītus par valsti, kuru idealizējam kā "paradīzes stūrīti" tās dabas krāšņuma dēļ. 

"Mums šī, maz pazīstamā, kultūra šķiet ļoti eksotiska. Liels prieks, ka ar to mūs visus klātienē iepazīstināja Latvijā vien divus gadus dzīvojošais Hārlejs," iespaidos dalās brīvprātīgā darba koordinatore Ramona Liepiņa. Viņa stāsta, ka Hārlejs Barnejs Wiljams (Harley Barney William) jau vairākus mēnešus ir Informācijas centra iebraucējiem brīvprātīgais.

Jautāts, kāda ir Hārleja motivācija piedalīties šāda pasākuma rīkošanā, kā arī darboties kā brīvprātīgajam, viņš uzsver: "Esmu līdz šim no Latvijas iedzīvotājiem saņēmis lielu atbalstu un pretī nākšanu, tāpēc pats aktīvi gribu iesaistīties, palīdzēt un darīt labos darbus, dzīvojot Latvijā!" 

Kultūras vakarā jautrība mijās ar deju Limbo, spēlēm, Seintvinsentas darba dziesmu un kultūrai raksturīgo ēdienu baudīšanu: brūnajā cukurā karamelizēta vista, kokospienā vārīti brūnie rīsi, piparoti augļi un karamelizēti rieksti - mums neierasti, bet ļoti gardi! Vakars noslēdzās ar kopbildi pie Seintvinsentas un Grenadīnas karoga, ko šuvusi Hārleja sieva – latviete.  

Sentvinsenta un Grenadīna ir 32 salu grupa, kas kopumā aizņem tik vien kā 389 km2, no kuriem 344 km2 aizņem sala Seintvinsenta un atlikušos 44km2 mazās Grenadīnu saliņas. Šo platību apdzīvo mazāk nekā 110 000 iedzīvotāju, salu apskalo Karību jūra un Atlantijas okeāns. Salas eksotikā ir filmēta slavenā filma “Karību jūras pirāti”. Dzīve salā ir idille, kurā var baudīt lietus mežus, debeszilu ūdeni, baltas pludmales, skaistus saulrietus, krāšņus Karību festivālus, regeju un, protams, rumu visdažādākajos veidos. Katru gadu Sentvinsentā tiek rīkots iespaidīgs karnevāls “Vincy Mas”, kuru sāk svinēt maijā un noslēdz vien jūlija beigās. Dabas krāšņums un krāsainā kultūra atspoguļojas arī karogā, kas simbolizē sauli, jūru un lapu zaļumu.

Informācijas centrs iebraucējiem darbojas kā vienas pieturas aģentūra Rīgā un četros Latvijas reģionu centros - Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā – nodrošinot iespēju saņemt daudzpusīgu, bezmaksas atbalstu gan ārvalstu pilsoņiem, gan arī dažādu jomu pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu, tai skaitā uzņēmējiem. Kopš ICI darbības uzsākšanas 2016.gada 18.maijā, kopumā Centrs konsultējis jau vairāk nekā 3 tūkstošus iebraucēju, kuri ieradušies no valstīm ārpus Eiropas Savienības, piemēram, Indijas, Ukrainas, Krievijas, Ķīnas, Pakistānas, Turcijas, Azerbaidžānas, Uzbekistānas, Afganistānas, Baltkrievijas, ASV, Kazahstānas, Gruzijas. Vairāk informācijas www.integration.lv

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv

Sadzirdēt vienam otru!

Ievietots: 27.02.2019

   

21.februārī pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu. Tieši tādēļ 20.februāra vakarā  Informācijas centrā iebraucējiem (ICI), Lāčplēša ielā 75 – 1B,  neformālā noskaņā septiņu tautību  pārstāvji atzīmēja šo dienu, atklājot, ka kopā pārvalda 10 dažādas valodas! Starptautiskās dzimtās valodas dienas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas lomai un vietai valodu daudzveidības saglabāšanai pasaulē, kā arī sekmēt dzimtās valodas lietojumu un vairot apziņu, ka dzimtā valoda ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai.

„Nevienam nav noslēpums, ka visemocionālāk par sevi pastāstīt var dzimtajā valodā! Tomēr vienmēr ir jautājums - vai citi to sapratīs?” pārdomās dalās brīvprātīgo koordinatore Ramona Liepiņa. „Pasākuma dalībnieki bija ļoti pārsteigti par to, ka viņiem bija iespēja tik daudz izpausties savā dzimtajā valodā, jo ir ierasts, ka sadarbībā lietojam kopīgu valodu - pārsvarā angļu. Mēs sapratāmies no līdzīgiem vārdiem, smaidiem, draudzīgiem rokas spiedieniem un no uzmanīgas ieklausīšanās vienam otrā! Vakara „topa” vārds uz ko likām akcentu bija "Paldies!", jo to pasākuma gaitā ar dažādu interaktīvu spēļu palīdzību bija iespēja iepazīt 51 valodā!”

Viņa stāsta, ka pasākuma gaitā populāra bija arī pie sienas pieliktā Pasaules karte, jo visiem bija iespēja parādīt savu dzimto vietu, savu Dzimteni - Latviju, Ameriku, Eritreju, Karību salas, Vāciju, Afganistānu un Sīriju! „Kā jau mūsu pasākumos ierasts - mēs arī dziedājām! Šoreiz latviski, arābiski, vāciski, puštu, angļu valodās, mācot izdziedāt skaņas caur smiekliem un prieku!” Aprakstot pasākuma gaitu, R.Liepiņa piemin arī kādu pasākuma dalībnieku – puisi no Karību salu arhipelāga, kurš ICI rīkotajās aktivitātēs piedalījās pirmo reizi un bija sajūsmā par iespēju tik daudzām, dažādām kultūrām kopā atrast kopīgu valodu - sadarbību neformālā vidē un metodēs. „Visiem par lielu prieku viņš tā atraisījās, ka mums visiem iemācīja savu nacionālo rotaļu. Visi līdzi dziedāja ritmisko "ša-la-la-la-la" un uzņēma ugunīgo ritmu! Kas gan vēl vairāk ir vajadzīgs, ja ir labs noskaņojums, draudzība un kopīga saprašanās?” rezumē R.Liepiņa.

Starptautisko dzimtās valodas dienu pasaulē atzīmē pēc 1999. gada UNESCO Ģenerālās konferences 30. sesijā pieņemtās Rezolūcijas par valodu daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību. Ar Starptautiskās dzimtās valodas dienas palīdzību UNESCO izceļ valodu nozīmi kultūru izpausmju daudzveidības saglabāšanā un iestājas par dzimtās valodas lietojuma veicināšanu, aizstāvot dzimtās valodas lietojumu kā pamatu dziļas un daudzpusīgas personības attīstībā. Pasaulē šajā dienā tiek īstenotas dažādas akcijas un aktivitātes – diskusijas sabiedrībā par dzimtās valodas jautājumiem, par valodas prasmes nozīmi, par izkoptas valodas nozīmi, par cieņu pret savu un citu valodām. Latvijā Starptautisko dzimtās valodas dienu atzīmē kopš 2005. gada.

Informācijas centrs iebraucējiem darbojas kā vienas pieturas aģentūra Rīgā un četros Latvijas reģionu centros - Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā – nodrošinot iespēju saņemt daudzpusīgu, bezmaksas atbalstu gan ārvalstu pilsoņiem, gan arī dažādu jomu pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu, tai skaitā uzņēmējiem. Kopš ICI darbības uzsākšanas 2016.gada 18.maijā, kopumā Centrs konsultējis jau vairāk nekā 3 tūkstošus iebraucēju, kas ieradušies no valstīm ārpus Eiropas Savienības, piemēram, Indijas, Ukrainas, Krievijas, Ķīnas, Pakistānas, Turcijas, Azerbaidžānas, Uzbekistānas, Afganistānas, Baltkrievijas, ASV, Kazahstānas, Gruzijas. Vairāk informācijas www.integration.lv

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv

Informācijas centra iebraucējiem brīvprātīgo darba stundu skaits tuvojas tūkstotim

Ievietots: 14.12.2018

       

2018. gada vienpadsmit mēnešu laikā Informācijas centra iebraucējiem (ICI) brīvprātīgie ir brīvprātīgajam darbam veltījuši 888 stundas. No visām brīvprātīgā darba stundām gandrīz pusi - 347 stundas ir veikuši ārvalstnieki. Kopš gada sākuma brīvprātīgajā darbā ir iesaistījušies ārvalstnieki no 15 dažādām valstīm – tai skaitā no Eiropas Savienības, gan ārpus tās. Visaktīvākais no brīvprātīgajiem ārvalstniekiem ir Aladins no Sīrijas, kurš brīvprātīgā darba veikšanā ieguldījis 60 stundas sava laika. Citi brīvprātīgie ārvalstnieki pārstāvējuši tādas valstis kā Tadžikistāna, Baltkrievija, Uzbekistāna, Austrālija, Indija, Gruzija, Meksika, Ēģipte, Krievija, Ķīna, Turcija, Irāka, Amerika un Kongo, kā arī Spānija un Itālija. Kā norāda ICI brīvprātīgo koordinatore Ramona Liepiņa, brīvprātīgie ārvalstnieki allaž darbojas roku rokā ar brīvprātīgajiem no Latvijas. “Šī gada aktīvākās brīvprātīgās ir bijušas Madara, Ilze un Jana, kuras katra brīvprātīgajam darbam veltījušas vairāk nekā astoņdesmit stundas. Kopā brīvprātīgie īstenojuši dažādus neformālās izglītības pasākumus integrācijas veicināšanai, kā arī nākuši klajā ar savām idejām par iniciatīvām”. 

Viņa arī apliecina, ka darbs šādā starptautiskā brīvprātīgo komandā ir lieliska iespēja pašiem brīvprātīgajiem apgūt un pilnveidot savas prasmes gan veicot ikdienas darbus, gan attīstot savas starpkultūru komunikācijas prasmes. "Brīvprātīgie mācās viens no otra, rada arvien jaunas idejas, kas ietver elementus gan no latviešu, gan citām kultūrām un brīnišķīgi papildina viens otru. Mēs ceram, ka brīvprātīgo ieguldītais darbs tikai turpinās augt un viedot Latviju par lielisku vietu, kur mums visiem kopā dzīvot, strādāt un atpūsties!"

Īstenojot vienu no brīvprātīgo organizētajiem neformālās izglītības pasākumiem, 5. decembrī tika atzīmēta Starptautiskā Brīvprātīgo diena un īstenota jau tradicionālā labdarības projekta "Zvaigzne Austrumos" dāvanu sagatavošanas darbnīca. Šajā aktivitātē sadarbojās biedrības "Patvērums "Drošā māja"", Radošā apvienība jauniešiem "TREPES" un "Labdarības lapa", kā arī ICI brīvprātīgie. Kopumā tika sagatavotas 25 dāvanu kastītes, kas ceļos pie bērniem bēgļu nometnēs Jordānijā un Gruzijā, kā arī Indijā.

ICI kā vienas pieturas aģentūra uzsāka darbu 2016.gada 18.maijā. Kā galvenais koordinējošais centrs Latvijā darbojas ICI Rīgas birojs, kas ne tikai palīdz risināt konkrēta klienta problēmsituācijas, bet arī sniedz atbalstu pakalpojumu sniegšanā trešo valstu pilsoņiem reģionālajiem ICI kontaktpunktiem – Cēsīs, Jelgavā, Liepājā un Daugavpilī, nodrošina ar profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējus visās Latvijas pašvaldībās, koordinē pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv


Informācijas centrs iebraucējiem šogad sniedzis palīdzību vairāk nekā 700 trešo valstu pilsoņiem

Ievietots: 09.11.2018

       

Līdz šā gada oktobrim vienas pieturas aģentūra - Informācijas centrs iebraucējiem (ICI), kas darbojas visā Latvijā, sniedzis informāciju un atbalstu  701 ārvalstu pilsonim* no 49 valsts ārpus Eiropas Savienības. Atbalsts sniegts arī 33 dažādu jomu speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu. Kopumā šogad sniegtas 1171 konsultācijas, no tām klātienē – 1005, par dažādiem juridiskiem, izglītības un nodarbinātības jautājumiem.

ICI vadītāja Gunta Vīksne norāda, ka populārākās konsultāciju tēmas ir migrācijas jautājumi, tai skaitā uzturēšanās atļauju saņemšana, pagarināšana, nodarbinātības un biznesa iespējas Latvijā. Bieži klienti vēlas konsultāciju arī par veselības aprūpes, izglītības un ģimenes apvienošanas jautājumiem. „Visvairāk atbalstu līdz šim šogad esam snieguši Indijas, Ķīnas, Pakistānas, Turcijas, Afganistānas, Sīrijas pilsoņiem. Lielu sniegto konsultāciju īpatsvaru sastāda arī pilsoņi no Ukrainas, Krievijas, Azerbaidžānas, Uzbekistānas, Baltkrievijas. Bieži vien cilvēki saņēmuši pirmreizējo konsultāciju, vēršas pie mums pēc palīdzības arī atkārtoti.” G.Vīksne atzīmē, ka vislielākais sniegto konsultāciju skaits ir galvaspilsētā. „Šis fakts ir skaidrojams ar to, ka Rīgā uzturas vislielākais īpatsvars iebraucēju, tostarp studenti, kas izmanto mūsu centra sniegtos pakalpojumus”.

Centrā ir iespējams saņemt arī psihologa pakalpojumus un tos šogad ir izmantojuši 11 klienti – kopumā sniegtas 48 konsultācijas.

G.Vīksne uzsver, ka visi ICI pakalpojumi klientiem ir pieejami bezmaksas.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu saziņu ar ICI klientiem, ICI darbojas 24 tulki un valodu zinātāji ar 11 valodu prasmēm: arābu, kurdu, dari, ķīniešu, spāņu, vjetnamiešu, turku, hindi, tigriņu, gruzīņu, sorani. Deviņu mēnešu laikā tulkošanas pakalpojums ir nodrošināts jau 1302 reizes 218 ārvalstu pilsoņiem. Tulku pakalpojumi tika nodrošināti arī speciālistiem, kuri strādā ar ārvalstniekiem. Saziņai ar klientiem visbiežāk tulkošanas pakalpojums sniegts medicīnas personālam slimnīcās, poliklīnikās, Nodarbinātības valsts aģentūrai, Latvijas Cilvēktiesību centram, bankām, kā arī sociālajiem dienestiem un sociālajiem mentoriem.

ICI aicina saņemt bezmaksas konsultācijas telefoniski, elektroniski un klātienē – iepriekš piesakot vizīti (to ir iespējams pieteikt arī vietnē: www.integration.lv):

ICI Rīgas birojs:

Informatīvie tālruņi: +371 25565098, + 371 28612120

E-pasts: konsultacijas@integration.lv

Skype: PatverumsDM

Adrese: Lāčplēša iela 75 – 1B, Rīga

Papildu informācija: +371 67898343

ICI reģionālais kontaktpunkts „Latgale” Daugavpilī:

Informatīvais tālrunis: +371 25723222

E-pasts: ici.daugavpils@integration.lv

ICI reģionālais kontaktpunkts „Zemgale” Jelgavā:

Informatīvais tālrunis: +371 25719588

E-pasts: ici.jelgava@integration.lv

ICI reģionālais kontaktpunkts „Vidzeme” Cēsīs:

Informatīvais tālrunis: +371 25719266

E-pasts: ici.cesis@integration.lv

ICI reģionālais kontaktpunkts „Kurzeme” Liepājā:

Informatīvais tālrunis: +371 25719118

E-pasts: ici.liepaja@integration.lv

ICI kā vienas pieturas aģentūra uzsāka darbu 2016.gada 18.maijā. Kā galvenais koordinējošais centrs Latvijā darbojas ICI Rīgas birojs, kas ne tikai palīdz risināt konkrēta klienta problēmsituācijas, bet arī sniedz atbalstu pakalpojumu sniegšanā reģionālajiem ICI kontaktpunktiem – Cēsīs, Jelgavā, Liepājā un Daugavpilī, nodrošina ar profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējus visās Latvijas pašvaldībās, koordinē pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

*personas, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi.    

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv


Liepājā notiks Informācijas centra iebraucējiem Atvērto durvju diena!

Ievietots: 02.10.2018

   

Lai iepazīstinātu ar Informācijas centra iebraucējiem (ICI) Liepājā darbību un sniegtajiem pakalpojumiem, šā gada 9.oktobrī no plkst. 15:00 – 18:00, Klaipēdas ielā 96A, Liepājā, notiks Atvērto durvju diena!

Pasākuma laikā ikvienam interesentam būs iespēja neformālā gaisotnē klātienē satikt ICI vadības pārstāvjus, klientu konsultantus, uzdot sev interesējošus jautājumus, saņemt bezmaksas konsultācijas, kā arī piedalīties dažādās radošās aktivitātēs.

Programma:

No plkst. 15:00 - 16:00 notiks seminārs speciālistiem par jaunākajām tendencēm/ norisēm migrācijas jautājumos Latvijā.

No plkst. 16:00 - 17:00 notiks diskusija "Multikultūras atslēga atvērtai sabiedrībai Latvijā", kurā piedalīsies trešo valstu pilsoņu ģimenes, kuru bērni mācās Liepājas skolās. Paralēli notiks brīvprātīgo organizētas radošās nodarbības bērniem.

No plkst. 17:00 - 18:00 Koncerts, kurā piedalīsies A.Puškina 2.vidusskolas audzēkņi.

Papildu informācijai: 25719118, ici.liepaja@integration.lv

Kontakti medijiem: 29145314, rasa.salina@integration.lv

Laipni gaidīti! 

Informācijas centrs iebraucējiem darbojas kā vienas pieturas aģentūra Rīgā un četros Latvijas reģionu centros - Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā – nodrošinot iespēju saņemt daudzpusīgu, bezmaksas atbalstu gan ārvalstu pilsoņiem, gan arī dažādu jomu pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

11.oktobrī notiks Informācijas centra iebraucējiem Cēsīs Atvērto durvju diena

Ievietots: 02.10.2018

   

Lai iepazīstinātu ar Informācijas centra iebraucējiem (ICI) Cēsīs darbību un sniegtajiem pakalpojumiem, šā gada 11.oktobrī no plkst. 10:00 – 12:00, Pļavas ielā 3A, Cēsīs, notiks Atvērto durvju diena!

Pasākuma laikā ikvienam interesentam būs iespēja neformālā gaisotnē klātienē satikt ICI vadības pārstāvjus, uzdot sev interesējošus jautājumus, saņemt bezmaksas konsultācijas un atbildes uz dažādiem juridiskiem, izglītības un nodarbinātības u.c. jautājumiem par dzīvi Latvijā.

Paredzēts, ka ICI Atvērto durvju dienas ietvaros no plkst. 13:00 - 15:00 Pļavas ielā 5, Cēsīs, notiks Starpsektoriālās Dialoga platformas tikšanās par tēmām: Informācijas centra iebraucējiem Cēsīs piedāvātie pakalpojumi un sadarbības iespējas; Globālās migrācijas tendences un attīstība imigrantu integrācijas jomā; Iebraucēju nodarbinātība - UNHCR Rīcības plāns, pieņemot darbā bēgļus. Programma<<

Papildu informācijai: 25719266, ici.cesis@integration.lv

Kontakti medijiem: 29145314, rasa.salina@gmail.com

Laipni gaidīti!

Vairāk informācijas www.integration.lv

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

25.septembrī Daugavpilī notiks Informācijas centra iebraucējiem Atvērto durvju diena!

Ievietots: 18.09.2018

   

Lai plašu sabiedrību iepazīstinātu ar Informācijas centra iebraucējiem (ICI) Daugavpilī darbību un sniegtajiem pakalpojumiem, šā gada 25.septembrī no plkst. 10:30 – 12:30, Parādes ielā 11, Daugavpilī, ICI rīko Atvērto durvju dienu!

Pasākuma laikā ikvienam interesentam būs iespēja neformālā gaisotnē klātienē satikt ICI vadības pārstāvjus, uzdot sev interesējošus jautājumus, saņemt bezmaksas konsultācijas un atbildes uz dažādiem juridiskiem, izglītības un nodarbinātības u.c. jautājumiem par dzīvi Latvijā.

Paredzēts, ka ICI Atvērto durvju dienas ietvaros no plkst. 13:00 - 15:00 Mihoelsa ielā 7 – 1a, Daugavpilī, biedrības “ERFOLG” telpās notiks Starpsektoriālās Dialoga platformas tikšanās par iebraucēju integrācijas iespējām Daugavpilī. Platforma apvieno valsts, pašvaldību iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kuri aktīvi darbojas integrācijas jomā. Programma<<

Papildu informācijai: 25723222, ici.daugavpils@integration.lv

Kontakti medijiem: 29145314, rasa.salina@gmail.com

Laipni gaidīti!

Vairāk informācijas www.integration.lv

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Atvērto durvju dienā Jelgavā par izglītību un nodarbinātību konsultē sešās valodās

Ievietots: 03.09.2018

   

Šā gada 27.augustā Cukura ielā 22 bija dzirdamas sarunas kurdu, ķīniešu, arābu, vjetnamiešu, krievu un angļu valodās – tur ārzemnieki no dažādām pasaules valstīm ieradās uz Informācijas centra iebraucējiem (ICI) Atvērto durvju dienu, lai klātienē iepazītos ar ICI darbību, saņemtu bezmaksas konsultācijas par juridiskiem, izglītības un nodarbinātības jautājumiem.
 

«Informācijas centrs iebraucējiem (ICI) ir vieta, kur iebraucēji, kā arī speciālisti, kuri strādā ar šo mērķa grupu, saņem atbalstu dažādos jautājumos. Kādam ir vajadzīga kompetenta jurista palīdzība, lai varētu atrisināt ar nodarbinātību un dzīvošanu saistītus jautājumus, kāds interesējas par izglītības iespējām, bet kāds – meklē domubiedrus,» stāsta ICI preses pārstāve Rasa Saliņa, norādot, ka kopumā uz Atvērto durvju pasākumu dažu stundu laikā ieradās ap 50 interesentu. Daļa no tiem ir jau zināmi cilvēki, kuriem ICI jau reiz sniegta palīdzība un saglabājies ciešs kontakts, bet daļa no tiem – ārzemnieki, kuri meklēja palīdzību pirmoreiz.

Irfans no Indijas stāsta, ka pirms gada ieradies Jelgavā, lai studētu informācijas tehnoloģijas, bet mācību gaitā sapratis, ka redz potenciālu uzņēmējdarbībai un pilsētā atvēris savu ēstuvi «Pakistānas kebabs». Viņš norāda, ka ICI vadītāja ārzemniekam sniedz būtisku palīdzību uzreiz vairākos jautājumos. «Šobrīd, esot Latvijā jau gadu, saprotu, ka virkni procesu varēja organizēt ātrāk un vieglāk. Lielākais izaicinājums man bija valodas barjera un apjukums par dažiem juridiskiem jautājumiem,» tā viņš, papildinot, ka ICI vadītāja Gunita Bērza operatīvi palīdzēja nokārtot abas šīs lietas. «Pateicoties ICI atbalstam, sāku mācīties latviešu valodu, pārvedu uz Jelgavu savu ģimeni, un šobrīd mana meitiņa ir uzsākusi gaitas pilsētas bērnudārzā,» teic Irfans, skaidrojot, ka šobrīd jūtas iedzīvojies pilsētā un plāno savu nākotni Latvijā. «Es redzu šeit potenciālu dzīvot un pelnīt. Manā valstī diemžēl ir pārapdzīvotība un korupcija valda ik uz soļa,» atzīst indietis.

Savukārt Ainura, kura ieprecējusies Jelgavā, bet kuras dzimtene ir Kazahstāna, norāda, ka ICI palīdzēja viņai atrast domubiedrus. «Kad biju tikko atbraukusi, jutos šeit nedroši, daudz laika pavadīju vienatnē. Uzzinot par centru, aizgāju uz konsultāciju un viss krasi mainījās – sāku mācīties latviešu valodu, piedalos dažādos kultūras pasākumos, iepazīstu jaunus cilvēkus,» tā viņa. Ainura papildina, ka šobrīd tikko nodibinājusi savu biedrību un domā par to, kā varētu veicināt tūrismu, kā arī paplašināt jelgavnieku redzesloku. «Ievēroju, ka latviešiem interesē austrumu kultūra. Labprāt ar to iepazīstinātu tepat Jelgavā – mums ir daudz tradicionālu svētku, kas šeit būtu gana kolorīti,» tā viņa, papildinot, ka nākotnē saskata iespēju popularizēt Jelgavu kā tūrisma galapunktu arī savā dzimtenē.

Savukārt Vu Duc Tho no Vjetnamas ICI pulkā ir jauniņais, kas nāca pēc padoma. Viņš ieradies Latvijā ar savu ģimeni pirms dažiem mēnešiem, jo ir investors un valdes loceklis uzņēmumā, kas nodarbojas ar IT. «Šobrīd lielākā problēma šeit Latvijā man ir valodas barjera. Šodien kopā ar vjetnamiešu tulku varēju sarunāt valodas mācības, kas, cerams, atvieglos manas ikdienas gaitas,» tā viņš, papildinot, ka izmantoja iespēju ar tulka starpniecību uzdot arī dažus specifiskus ar biznesu saistītus jautājumus juristam.

Jāpiebilst, ka Informācijas centrs iebraucējiem darbojas visā Latvijā, nodrošinot iespēju saņemt daudzpusīgu, bezmaksas atbalstu gan ārvalstu pilsoņiem, gan arī dažādu jomu pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu. Lai nodrošinātu kvalitatīvu saziņu ar ICI klientiem, centrā kopš gada sākuma darbojas arī 23 tulki un valodu zinātāji ar 11 valodu prasmēm: arābu, kurdu, dari, ķīniešu, spāņu, vjetnamiešu, turku, hindi, tigriņu, sorani, gruzīnu. 

ICI Zemgales kontaktpunkts atrodas Jelgavā, Peldu ielā 7. Sarunāt tikšanos ar tā vadītāju G.Bērzu iespējams pa tālruni 25719588 vai aizpildot pieteikšanās formu mājaslapā www.integration.lv

Atvērto durvju diena tika rīkota sadabībā ar Zemgales NVO centru. 

ICI darbību ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu nodrošina un attīsta NVO «Patvērums «Drošā māja»». Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Informācija pārpublicēta ar redakcijas "Jelgavas vēstnesis" atļauju. Informāciju sagatavoja Anastasija Miteniece "Jelgavas vēstnesis" un Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314

 

27.augustā Jelgavā notiks Informācijas centra iebraucējiem Atvērto durvju diena!

Ievietots: 21.08.2018

   

Lai iepazīstinātu ar Informācijas centra iebraucējiem (ICI) Jelgavā darbību un sniegtajiem pakalpojumiem, šā gada 27.augustā no plkst. 11:00 – 14:00, Cukura ielā 22 - 101, Jelgavā, notiks Atvērto durvju diena!

Pasākuma laikā ikvienam interesentam būs iespēja neformālā gaisotnē klātienē satikt ICI vadības pārstāvjus, klientu konsultantus, uzdot sev interesējošus jautājumus, saņemt bezmaksas konsultācijas, kā arī piedalīties dažādās brīvprātīgo organizētās radošās aktivitātēs.

Papildu informācijai: 25719588, ici.jelgava@integration.lv

Kontakti medijiem: 29145314, rasa.salina@integration.lv

Laipni gaidīti! 

Informācijas centrs iebraucējiem darbojas kā vienas pieturas aģentūra Rīgā un četros Latvijas reģionu centros - Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā – nodrošinot iespēju saņemt daudzpusīgu, bezmaksas atbalstu gan ārvalstu pilsoņiem, gan arī dažādu jomu pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Informācijas centrs iebraucējiem 17.augustā aicina uz Atvērto durvju dienu!

Ievietots: 13.08.2018

   

Lai plašu sabiedrību iepazīstinātu ar Informācijas centra iebraucējiem (ICI) darbību un sniegtajiem pakalpojumiem, šā gada 17.augustā no plkst. 11:00 – 16:00, Lāčplēša ielā 75 – 1B, Rīgā, ICI rīko Atvērto durvju dienu!

Pasākuma laikā ikvienam interesentam būs iespēja neformālā gaisotnē klātienē satikt ICI vadības pārstāvjus, klientu konsultantus, uzdot sev interesējošus jautājumus, saņemt bezmaksas konsultācijas, kā arī no plkst. 11:00 – 13:00 iesaistīties dažādās brīvprātīgo organizētās radošās aktivitātēs.

Paredzēts, ka Atvērto durvju dienas ietvaros no plkst. 13:00 – 15:00 notiks Starpsektoriālās Dialoga platformas tikšanās par tēmu “Sabiedrības attieksme pret iebraucējiem”. Platforma apvieno valsts, pašvaldību iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kuri aktīvi darbojas integrācijas jomā.

Papildu informācijai: 67898343, ici.riga@integration.lv

Kontakti medijiem: 29145314, rasa.salina@integration.lv

Laipni gaidīti!

Informācijas centrs iebraucējiem darbojas kā vienas pieturas aģentūra Rīgā un četros Latvijas reģionu centros - Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā – nodrošinot iespēju saņemt daudzpusīgu, bezmaksas atbalstu gan ārvalstu pilsoņiem, gan arī dažādu jomu pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu.
Kopš ICI darbības uzsākšanas 2016.gada 18.maijā, kopumā Centrs konsultējis jau vairāk kā 3 tūkstošus iebraucēju, kas ieradušies no valstīm ārpus Eiropas Savienības, piemēram, Indijas, Ukrainas, Krievijas, Ķīnas, Pakistānas, Turcijas, Azerbaidžānas, Uzbekistānas, Afganistānas, Sīrijas, Ēģiptes, Baltkrievijas, Šrilankas, Irākas, Eritrejas, ASV, Kazahstānas, Gruzijas, Irānas, Bangladešas. ICI šobrīd darbojas 23 tulki un valodu zinātāji ar 11 valodu prasmēm: arābu, kurdu, dari, ķīniešu, spāņu, vjetnamiešu, turku, hindi, tigriņu, sorani, gruzīnu. Vairāk informācijas www.integration.lv

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Informācijas centrs iebraucējiem šogad sniedzis 832 bezmaksas konsultācijas par juridiskiem, izglītības un nodarbinātības jautājumiem + Infografika

Ievietots: 12.07.2018

   

No šā gada 2.janvāra līdz 30.jūnijam Informācijas centrs iebraucējiem (ICI) visā Latvijā  sniedzis informāciju un atbalstu  495 ārvalstu pilsoņiem*, kuri ieradušies no 30 valstīm ārpus Eiropas Savienības, kā arī 27 speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu.

Visbiežāk klienti izvēlējušies konsultācijas saņemt klātienē – 735 gadījumos, ar tālruņa starpniecību sniegtas 67 konsultācijas, elektroniski – 30 reizes. Nereti tika izmantota iespēja konsultācijas saņemt atkārtoti. Visvairāk konsultācijas sniegtas Rīgā – 292. Centra psihologa konsultācijas sešu mēnešu laikā izmantotas 35 reizes.

TOP 5 konsultāciju tēmas: uzturēšanās atļaujas, nodarbinātības un biznesa iespējas Latvijā, veselības aprūpes, izglītības un ģimenes apvienošanas jautājumi.

Kopumā bezmaksas konsultācijas sniegtas personām no 30 valstīm. Valstu TOP 20: Indija (76), Ukraina (59), Krievija (55), Ķīna (50), Pakistāna (47), Turcija (17), Azerbaidžāna (17), Uzbekistāna   (17), Afganistāna (15), Sīrija (15), Ēģipte (14), Baltkrievija (13), Šrilanka (10), Irāka (10), Eritreja (8), ASV (7), Kazahstāna (7), Gruzija (6), Irāna (5), Bangladeša (4).

Lai nodrošinātu kvalitatīvu saziņu ar ICI klientiem, centrā kopš gada sākuma darbojas 23 tulki un valodu zinātāji ar 11 valodu prasmēm: arābu, kurdu, dari, ķīniešu, spāņu, vjetnamiešu, turku, hindi, tigriņu, sorani, gruzīnu. Sešu mēnešu laikā tulkošanas pakalpojums nodrošināts 838 reizes 165 ārvalstu pilsoņiem. Tulku pakalpojumi tika nodrošināti arī speciālistiem, kuri strādā ar ārvalstniekiem. Saziņai ar klientiem visbiežāk tulkošanas pakalpojums sniegts medicīnas personālam slimnīcās, poliklīnikās, Nodarbinātības valsts aģentūrai, bankām, kā arī sociālajiem darbiniekiem un sociālajiem mentoriem.

Koordinētai starpinstitūciju sadarbībai integrācijas jautājumos no šā gada sākuma tiek attīstīta Starpsektorālā Dialoga platforma, tajā iesaistot ne tikai valsts, pašvaldību, nevalstiskās organizācijas, bet arī privāto sektoru. Līdz jūnija beigām kopumā tika noorganizētas sešas Starpsektorālās Dialoga platformas tikšanās par šādām tēmām: NVO loma un darbība Starpsektorālajā Dialoga platformā; Starpsektorālās Dialoga platformas stratēģija un darbības plānošana; Iebraucēju nodarbinātība un uzņēmēju pieredze, nodarbinot imigrantus; Starpsektorālās Dialoga platformas stratēģija; Latviešu valodas kursu organizēšana trešo valstu valstspiederīgajiem – organizāciju pieredze un aktuālie jautājumi; Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS sagatavotā informācija par trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jautājumiem; kā efektīvāk veicināt iebraucēju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sociālekonomiskajā vidē – pieredze un priekšlikumi turpmākajai sadarbībai. Vairāk informācijas par platformu: http://www.integration.lv/lv/starpsektorala-dialoga-platforma

Nozīmīgu ieguldījumu ICI aktivitāšu organizēšanā sniedza 34 brīvprātīgie no deviņām valstīm - Latvijas, Meksikas, ASV, Indijas, Uzbekistānas, Sīrijas, Spānijas, Ķīnas un Kirgizstānas. Sešu mēnešu laikā brīvprātīgie organizējuši 10 neformālās izglītības un brīvprātīgo iniciatīvas aktivitātes, piemēram, Baltā galdauta svētki, Pasaules Bēgļu diena, dažādu tautu kultūras vakari un pasākumi. Brīvprātīgo aktivitātēs kopumā ir piedalījušies 383 dalībnieki no 27 valstīm - Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Nīderlandes, Spānijas, Azerbaidžānas, Krievijas, Afganistānas, Libānas, Gruzijas, Sīrijas, Austrālijas, Sudānas, Kirgizstānas, Baltkrievijas, Tadžikistānas, Meksikas, Marokas, Irānas, Indijas, Paksitānas, Turcijas, Nepālas, Ķīnas, Irākas, Kazahstānas, Alžīrijas. Vairāk informācijas par brīvprātīgo rīkotajām aktivitātēm: http://www.integration.lv/lv/klusti-par-brivpratigo un sociālajā tīklā Facebook: https://www.facebook.com/Integration.lv/

ICI kā vienas pieturas aģentūra uzsāka darbu 2016.gada 18.maijā. Līdz 2017.gada nogalei ICI klientu konsultanti informāciju un atbalstu bija snieguši vairāk nekā 2,5 tūkstošiem iebraucējiem no 81 valsts ārpus Eiropas Savienības, kā arī speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu.

Kā galvenais koordinējošais centrs Latvijā darbojas ICI Rīgas birojs, kas ne tikai palīdz risināt konkrēta klienta problēmsituācijas, bet arī sniedz atbalstu pakalpojumu sniegšanā reģionālajiem ICI kontaktpunktiem – Cēsīs, Jelgavā, Liepājā un Daugavpilī, nodrošina ar profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējus visās Latvijas pašvaldībās, koordinē pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

*personas, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi.    

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv

 

Citāds ķīniešu kultūras vakars

Ievietots: 17.06.2018

   

Informācijas centrā iebraucējiem (ICI) 14.jūnijā kopā sanāca septiņu dažādu kultūru ļaudis, lai iepazītu nezināmo, honkongiešu, kultūru. Honkongas valodas dialekts, valūta, karogs, māksla un dzīves stils, virtuve - ar tādu sajūsmu studenti stāstīja par savu dzimteni! To visu izbaudīt un izzināt tika aicināts ikviens pasākuma viesis!

Honkonga ir viena no lielākajām un bagātākajām Ķīnas pilsētām un tās iedzīvotāju skaits pārsniedz septiņus miljonus. Senāk saukta par Sjanganu, bet oficiālais nosaukums Ķīnas Tautas republikas Honkongas īpašais administratīvais rajons, ir autonoms rajons Ķīnā, Honkongas salā, Kouluņas pussalā un vairāk nekā citās 260 salās. 1997.gadā Ķīna atjaunoja savu suverenitāti pār pussalu un arhipelāgu. Atbilstoši Ķīnas pozīcijai "viena valsts - divas sistēmas", Pekina piešķīrusi Honkongai plašu autonomiju: valdība kontrolē aizsardzību un ārlietas, savukārt Honkongas pašvaldības ziņā ir iekšējā likumdošana, kārtība, nodokļi un finanses, kā arī imigrācijas politika. 

Trīs studenti no Honkongas šovasar viesojas biedrībā "AIESEC Latvija" un iepazīst Latviju, aktīvi iesaistoties arī brīvprātīgajā darbā kopā ar ICI brīvprātīgajiem. "Mēs gribam Jums stāstīt par savu dzimto vietu, par Honkongu, nevis par Ķīnu. Esam ķīnieši, tomēr runājam citā dialektā un mums ir atšķirīgas kultūras tradīcijas. Mēs Latvijā satiekam jaunus draugus un viņi mūs sveic ar “Jūs no Ķīnas, super!” – bet mēs pieklājīgi smaidām pretī, stāstot, ka mēs esam no Honkongas! Tad bieži vien cilvēki samulst," iespaidos dalās Mauricy Wongs.

Brīvprātīgā darba koordinatore Ramona Liepiņa stāsta, ka arī ICI brīvprātīgajiem šāda pasākuma rīkošana bijis jauns izaicinājums. “Jau labu laiku pirms pasākuma tika vārīta saldo kartupeļu zupa ar ingveru, gatavots saldēdiens un īpaši stipra tēja ar pilnpienu. Brīvprātīgie veidoja Honkongas karogu, iekārtoja telpu un ieklausījās honkongiešu jauniešiem populārajā mūzikā".

Viņa stāsta, ka Honkongas jaunieši šajā vakarā ne tikai iepazīstināja ar savu īpašo administratīvo reğionu Ķīnā - tā kultūru, dialektu, virtuvi, arhitektūru, tradīcijām, bet pasākuma dalībniekliem palīdzēja apgūt arī irbulīšu mākslu, jo arī ēšanas kultūra viņiem esot atšķirīga. “Pasākuma dalībnieki uzdeva daudz jautājumu par tradīciju atšķirībām reğionā un Ķīnā, par valodas dažādību un nodarbinātības iespējām milzīgajā pilsētā”.

Pasākuma ietvaros dalībniekiem - latviešiem, ķīniešiem no Honkongas, indiešiem, sīriešiem, turkiem, tadžikiem, kirkīziem - bija iespēja arī nogaršot sagatavotos honkongiešu virtuves gardumus, kā arī vakaru pavadīt draudzīgās un izzinošās sarunās.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv

Atbalsta punkts Vidzemē

Ievietots: 11.05.2018

   

Intervijas autore: Līga Salnite. Foto autore: Marta Martinsone-Kaša. 

Palīdzīga roka iebraucējam. Baiba Zalcmane jau gandrīz divus gadus ir tas cilvēks Vidzemē, Cēsīs, pie kura Latvijā iebraucis ārvalst­nieks var vērsties jebkuros sarežģījumos.

Uz jaunām telpām nupat pārcēlies Informācijas centra iebraucējiem (ICI) kontaktpunkts “Vidzeme” Cēsīs, kas pirms teju diviem gadiem tapa kā universāls atbalsta punkts trešo valstu pilsoņiem Vidzemē.

Kopš Cēsu kontaktpunkta izveidošanas pēc palīdzības vērsušies un to apmeklējuši gandrīz 200 Vidzemē nonākušie trešo vals­tu pilsoņi. Centra pārstāve komunikācijas jautājumos Rasa Saliņa norādīja, ka vidējais apmeklētāju skaits saglabājies nemainīgs. Kontaktpunkta “Vidze­me” vadītāja Baiba Zalcmane, kura personīgi iepazinusies ar katru imigrantu, zina stāstīt, ka Vidzemi sasniegušo iebraucēju dzīves stāsti ir ļoti atšķirīgi. “Ir cilvēki, kas ieradušies, biznesa plānu vadīti, ir tādi, kurus atvedušas jaunas ģimenes attiecības, pie mums nākuši uz laiku mītošie ārvalstu studenti un pieredzes apmaiņas projektu dalībnieki, un pat pensionēti pāri, kuri šeit mierā un klusumā izvēlējušies pavadīt vecumdienas,” stāsta ICI kontaktpunkta “Vidze­me” vadītāja, apliecinot, ka darbā nākas saskarties ar ļoti atšķirīga vecuma un mentalitātes klientiem ar ļoti dažādām vajadzībām.

Vidzemes kontaktpunktā visbiežāk sniegtas atbildes par jautājumiem, kas saistās ar nekustamā īpašuma iegādi Latvijā, par uzturēšanas atļaujas saņemšanas nosacījumiem, par nodarbinātības iespējām pēc studijām Latvijā, kā arī par veselības aprūpi Latvijā. ICI “Vidzeme” vadītāja atzīst, ka visbiežāk sarežģījumi radušies attiecībā uz pēdējo jautājumu loku. Pagaidām reģionā vēl ir visai grūti akūtas vajadzības gadījumā operatīvi uzmeklēt ģimenes ārstu vai ārstu-speciālistu, kurš nešaubītos par savu kompetenci un nenobītos pieņemt eksotiskākas izcelsmes pacientu, pat ja ir pieejams tulka pakalpojums. Tomēr visas situācijas ir veiksmīgi atrisinātas, tostarp ar ķīniešu valodas tulka un tulka koordinatora klātbūtni pieredzētas pat dzemdības. Gatavošanās šim notikumam visai komandai izvērtusies par vienu no spilgtākajiem 2016.gada pārdzīvojumiem.
Integrācijas pasākumos un valodas kursu apmeklēšanā biežāk ir ieinteresēti tie, kuriem šeit ir ilg­termiņa plāni, taču Baiba strādā arī pie kultūrpieredzes apmaiņas veicināšanas. Tā pērn, uzklausot kārtējos jautājumus par “zariem uz galvas, alu un dziesmām”, viņa nolēmusi Cēsu Pils parkā sarīkot ārzemniekiem Līgo svinēšanu. Viņi bijuši ļoti priecīgi par šādu iespēju – Ķīnas pārstāvji pat pārķēruši iniciatīvu un sagatavojuši īpašu sarīkojumu latviešiem, kurā iepazīstinājuši ar savu kultūru, tradīcijām.

“Mēdz būt dažādas likstas, kā pieminētie sarežģījumi ar veselības aprūpes nodrošināšanu vai pat pieredzētu krāpniecību, kad iebraucējam pārdots nefunkcionējošs uzņēmums, tomēr kopumā nav neapmierinātības vai sūdzību par dzīvi šeit. Ir situācijas, kuras mēs tad arī palīdzam risināt,” pieredzētajā dalās B.Zalcmane.

Nedaudz vairāk kā pusotru gadu ICI atradās vecpilsētas namā Rīgas ielā, taču nupat tas pārcēlies uz Pļavas ielas biroju kompleksu. B.Zalcmane norāda, ka tel­pu maiņa bijusi nepieciešama prasību par vides pieejamību dēļ – šajā ēkā pieejams lifts, kam jābūt gadījumā, ja konsultācija nepieciešama personām ar kustību traucējumiem.

“Diemžēl vārds “imigrants” ir ap­audzis ar negatīvu nokrāsu, to arī Latvijas sabiedrībā var just. Cil­vēki ņem no plašsaziņas līdzekļiem visu tur sacīto, nešķirojot, kas un kā, un tad izdara spriedumus,” pārdomās dalās pieredzējusī darbiniece, atzīstot, ka nereti gadās dzirdēt negatīvus aizspriedumus pret jebkuru Lat­vijā iebraukušo svešinieku, kurš izskatās kaut nedaudz eksotiskāk. Kā ļoti patīkamu pārsteigumu B.Zalc­mane min piemēru ar kādu ķīniešu meiteni vidusskolnieci, kura tikšanos pieteikusi telefoniski, un ICI “Vidzeme” vadītāja nav uzreiz noticējusi dzirdētajam, jo saruna notikusi skaidrā latviešu valodā gandrīz bez akcenta. Jau­niete Latvijā mācījusies aptuveni divus gadus un meklējusi iespējas gūt pirmo darba pieredzi. Pagājušo vasaru ICI kontakt­punkta Cēsīs vadītāja atminas kā ļoti pozitīvas un produktīvas sadarbības pieredzi, kad teju visu trīs mēnešu garumā meitene līdzējusi ar tiešo tulkošanu visos pasākumos un uzdevumos.

Visi pakalpojumi ICI kontakt­punktos tiek nodrošināti trīs valodās – latviešu, krievu un angļu. Nepieciešamības gadījumos tiek piesaistīti reto valodu tulki vai valodas zinātāji.

Šādi iebraucēju informācijas un bezmaksas palīdzības kontakt­punkti ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu 2016.gada vasarā tapa gan Rīgā, gan arī visos četros Latvijas reģionos. Mērķis bija radīt vienas pieturas aģentūru vispusīgam gan pašu ārvalstu pilsoņu atbalstam, gan arī kā konsultāciju punktu dažādu jomu pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu. Līdz ar to ārvalstnieks, kurš nav ES, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices konfederācijas pilsonis, ir tiesīgs centrā vērs­ties pēc palīdzības praktisku jautājumu risināšanā, tostarp pēc tulka pakalpojumiem un juridiskajām konsultācijām, kā arī lai gūtu atbalstu vieglākai integrācijai Latvijā. Konsultatīvā palīdzība pieejama neatkarīgi no tā, vai cilvēks uz Latviju pārcēlies nesen vai dzīvo jau ilgāku laiku, kā arī tad, ja uzturēties šeit plānots vien neilgu brīdi, skaidro Baiba Zalc­mane. Iebraucēji informāciju var gūt arī tīmekļa vietnē www.integration.lv.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Saite uz ziņas pirmavotu http://edruva.lv/atbalsta-punkts-vidzeme/

Informācija tapusi sadarbībā ar Informācijas centru iebraucējiem. Ziņa pārpublicēta, saskaņojot ar edruva.lv redakciju.

Papildu informācija: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv

Informācijas centrs iebraucējiem šogad sniedzis atbalstu trešo valstu pilsoņiem no 35 valstīm

Ievietots: 27.04.2018

   

Informācijas centrs iebraucējiem (ICI) informē, ka no šā gada janvāra līdz martam ir tikusi sniegta palīdzība 270 trešo valstu pilsoņiem no 35 valstīm – visbiežāk bezmaksas konsultācijas saņēmušas personas no Indijas, Ukrainas, Krievijas, Pakistānas, Sīrijas, Ķīnas un Uzbekistānas.

Klientu konsultanti klātienē snieguši kopumā 340 konsultācijas par dažādiem juridiskiem, izglītības un nodarbinātības u.c. jautājumiem par dzīvi Latvijā. Visbiežāk ārvalstu pilsoņi interesējušies par migrācijas jautājumiem, tai skaitā uzturēšanās atļaujām, izglītības un ģimenes apvienošanās jautājumiem.

Centra psihologa konsultācijas izmantojuši pieci klienti, kopumā sniegtas 17 konsultācijas.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu saziņu ar ICI klientiem, centrā kopš gada sākuma darbojas 20 tulki/valodu zinātāji ar šādām valodu prasmēm - arābu, kurdu, dari, ķīniešu, spāņu, vjetnamiešu, turku, hindi un tigriņu. Trīs mēnešos tulkošanas pakalpojums nodrošināts 404 reizes 88 personām - trešo valstu pilsoņiem. Tulku pakalpojumi tika nodrošināti arī speciālistiem, kuri strādā ar ārvalstniekiem. Līdz šim aktīvi tulkošanas pakalpojumus savā darbībā izmantojušas dažādas valsts pārvaldes institūcijas, vairāku pašvaldību sociālie dienesti, krīžu centri, izglītības un veselības aprūpes iestādes, bankas un darba devēji.

Koordinētai starpinstitūciju sadarbībai šā gada sākumā ir izveidota Starpsektorālā Dialoga platforma, tajā iesaistot valsts, pašvaldību, privātās un nevalstiskās organizācijas. Šogad notikušas kopumā trīs Starpsektorālās Dialoga platformas tikšanās par šādām tēmām: NVO loma un darbība Starpsektorālajā Dialoga platformā; Starpsektorālās Dialoga platformas stratēģija un darbības plānošana; Iebraucēju nodarbinātība un uzņēmēju pieredze, nodarbinot imigrantus. Tikšanās, kas notiek reizi mēnesī, līdz šim ir piedalījušies pārstāvji no Labklājības un Kultūras ministrijām, Rīgas Domes, Jelgavas Domes, Nodarbinātības valsts aģentūras, NVO – biedrībām Inovāciju atbalsta centrs, Sadarbības platforma, Trepes, Pestīšanas Armija, Balkānu zieds, PINS.LV, Sabiedriskās politikas centrs Providus, Kultūrizglītības centrs Miras, EANP-Latvia, Latvijas Pilsoniskā AlianseIzglītības attīstības centrs, RSU Ķīnas Studiju centrs, kā arī uzņēmēja Ieva Raubiško (Humusa komanda).

Brīvprātīgā darba popularizēšanas un koordinēšanas pasākumos, piemēram, sadarbības dienā ar skolēniem par darbu starpkultūru vidē un pavasara brīvlaika radošajās darbnīcās, šogad ir piedalījušies 76 cilvēki, tai skaitā 36 trešo valstu pilsoņi no desmit valstīm. Šobrīd ICI brīvprātīgo komandā vienkopus darbojas gan latvieši, gan krievi, ukraiņi, baltkrievi, gruzīni, meksikāņi, uzbeki, itāļi, indieši, sīrieši un irākieši.

ICI kā vienas pieturas aģentūra uzsāka darbu 2016.gada 18.maijā. Līdz 2017.gada nogalei ICI klientu konsultanti sniedza informāciju un atbalstu vairāk nekā 2,5 tūkstošiem ārvalstu pilsoņiem, kuri ieradušies no 81 valsts ārpus Eiropas Savienības, kā arī speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu. Kā galvenais koordinējošais centrs Latvijā darbojas ICI Rīgas birojs, kas ne tikai palīdz risināt konkrēta klienta problēmsituācijas, bet arī sniedz atbalstu pakalpojumu sniegšanā reģionālajiem ICI kontaktpunktiem/filiālēm – Cēsīs, Jelgavā, Liepājā un Daugavpilī, nodrošina ar profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējus visās Latvijas pašvaldībās, koordinē pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv

Vairāk kā divi simti stundu brīvprātības draudzības valodā

Ievietots: 27.03.2018

   

Ikdienā brīvprātīgie, kuri darbojas Informācijas centrā iebraucējiem (ICI), mācās Latvijas vidusskolās, studē augstskolās, steidz rakstīt bakalaura darbus, strādā dažādās profesionālajās jomās, aktīvi rosās dažādās organizācijās un līdzdarbojas sabiedriskajās aktivitātēs. Tomēr, līdzās visam iepriekš minētajam, brīvprātīgie paspēj arī ziedot citiem savas prasmes, talantus, zināšanas un dalīties priekā! Šā gada martā brīvprātībai ir veltītas 226 stundas - vairāk nekā septiņas stundas brīvprātīgā darba katru dienu, ieskaitot brīvdienas! 

“Šomēnes esam īstenojuši vairākas savas iniciatīvas, sadarbojušies ar citām organizācijām, piedalījušies dažādos palīdzības darbos, kā arī popularizējuši brīvprātīgā darbu un Informācijas centru iebraucējiem,” par paveikto dalās Ramona Liepiņa, brīvprātīgā darba koordinatore.

Martā brīvprātīgajiem bija iespēja līdzdarboties dažādos palīdzības darbos - piemēram, palīdzēt radoši nodarbināt sīriešu ģimenes bērnus, kamēr vecāki kārtoja eksāmenu latviešu valodā. “Brīvprātīgajiem tā ir lieliska pieredze, jo mazuļi vēl bērnu dārzu neapmeklē un viņu saziņas valoda ir tikai arābu valoda vai draudzības valoda, kādā arī tobrīd notika komunikācija ar latviešu brīvprātīgajiem Mareku un Simonu”.

Viņa stāsta, ka savstarpēji interesanta sadarbība ir izveidojusies ar biedrību "UWC", kura palīdz vidusskolēniem uzsākt mācības starptautiskajās koledžās. Viens no viņu skolēnu atlases uzdevumiem ir brīvprātīgā darbs starpkultūru vidē. “Pateicoties šai sadarbībai, mums bija iespēja ne tikai iepazīstināt ar brīvprātīgā darbu, bet dot jauniešiem no visas Latvijas reģioniem iespēju sadarboties, piemēram, ar patvēruma meklētājiem. 3.martā mēs rīkojām kopīgu pasākumu Multifunkcionālajā centrā "Mucenieki", kurā darbojās pussimts dalībnieku no 16 dažādām kultūrām un radošajās darbnīcās izzināja latviskās svētku tradīcijas”.

Skolēnu brīvdienās bērniem patīk piedalīties radošajās aktivitātēs un tieši tāpēc brīvprātīgo iniciatīva 17.martā Muceniekos bija ļoti plaši apmeklēta. Radošu sestdienu darbnīcās un  draudzīgās, kreatīvās aktivitātēs pavadīja septiņu dažādu kultūru bērni un jaunieši. Kopā ar brīvprātīgajiem viņi dekupēja, gleznoja, pērļoja, spēlēja galda un sadarbības spēles. Viens vārds latviski, otrs - krieviski, trešais un ceturtais - angliski, vāciski. Pāri visam - smiekli un draudzība. 

“Ļoti veiksmīga sadarbība ar vairākām organizācijām 24.martā izveidojās arī starptautiskajā pavasara festivālā "Novrūz", kurā brīvprātīgie piedalījās un popularizēja ICI, aicinot izmantot piedāvātās bezmaksas konsultācijas un pakalpojumus,” uzsver R. Liepiņa. Festivālā ikvienam bija iespēja iepazīt dažādu kultūru tradīcijas, dejas un mūziku, bagātinot sevi un, paplašinot draugu loku.

Marta mēneša aktivitātes brīvprātīgie plāno noslēgt ar Lieldienu tradīciju izzināšanu. Dažādu kultūru ļaudis kopā rotās olas, spēlēs spēles un viesosies pie pavasarīgi klāta kafijas galda, jo kopā būšana ir viens no integrācijas stūrakmeņiem.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv un Ramona Liepiņa, brīvprātīgo koordinatore

Informācijas centra iebraucējiem brīvprātīgie aicina pievienoties!

Ievietots: 23.02.2018

   

“Brīvprātīgā darbs ir interesants piedzīvojums, dzīves stils cilvēkiem, kuriem patīk sadarboties ar līdzcilvēkiem un darīt pasauli labāku. Iespējams, ka tas skan „skaļi”, bet tas tā patiešām ir - brīvprātīgie mīl pasauli un vēlas līdzdarboties procesos”, stāsta Informācijas centra iebraucējiem (ICI) brīvprātīgā darba koordinatore Ramona Liepiņa.

Kopš ICI izveidošanas, jau divus gadus dažādu aktivitāšu veidošanā un atbalsta sniegšanā ir iesaistījušies vairāk nekā 130 brīvprātīgie, kuri kopumā ir organizējuši 48 saliedējošus pasākumus, tai skaitā Latvijā popularitāti ieguvušos dažādu tautību kultūru vakarus.

„Šobrīd mūsu brīvprātīgo komanda ir ļoti daudznacionāla. Tajā vienkopus darbojas latvieši, krievi, ukraiņi, baltkrievi, gruzīni, meksikāņi, uzbeki, itāļi, indieši, sīrieši, irākieši,” uzsver koordinatore. 

Lūgta raksturot cilvēkus, kuri darbojas kā brīvprātīgie ICI, viņa min, ka visbiežāk iesaistās ārvalstu studenti un cilvēki, kuri izvēlējušies Latviju mācībām, darbam vai personiskās dzīves veidošanai. Liela daļa kā brīvprātīgie iesaistotās arī latvieši. Visbiežāk viņu motivācija ir iespēja citu valstu pilsoņiem parādīt Latviju, mūsu kultūru.

„Protams, arī brīvprātīgajiem - ārvalstniekiem ir savi personiskie mērķi un motivācija. Piemēram, Aladins no Sīrijas savu turpmāko dzīvi ir nolēmis saistīt ar Latviju. Iesaistīšanos brīvprātīgā darbā viņš saskata kā iespēju veiksmīgākai integrācijai. Savstarpēja komunikācija viņam palīdzot nostiprināt latviešu valodu, ko viņš mācās ikdienā. Lini no Indijas Latvijā studēs divus gadus, un viņa vēlas brīvo laiku pavadīt kopā ar latviešu brīvprātīgajiem, lai izprastu mūsu kultūru un pati iesaistītos palīdzības aktivitātēs. Viņa uzskata, ka brīvprātīgā darbs dod iespēju satikt jaunus draugus un piedzīvot jaunus notikumus, iegūt noderīgu pieredzi,” dalās R. Liepiņa. 

Ja arī Tu vēlies kļūt par brīvprātīgo un iesaistīties ICI aktivitātēs, piesakies, rakstot uz: ramona.liepina@integration.lv! Brīvprātīgie aktivitāšu plānošanu veic vienu reizi mēnesī. Tikšanās mērķis ir izplānot nākamā mēneša aktivitātes, brīvprātīgo iniciatīvas un iesaistīšanos sadarbības aktivitātēs.

Martā plānotās aktivitātes:

3.03. Sadarbības diena ar Latvijas skolēniem par brīvprātīgā darbu starpkultūru vidē, kur ne tikai neformāli izzināsim brīvprātīgā darba nianses, sadarbojoties dažādām kultūrām, bet skolēniem tiks dota arī iespēja vadīt domdarbnīcas par Latviju ģimenēm ar dažādu kultūru, lingvistisko un reliģisko piederību.

15.03. Aicināsim klausīties veiksmes stāstu par uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā indiešu stila kebabnīcā, līdzdarbojoties arī praktiskā darbnīcā, kebabu gatavošanā.

17.03. Brīvprātīgie - studenti no dažādām kultūrām - rīkos Pavasara brīvdienu aktivitātes patvēruma meklētāju bērniem, spēlējot kopā galda spēles, iepazīstot latviešu multfilmas, darbojoties radošās darbnīcās.

20.03. Tiksimies plānošanas sapulcē, lai arī aprīlis mums būtu interesantu notikumu pilns!

30.03. Meksikāņu kultūras vakars. Brīvprātīgā - studente no Meksikas - kopā ar domubiedriem klātesošos iepazīstinās ar Meksikāņu tradīcijām.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv

Informācijas centru iebraucējiem turpina attīstīt NVO „Patvērums „Drošā māja””

Ievietots: 15.01.2018

   

Ar mērķi attīstīt ilgtspējīgas koordinācijas sistēmas trešo valstu pilsoņu* līdzdalības atbalstam, NVO „Patvērums „Drošā māja”” komanda no šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam turpinās nodrošināt Informācijas centra iebraucējiem (ICI) sniegtos pakalpojumus. 

ICI kā vienas pieturas aģentūra savu darbību turpinās Rīgā un četros Latvijas reģionu centros - Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā – nodrošinot iespēju saņemt daudzpusīgu, bezmaksas atbalstu klātienē, ar informatīvā tālruņa starpniecību vai elektroniski - gan ārvalstu pilsoņiem, gan arī dažādu jomu pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu.

Kā galvenais koordinējošais centrs Latvijā darbosies ICI Rīgas birojs, kas ne tikai palīdzēs risināt konkrēta klienta problēmsituācijas, bet arī sniegs atbalstu Reģionālajiem ICI kontaktpunktiem/filiālēm pakalpojumu sniegšanā, nodrošinās ar profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējus visās Latvijas pašvaldībās, koordinēs pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām.

Visi pakalpojumi ICI tiks nodrošināti trīs valodās – latviešu, krievu un angļu valodā. Nepieciešamības gadījumos konsultāciju laikā tiks piesaistīts reto valodu tulks vai valodas zinātājs ar šādām valodu prasmēm kā: dari, farsi, puštu, urdu, arābu, franču, tadžiku, kurdu, pundžabi, ķīniešu, turku, uzbeku, hindi, spāņu, tamilu, bengāļu, vjetnamiešu, armēņu u.c. Organizācijā norāda, ka ICI nodrošinās arī bezmaksas psihologa konsultācijas.

ICI Rīgas birojs:

Informatīvie tālruņi: +371 25565098, + 371 28612120

E-pasts: konsultacijas@integration.lv

Skype: PatverumsDM

Adrese: Lāčplēša iela 75 – 9/10, Rīga

Papildu informācija: +371 67898343

ICI reģionālais kontaktpunkts „Latgale” Daugavpilī:

Informatīvais tālrunis: +371 25723222

E-pasts: ici.daugavpils@integration.lv

ICI reģionālais kontaktpunkts „Zemgale” Jelgavā:

Informatīvais tālrunis: +371 25719588

E-pasts: ici.jelgava@integration.lv

ICI reģionālais kontaktpunkts „Vidzeme” Cēsīs:

Informatīvais tālrunis: +371 25719266

E-pasts: ici.cesis@integration.lv

ICI reģionālais kontaktpunkts „Kurzeme” Liepājā:

Informatīvais tālrunis: +371 25719118

E-pasts: ici.liepaja@integration.lv

Plānots, ka ar ICI Rīgas biroja un reģionālo kontaktpunktu starpniecību iebraucējiem, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, tiks paplašināta informācijas pieejamība, nodrošinot konsultantu, psihologu atbalstu, informatīvo tālruņu līniju, tulka pakalpojumus. Lai veicinātu mērķa grupas iekļaušanos vietējā sabiedrībā, tiks īstenotas neformālās izglītības pasākumi un nodrošināta iespēja iesaistīties brīvprātīgo kustībā un NVO. Koordinētai starpinstitūciju sadarbībai tiks izveidota Starpsektorālā Dialoga platforma, tajā iesaistot valsts, pašvaldību, privātās un nevalstiskās organizācijas, dodot iespēju tajās piedalīties projekta tiešajai mērķa grupai, kā arī speciālistiem piedāvās apmeklēt starptautisku pasākumu, seminārus-diskusijas. ICI speciālisti arī turpinās darbu pie informatīvā resursa par integrāciju Latvijā www.integration.lv attīstīšanas.

Informācijas centru iebraucējiem līdzfinansē Eiropas Savienība. Kopējais budžets ir 751 520 eiro, ko veido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gadu perioda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 25% apmērā. Tulku pakalpojumu nodrošināšanai paredzēti 300 000 eiro no kopējā finansējuma. Centra darbību no 2018.gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja”. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

*Trešo valstu pilsonis - persona, kura nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.    

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv

Informatīvu atbalstu un konsultācijas trešo valstu pilsoņiem Latvijā turpinās nodrošināt biedrība "Patvērums "Drošā māja""

Ievietots: 02.01.2018

Kultūras ministrijas (KM) atklātajā konkursā - pakalpojumu koordinācijas un informācijas centra trešo valstu pilsoņu atbalstam darbības nodrošināšana - konkurētspējīgāko pieteikumu iesniegusi un tiesības turpināt minēto pakalpojumu sniegšanu arī 2. posmā ieguvusi biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" uzdevums būs nodrošināt nacionāla līmeņa koordinācijas struktūras izveidi un darbības nodrošināšanu, lai sniegtu atbalstu trešo valstu pilsoņu, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, līdzdalībai sabiedriskajos procesos, un veicināt šo cilvēku iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, nodrošinot trešo valstu pilsoņu vajadzībām pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem visdažādākajās dzīves jomās.

Minēto uzdevumu nodrošināšanai biedrība nākamo divarpus gadu periodā saņems 751 520 eiro, ko veido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020.gadu perioda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 25% apmērā.

Atklātā konkursa ietvaros tika saņemti 2 pieteikumi.

Atklātu konkursu minēto uzdevumu nodrošināšanai KM izsludināja, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 432 "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība" noteikto.

Informāciju sagatavoja:
Lita Kokale, Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja