Laipni lūgti biedrības "Patvērums "Drošā māja"" tīmekļa vietnē!

Konsultācijas Rīgā
+371 25565098, +371 28612120
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Informācijas centrs iebraucējiem

Informācijas centrs iebraucējiem šogad sniedzis palīdzību vairāk nekā 700 trešo valstu pilsoņiem

Ievietots: 09.11.2018

       

Līdz šā gada oktobrim vienas pieturas aģentūra - Informācijas centrs iebraucējiem (ICI), kas darbojas visā Latvijā, sniedzis informāciju un atbalstu  701 ārvalstu pilsonim* no 49 valsts ārpus Eiropas Savienības. Atbalsts sniegts arī 33 dažādu jomu speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu. Kopumā šogad sniegtas 1171 konsultācijas, no tām klātienē – 1005, par dažādiem juridiskiem, izglītības un nodarbinātības jautājumiem.

ICI vadītāja Gunta Vīksne norāda, ka populārākās konsultāciju tēmas ir migrācijas jautājumi, tai skaitā uzturēšanās atļauju saņemšana, pagarināšana, nodarbinātības un biznesa iespējas Latvijā. Bieži klienti vēlas konsultāciju arī par veselības aprūpes, izglītības un ģimenes apvienošanas jautājumiem. „Visvairāk atbalstu līdz šim šogad esam snieguši Indijas, Ķīnas, Pakistānas, Turcijas, Afganistānas, Sīrijas pilsoņiem. Lielu sniegto konsultāciju īpatsvaru sastāda arī pilsoņi no Ukrainas, Krievijas, Azerbaidžānas, Uzbekistānas, Baltkrievijas. Bieži vien cilvēki saņēmuši pirmreizējo konsultāciju, vēršas pie mums pēc palīdzības arī atkārtoti.” G.Vīksne atzīmē, ka vislielākais sniegto konsultāciju skaits ir galvaspilsētā. „Šis fakts ir skaidrojams ar to, ka Rīgā uzturas vislielākais īpatsvars iebraucēju, tostarp studenti, kas izmanto mūsu centra sniegtos pakalpojumus”.

Centrā ir iespējams saņemt arī psihologa pakalpojumus un tos šogad ir izmantojuši 11 klienti – kopumā sniegtas 48 konsultācijas.

G.Vīksne uzsver, ka visi ICI pakalpojumi klientiem ir pieejami bezmaksas.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu saziņu ar ICI klientiem, ICI darbojas 24 tulki un valodu zinātāji ar 11 valodu prasmēm: arābu, kurdu, dari, ķīniešu, spāņu, vjetnamiešu, turku, hindi, tigriņu, gruzīņu, sorani. Deviņu mēnešu laikā tulkošanas pakalpojums ir nodrošināts jau 1302 reizes 218 ārvalstu pilsoņiem. Tulku pakalpojumi tika nodrošināti arī speciālistiem, kuri strādā ar ārvalstniekiem. Saziņai ar klientiem visbiežāk tulkošanas pakalpojums sniegts medicīnas personālam slimnīcās, poliklīnikās, Nodarbinātības valsts aģentūrai, Latvijas Cilvēktiesību centram, bankām, kā arī sociālajiem dienestiem un sociālajiem mentoriem.

ICI aicina saņemt bezmaksas konsultācijas telefoniski, elektroniski un klātienē – iepriekš piesakot vizīti (to ir iespējams pieteikt arī vietnē: www.integration.lv):

ICI Rīgas birojs:

Informatīvie tālruņi: +371 25565098, + 371 28612120

E-pasts: konsultacijas@integration.lv

Skype: PatverumsDM

Adrese: Lāčplēša iela 75 – 1B, Rīga

Papildu informācija: +371 67898343

ICI reģionālais kontaktpunkts „Latgale” Daugavpilī:

Informatīvais tālrunis: +371 25723222

E-pasts: ici.daugavpils@integration.lv

ICI reģionālais kontaktpunkts „Zemgale” Jelgavā:

Informatīvais tālrunis: +371 25719588

E-pasts: ici.jelgava@integration.lv

ICI reģionālais kontaktpunkts „Vidzeme” Cēsīs:

Informatīvais tālrunis: +371 25719266

E-pasts: ici.cesis@integration.lv

ICI reģionālais kontaktpunkts „Kurzeme” Liepājā:

Informatīvais tālrunis: +371 25719118

E-pasts: ici.liepaja@integration.lv

ICI kā vienas pieturas aģentūra uzsāka darbu 2016.gada 18.maijā. Kā galvenais koordinējošais centrs Latvijā darbojas ICI Rīgas birojs, kas ne tikai palīdz risināt konkrēta klienta problēmsituācijas, bet arī sniedz atbalstu pakalpojumu sniegšanā reģionālajiem ICI kontaktpunktiem – Cēsīs, Jelgavā, Liepājā un Daugavpilī, nodrošina ar profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējus visās Latvijas pašvaldībās, koordinē pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

*personas, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi.    

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv


Liepājā notiks Informācijas centra iebraucējiem Atvērto durvju diena!

Ievietots: 02.10.2018

   

Lai iepazīstinātu ar Informācijas centra iebraucējiem (ICI) Liepājā darbību un sniegtajiem pakalpojumiem, šā gada 9.oktobrī no plkst. 15:00 – 18:00, Klaipēdas ielā 96A, Liepājā, notiks Atvērto durvju diena!

Pasākuma laikā ikvienam interesentam būs iespēja neformālā gaisotnē klātienē satikt ICI vadības pārstāvjus, klientu konsultantus, uzdot sev interesējošus jautājumus, saņemt bezmaksas konsultācijas, kā arī piedalīties dažādās radošās aktivitātēs.

Programma:

No plkst. 15:00 - 16:00 notiks seminārs speciālistiem par jaunākajām tendencēm/ norisēm migrācijas jautājumos Latvijā.

No plkst. 16:00 - 17:00 notiks diskusija "Multikultūras atslēga atvērtai sabiedrībai Latvijā", kurā piedalīsies trešo valstu pilsoņu ģimenes, kuru bērni mācās Liepājas skolās. Paralēli notiks brīvprātīgo organizētas radošās nodarbības bērniem.

No plkst. 17:00 - 18:00 Koncerts, kurā piedalīsies A.Puškina 2.vidusskolas audzēkņi.

Papildu informācijai: 25719118, ici.liepaja@integration.lv

Kontakti medijiem: 29145314, rasa.salina@integration.lv

Laipni gaidīti! 

Informācijas centrs iebraucējiem darbojas kā vienas pieturas aģentūra Rīgā un četros Latvijas reģionu centros - Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā – nodrošinot iespēju saņemt daudzpusīgu, bezmaksas atbalstu gan ārvalstu pilsoņiem, gan arī dažādu jomu pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

11.oktobrī notiks Informācijas centra iebraucējiem Cēsīs Atvērto durvju diena

Ievietots: 02.10.2018

   

Lai iepazīstinātu ar Informācijas centra iebraucējiem (ICI) Cēsīs darbību un sniegtajiem pakalpojumiem, šā gada 11.oktobrī no plkst. 10:00 – 12:00, Pļavas ielā 3A, Cēsīs, notiks Atvērto durvju diena!

Pasākuma laikā ikvienam interesentam būs iespēja neformālā gaisotnē klātienē satikt ICI vadības pārstāvjus, uzdot sev interesējošus jautājumus, saņemt bezmaksas konsultācijas un atbildes uz dažādiem juridiskiem, izglītības un nodarbinātības u.c. jautājumiem par dzīvi Latvijā.

Paredzēts, ka ICI Atvērto durvju dienas ietvaros no plkst. 13:00 - 15:00 Pļavas ielā 5, Cēsīs, notiks Starpsektoriālās Dialoga platformas tikšanās par tēmām: Informācijas centra iebraucējiem Cēsīs piedāvātie pakalpojumi un sadarbības iespējas; Globālās migrācijas tendences un attīstība imigrantu integrācijas jomā; Iebraucēju nodarbinātība - UNHCR Rīcības plāns, pieņemot darbā bēgļus. Programma<<

Papildu informācijai: 25719266, ici.cesis@integration.lv

Kontakti medijiem: 29145314, rasa.salina@gmail.com

Laipni gaidīti!

Vairāk informācijas www.integration.lv

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

25.septembrī Daugavpilī notiks Informācijas centra iebraucējiem Atvērto durvju diena!

Ievietots: 18.09.2018

   

Lai plašu sabiedrību iepazīstinātu ar Informācijas centra iebraucējiem (ICI) Daugavpilī darbību un sniegtajiem pakalpojumiem, šā gada 25.septembrī no plkst. 10:30 – 12:30, Parādes ielā 11, Daugavpilī, ICI rīko Atvērto durvju dienu!

Pasākuma laikā ikvienam interesentam būs iespēja neformālā gaisotnē klātienē satikt ICI vadības pārstāvjus, uzdot sev interesējošus jautājumus, saņemt bezmaksas konsultācijas un atbildes uz dažādiem juridiskiem, izglītības un nodarbinātības u.c. jautājumiem par dzīvi Latvijā.

Paredzēts, ka ICI Atvērto durvju dienas ietvaros no plkst. 13:00 - 15:00 Mihoelsa ielā 7 – 1a, Daugavpilī, biedrības “ERFOLG” telpās notiks Starpsektoriālās Dialoga platformas tikšanās par iebraucēju integrācijas iespējām Daugavpilī. Platforma apvieno valsts, pašvaldību iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kuri aktīvi darbojas integrācijas jomā. Programma<<

Papildu informācijai: 25723222, ici.daugavpils@integration.lv

Kontakti medijiem: 29145314, rasa.salina@gmail.com

Laipni gaidīti!

Vairāk informācijas www.integration.lv

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Atvērto durvju dienā Jelgavā par izglītību un nodarbinātību konsultē sešās valodās

Ievietots: 03.09.2018

   

Šā gada 27.augustā Cukura ielā 22 bija dzirdamas sarunas kurdu, ķīniešu, arābu, vjetnamiešu, krievu un angļu valodās – tur ārzemnieki no dažādām pasaules valstīm ieradās uz Informācijas centra iebraucējiem (ICI) Atvērto durvju dienu, lai klātienē iepazītos ar ICI darbību, saņemtu bezmaksas konsultācijas par juridiskiem, izglītības un nodarbinātības jautājumiem.
 

«Informācijas centrs iebraucējiem (ICI) ir vieta, kur iebraucēji, kā arī speciālisti, kuri strādā ar šo mērķa grupu, saņem atbalstu dažādos jautājumos. Kādam ir vajadzīga kompetenta jurista palīdzība, lai varētu atrisināt ar nodarbinātību un dzīvošanu saistītus jautājumus, kāds interesējas par izglītības iespējām, bet kāds – meklē domubiedrus,» stāsta ICI preses pārstāve Rasa Saliņa, norādot, ka kopumā uz Atvērto durvju pasākumu dažu stundu laikā ieradās ap 50 interesentu. Daļa no tiem ir jau zināmi cilvēki, kuriem ICI jau reiz sniegta palīdzība un saglabājies ciešs kontakts, bet daļa no tiem – ārzemnieki, kuri meklēja palīdzību pirmoreiz.

Irfans no Indijas stāsta, ka pirms gada ieradies Jelgavā, lai studētu informācijas tehnoloģijas, bet mācību gaitā sapratis, ka redz potenciālu uzņēmējdarbībai un pilsētā atvēris savu ēstuvi «Pakistānas kebabs». Viņš norāda, ka ICI vadītāja ārzemniekam sniedz būtisku palīdzību uzreiz vairākos jautājumos. «Šobrīd, esot Latvijā jau gadu, saprotu, ka virkni procesu varēja organizēt ātrāk un vieglāk. Lielākais izaicinājums man bija valodas barjera un apjukums par dažiem juridiskiem jautājumiem,» tā viņš, papildinot, ka ICI vadītāja Gunita Bērza operatīvi palīdzēja nokārtot abas šīs lietas. «Pateicoties ICI atbalstam, sāku mācīties latviešu valodu, pārvedu uz Jelgavu savu ģimeni, un šobrīd mana meitiņa ir uzsākusi gaitas pilsētas bērnudārzā,» teic Irfans, skaidrojot, ka šobrīd jūtas iedzīvojies pilsētā un plāno savu nākotni Latvijā. «Es redzu šeit potenciālu dzīvot un pelnīt. Manā valstī diemžēl ir pārapdzīvotība un korupcija valda ik uz soļa,» atzīst indietis.

Savukārt Ainura, kura ieprecējusies Jelgavā, bet kuras dzimtene ir Kazahstāna, norāda, ka ICI palīdzēja viņai atrast domubiedrus. «Kad biju tikko atbraukusi, jutos šeit nedroši, daudz laika pavadīju vienatnē. Uzzinot par centru, aizgāju uz konsultāciju un viss krasi mainījās – sāku mācīties latviešu valodu, piedalos dažādos kultūras pasākumos, iepazīstu jaunus cilvēkus,» tā viņa. Ainura papildina, ka šobrīd tikko nodibinājusi savu biedrību un domā par to, kā varētu veicināt tūrismu, kā arī paplašināt jelgavnieku redzesloku. «Ievēroju, ka latviešiem interesē austrumu kultūra. Labprāt ar to iepazīstinātu tepat Jelgavā – mums ir daudz tradicionālu svētku, kas šeit būtu gana kolorīti,» tā viņa, papildinot, ka nākotnē saskata iespēju popularizēt Jelgavu kā tūrisma galapunktu arī savā dzimtenē.

Savukārt Vu Duc Tho no Vjetnamas ICI pulkā ir jauniņais, kas nāca pēc padoma. Viņš ieradies Latvijā ar savu ģimeni pirms dažiem mēnešiem, jo ir investors un valdes loceklis uzņēmumā, kas nodarbojas ar IT. «Šobrīd lielākā problēma šeit Latvijā man ir valodas barjera. Šodien kopā ar vjetnamiešu tulku varēju sarunāt valodas mācības, kas, cerams, atvieglos manas ikdienas gaitas,» tā viņš, papildinot, ka izmantoja iespēju ar tulka starpniecību uzdot arī dažus specifiskus ar biznesu saistītus jautājumus juristam.

Jāpiebilst, ka Informācijas centrs iebraucējiem darbojas visā Latvijā, nodrošinot iespēju saņemt daudzpusīgu, bezmaksas atbalstu gan ārvalstu pilsoņiem, gan arī dažādu jomu pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu. Lai nodrošinātu kvalitatīvu saziņu ar ICI klientiem, centrā kopš gada sākuma darbojas arī 23 tulki un valodu zinātāji ar 11 valodu prasmēm: arābu, kurdu, dari, ķīniešu, spāņu, vjetnamiešu, turku, hindi, tigriņu, sorani, gruzīnu. 

ICI Zemgales kontaktpunkts atrodas Jelgavā, Peldu ielā 7. Sarunāt tikšanos ar tā vadītāju G.Bērzu iespējams pa tālruni 25719588 vai aizpildot pieteikšanās formu mājaslapā www.integration.lv

Atvērto durvju diena tika rīkota sadabībā ar Zemgales NVO centru. 

ICI darbību ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu nodrošina un attīsta NVO «Patvērums «Drošā māja»». Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Informācija pārpublicēta ar redakcijas "Jelgavas vēstnesis" atļauju. Informāciju sagatavoja Anastasija Miteniece "Jelgavas vēstnesis" un Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314

 

27.augustā Jelgavā notiks Informācijas centra iebraucējiem Atvērto durvju diena!

Ievietots: 21.08.2018

   

Lai iepazīstinātu ar Informācijas centra iebraucējiem (ICI) Jelgavā darbību un sniegtajiem pakalpojumiem, šā gada 27.augustā no plkst. 11:00 – 14:00, Cukura ielā 22 - 101, Jelgavā, notiks Atvērto durvju diena!

Pasākuma laikā ikvienam interesentam būs iespēja neformālā gaisotnē klātienē satikt ICI vadības pārstāvjus, klientu konsultantus, uzdot sev interesējošus jautājumus, saņemt bezmaksas konsultācijas, kā arī piedalīties dažādās brīvprātīgo organizētās radošās aktivitātēs.

Papildu informācijai: 25719588, ici.jelgava@integration.lv

Kontakti medijiem: 29145314, rasa.salina@integration.lv

Laipni gaidīti! 

Informācijas centrs iebraucējiem darbojas kā vienas pieturas aģentūra Rīgā un četros Latvijas reģionu centros - Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā – nodrošinot iespēju saņemt daudzpusīgu, bezmaksas atbalstu gan ārvalstu pilsoņiem, gan arī dažādu jomu pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Informācijas centrs iebraucējiem 17.augustā aicina uz Atvērto durvju dienu!

Ievietots: 13.08.2018

   

Lai plašu sabiedrību iepazīstinātu ar Informācijas centra iebraucējiem (ICI) darbību un sniegtajiem pakalpojumiem, šā gada 17.augustā no plkst. 11:00 – 16:00, Lāčplēša ielā 75 – 1B, Rīgā, ICI rīko Atvērto durvju dienu!

Pasākuma laikā ikvienam interesentam būs iespēja neformālā gaisotnē klātienē satikt ICI vadības pārstāvjus, klientu konsultantus, uzdot sev interesējošus jautājumus, saņemt bezmaksas konsultācijas, kā arī no plkst. 11:00 – 13:00 iesaistīties dažādās brīvprātīgo organizētās radošās aktivitātēs.

Paredzēts, ka Atvērto durvju dienas ietvaros no plkst. 13:00 – 15:00 notiks Starpsektoriālās Dialoga platformas tikšanās par tēmu “Sabiedrības attieksme pret iebraucējiem”. Platforma apvieno valsts, pašvaldību iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kuri aktīvi darbojas integrācijas jomā.

Papildu informācijai: 67898343, ici.riga@integration.lv

Kontakti medijiem: 29145314, rasa.salina@integration.lv

Laipni gaidīti!

Informācijas centrs iebraucējiem darbojas kā vienas pieturas aģentūra Rīgā un četros Latvijas reģionu centros - Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā – nodrošinot iespēju saņemt daudzpusīgu, bezmaksas atbalstu gan ārvalstu pilsoņiem, gan arī dažādu jomu pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu.
Kopš ICI darbības uzsākšanas 2016.gada 18.maijā, kopumā Centrs konsultējis jau vairāk kā 3 tūkstošus iebraucēju, kas ieradušies no valstīm ārpus Eiropas Savienības, piemēram, Indijas, Ukrainas, Krievijas, Ķīnas, Pakistānas, Turcijas, Azerbaidžānas, Uzbekistānas, Afganistānas, Sīrijas, Ēģiptes, Baltkrievijas, Šrilankas, Irākas, Eritrejas, ASV, Kazahstānas, Gruzijas, Irānas, Bangladešas. ICI šobrīd darbojas 23 tulki un valodu zinātāji ar 11 valodu prasmēm: arābu, kurdu, dari, ķīniešu, spāņu, vjetnamiešu, turku, hindi, tigriņu, sorani, gruzīnu. Vairāk informācijas www.integration.lv

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Informācijas centrs iebraucējiem šogad sniedzis 832 bezmaksas konsultācijas par juridiskiem, izglītības un nodarbinātības jautājumiem + Infografika

Ievietots: 12.07.2018

   

No šā gada 2.janvāra līdz 30.jūnijam Informācijas centrs iebraucējiem (ICI) visā Latvijā  sniedzis informāciju un atbalstu  495 ārvalstu pilsoņiem*, kuri ieradušies no 30 valstīm ārpus Eiropas Savienības, kā arī 27 speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu.

Visbiežāk klienti izvēlējušies konsultācijas saņemt klātienē – 735 gadījumos, ar tālruņa starpniecību sniegtas 67 konsultācijas, elektroniski – 30 reizes. Nereti tika izmantota iespēja konsultācijas saņemt atkārtoti. Visvairāk konsultācijas sniegtas Rīgā – 292. Centra psihologa konsultācijas sešu mēnešu laikā izmantotas 35 reizes.

TOP 5 konsultāciju tēmas: uzturēšanās atļaujas, nodarbinātības un biznesa iespējas Latvijā, veselības aprūpes, izglītības un ģimenes apvienošanas jautājumi.

Kopumā bezmaksas konsultācijas sniegtas personām no 30 valstīm. Valstu TOP 20: Indija (76), Ukraina (59), Krievija (55), Ķīna (50), Pakistāna (47), Turcija (17), Azerbaidžāna (17), Uzbekistāna   (17), Afganistāna (15), Sīrija (15), Ēģipte (14), Baltkrievija (13), Šrilanka (10), Irāka (10), Eritreja (8), ASV (7), Kazahstāna (7), Gruzija (6), Irāna (5), Bangladeša (4).

Lai nodrošinātu kvalitatīvu saziņu ar ICI klientiem, centrā kopš gada sākuma darbojas 23 tulki un valodu zinātāji ar 11 valodu prasmēm: arābu, kurdu, dari, ķīniešu, spāņu, vjetnamiešu, turku, hindi, tigriņu, sorani, gruzīnu. Sešu mēnešu laikā tulkošanas pakalpojums nodrošināts 838 reizes 165 ārvalstu pilsoņiem. Tulku pakalpojumi tika nodrošināti arī speciālistiem, kuri strādā ar ārvalstniekiem. Saziņai ar klientiem visbiežāk tulkošanas pakalpojums sniegts medicīnas personālam slimnīcās, poliklīnikās, Nodarbinātības valsts aģentūrai, bankām, kā arī sociālajiem darbiniekiem un sociālajiem mentoriem.

Koordinētai starpinstitūciju sadarbībai integrācijas jautājumos no šā gada sākuma tiek attīstīta Starpsektorālā Dialoga platforma, tajā iesaistot ne tikai valsts, pašvaldību, nevalstiskās organizācijas, bet arī privāto sektoru. Līdz jūnija beigām kopumā tika noorganizētas sešas Starpsektorālās Dialoga platformas tikšanās par šādām tēmām: NVO loma un darbība Starpsektorālajā Dialoga platformā; Starpsektorālās Dialoga platformas stratēģija un darbības plānošana; Iebraucēju nodarbinātība un uzņēmēju pieredze, nodarbinot imigrantus; Starpsektorālās Dialoga platformas stratēģija; Latviešu valodas kursu organizēšana trešo valstu valstspiederīgajiem – organizāciju pieredze un aktuālie jautājumi; Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS sagatavotā informācija par trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jautājumiem; kā efektīvāk veicināt iebraucēju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un sociālekonomiskajā vidē – pieredze un priekšlikumi turpmākajai sadarbībai. Vairāk informācijas par platformu: http://www.integration.lv/lv/starpsektorala-dialoga-platforma

Nozīmīgu ieguldījumu ICI aktivitāšu organizēšanā sniedza 34 brīvprātīgie no deviņām valstīm - Latvijas, Meksikas, ASV, Indijas, Uzbekistānas, Sīrijas, Spānijas, Ķīnas un Kirgizstānas. Sešu mēnešu laikā brīvprātīgie organizējuši 10 neformālās izglītības un brīvprātīgo iniciatīvas aktivitātes, piemēram, Baltā galdauta svētki, Pasaules Bēgļu diena, dažādu tautu kultūras vakari un pasākumi. Brīvprātīgo aktivitātēs kopumā ir piedalījušies 383 dalībnieki no 27 valstīm - Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Nīderlandes, Spānijas, Azerbaidžānas, Krievijas, Afganistānas, Libānas, Gruzijas, Sīrijas, Austrālijas, Sudānas, Kirgizstānas, Baltkrievijas, Tadžikistānas, Meksikas, Marokas, Irānas, Indijas, Paksitānas, Turcijas, Nepālas, Ķīnas, Irākas, Kazahstānas, Alžīrijas. Vairāk informācijas par brīvprātīgo rīkotajām aktivitātēm: http://www.integration.lv/lv/klusti-par-brivpratigo un sociālajā tīklā Facebook: https://www.facebook.com/Integration.lv/

ICI kā vienas pieturas aģentūra uzsāka darbu 2016.gada 18.maijā. Līdz 2017.gada nogalei ICI klientu konsultanti informāciju un atbalstu bija snieguši vairāk nekā 2,5 tūkstošiem iebraucējiem no 81 valsts ārpus Eiropas Savienības, kā arī speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu.

Kā galvenais koordinējošais centrs Latvijā darbojas ICI Rīgas birojs, kas ne tikai palīdz risināt konkrēta klienta problēmsituācijas, bet arī sniedz atbalstu pakalpojumu sniegšanā reģionālajiem ICI kontaktpunktiem – Cēsīs, Jelgavā, Liepājā un Daugavpilī, nodrošina ar profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējus visās Latvijas pašvaldībās, koordinē pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

*personas, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi.    

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv

 

Citāds ķīniešu kultūras vakars

Ievietots: 17.06.2018

   

Informācijas centrā iebraucējiem (ICI) 14.jūnijā kopā sanāca septiņu dažādu kultūru ļaudis, lai iepazītu nezināmo, honkongiešu, kultūru. Honkongas valodas dialekts, valūta, karogs, māksla un dzīves stils, virtuve - ar tādu sajūsmu studenti stāstīja par savu dzimteni! To visu izbaudīt un izzināt tika aicināts ikviens pasākuma viesis!

Honkonga ir viena no lielākajām un bagātākajām Ķīnas pilsētām un tās iedzīvotāju skaits pārsniedz septiņus miljonus. Senāk saukta par Sjanganu, bet oficiālais nosaukums Ķīnas Tautas republikas Honkongas īpašais administratīvais rajons, ir autonoms rajons Ķīnā, Honkongas salā, Kouluņas pussalā un vairāk nekā citās 260 salās. 1997.gadā Ķīna atjaunoja savu suverenitāti pār pussalu un arhipelāgu. Atbilstoši Ķīnas pozīcijai "viena valsts - divas sistēmas", Pekina piešķīrusi Honkongai plašu autonomiju: valdība kontrolē aizsardzību un ārlietas, savukārt Honkongas pašvaldības ziņā ir iekšējā likumdošana, kārtība, nodokļi un finanses, kā arī imigrācijas politika. 

Trīs studenti no Honkongas šovasar viesojas biedrībā "AIESEC Latvija" un iepazīst Latviju, aktīvi iesaistoties arī brīvprātīgajā darbā kopā ar ICI brīvprātīgajiem. "Mēs gribam Jums stāstīt par savu dzimto vietu, par Honkongu, nevis par Ķīnu. Esam ķīnieši, tomēr runājam citā dialektā un mums ir atšķirīgas kultūras tradīcijas. Mēs Latvijā satiekam jaunus draugus un viņi mūs sveic ar “Jūs no Ķīnas, super!” – bet mēs pieklājīgi smaidām pretī, stāstot, ka mēs esam no Honkongas! Tad bieži vien cilvēki samulst," iespaidos dalās Mauricy Wongs.

Brīvprātīgā darba koordinatore Ramona Liepiņa stāsta, ka arī ICI brīvprātīgajiem šāda pasākuma rīkošana bijis jauns izaicinājums. “Jau labu laiku pirms pasākuma tika vārīta saldo kartupeļu zupa ar ingveru, gatavots saldēdiens un īpaši stipra tēja ar pilnpienu. Brīvprātīgie veidoja Honkongas karogu, iekārtoja telpu un ieklausījās honkongiešu jauniešiem populārajā mūzikā".

Viņa stāsta, ka Honkongas jaunieši šajā vakarā ne tikai iepazīstināja ar savu īpašo administratīvo reğionu Ķīnā - tā kultūru, dialektu, virtuvi, arhitektūru, tradīcijām, bet pasākuma dalībniekliem palīdzēja apgūt arī irbulīšu mākslu, jo arī ēšanas kultūra viņiem esot atšķirīga. “Pasākuma dalībnieki uzdeva daudz jautājumu par tradīciju atšķirībām reğionā un Ķīnā, par valodas dažādību un nodarbinātības iespējām milzīgajā pilsētā”.

Pasākuma ietvaros dalībniekiem - latviešiem, ķīniešiem no Honkongas, indiešiem, sīriešiem, turkiem, tadžikiem, kirkīziem - bija iespēja arī nogaršot sagatavotos honkongiešu virtuves gardumus, kā arī vakaru pavadīt draudzīgās un izzinošās sarunās.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv

Atbalsta punkts Vidzemē

Ievietots: 11.05.2018

   

Intervijas autore: Līga Salnite. Foto autore: Marta Martinsone-Kaša. 

Palīdzīga roka iebraucējam. Baiba Zalcmane jau gandrīz divus gadus ir tas cilvēks Vidzemē, Cēsīs, pie kura Latvijā iebraucis ārvalst­nieks var vērsties jebkuros sarežģījumos.

Uz jaunām telpām nupat pārcēlies Informācijas centra iebraucējiem (ICI) kontaktpunkts “Vidzeme” Cēsīs, kas pirms teju diviem gadiem tapa kā universāls atbalsta punkts trešo valstu pilsoņiem Vidzemē.

Kopš Cēsu kontaktpunkta izveidošanas pēc palīdzības vērsušies un to apmeklējuši gandrīz 200 Vidzemē nonākušie trešo vals­tu pilsoņi. Centra pārstāve komunikācijas jautājumos Rasa Saliņa norādīja, ka vidējais apmeklētāju skaits saglabājies nemainīgs. Kontaktpunkta “Vidze­me” vadītāja Baiba Zalcmane, kura personīgi iepazinusies ar katru imigrantu, zina stāstīt, ka Vidzemi sasniegušo iebraucēju dzīves stāsti ir ļoti atšķirīgi. “Ir cilvēki, kas ieradušies, biznesa plānu vadīti, ir tādi, kurus atvedušas jaunas ģimenes attiecības, pie mums nākuši uz laiku mītošie ārvalstu studenti un pieredzes apmaiņas projektu dalībnieki, un pat pensionēti pāri, kuri šeit mierā un klusumā izvēlējušies pavadīt vecumdienas,” stāsta ICI kontaktpunkta “Vidze­me” vadītāja, apliecinot, ka darbā nākas saskarties ar ļoti atšķirīga vecuma un mentalitātes klientiem ar ļoti dažādām vajadzībām.

Vidzemes kontaktpunktā visbiežāk sniegtas atbildes par jautājumiem, kas saistās ar nekustamā īpašuma iegādi Latvijā, par uzturēšanas atļaujas saņemšanas nosacījumiem, par nodarbinātības iespējām pēc studijām Latvijā, kā arī par veselības aprūpi Latvijā. ICI “Vidzeme” vadītāja atzīst, ka visbiežāk sarežģījumi radušies attiecībā uz pēdējo jautājumu loku. Pagaidām reģionā vēl ir visai grūti akūtas vajadzības gadījumā operatīvi uzmeklēt ģimenes ārstu vai ārstu-speciālistu, kurš nešaubītos par savu kompetenci un nenobītos pieņemt eksotiskākas izcelsmes pacientu, pat ja ir pieejams tulka pakalpojums. Tomēr visas situācijas ir veiksmīgi atrisinātas, tostarp ar ķīniešu valodas tulka un tulka koordinatora klātbūtni pieredzētas pat dzemdības. Gatavošanās šim notikumam visai komandai izvērtusies par vienu no spilgtākajiem 2016.gada pārdzīvojumiem.
Integrācijas pasākumos un valodas kursu apmeklēšanā biežāk ir ieinteresēti tie, kuriem šeit ir ilg­termiņa plāni, taču Baiba strādā arī pie kultūrpieredzes apmaiņas veicināšanas. Tā pērn, uzklausot kārtējos jautājumus par “zariem uz galvas, alu un dziesmām”, viņa nolēmusi Cēsu Pils parkā sarīkot ārzemniekiem Līgo svinēšanu. Viņi bijuši ļoti priecīgi par šādu iespēju – Ķīnas pārstāvji pat pārķēruši iniciatīvu un sagatavojuši īpašu sarīkojumu latviešiem, kurā iepazīstinājuši ar savu kultūru, tradīcijām.

“Mēdz būt dažādas likstas, kā pieminētie sarežģījumi ar veselības aprūpes nodrošināšanu vai pat pieredzētu krāpniecību, kad iebraucējam pārdots nefunkcionējošs uzņēmums, tomēr kopumā nav neapmierinātības vai sūdzību par dzīvi šeit. Ir situācijas, kuras mēs tad arī palīdzam risināt,” pieredzētajā dalās B.Zalcmane.

Nedaudz vairāk kā pusotru gadu ICI atradās vecpilsētas namā Rīgas ielā, taču nupat tas pārcēlies uz Pļavas ielas biroju kompleksu. B.Zalcmane norāda, ka tel­pu maiņa bijusi nepieciešama prasību par vides pieejamību dēļ – šajā ēkā pieejams lifts, kam jābūt gadījumā, ja konsultācija nepieciešama personām ar kustību traucējumiem.

“Diemžēl vārds “imigrants” ir ap­audzis ar negatīvu nokrāsu, to arī Latvijas sabiedrībā var just. Cil­vēki ņem no plašsaziņas līdzekļiem visu tur sacīto, nešķirojot, kas un kā, un tad izdara spriedumus,” pārdomās dalās pieredzējusī darbiniece, atzīstot, ka nereti gadās dzirdēt negatīvus aizspriedumus pret jebkuru Lat­vijā iebraukušo svešinieku, kurš izskatās kaut nedaudz eksotiskāk. Kā ļoti patīkamu pārsteigumu B.Zalc­mane min piemēru ar kādu ķīniešu meiteni vidusskolnieci, kura tikšanos pieteikusi telefoniski, un ICI “Vidzeme” vadītāja nav uzreiz noticējusi dzirdētajam, jo saruna notikusi skaidrā latviešu valodā gandrīz bez akcenta. Jau­niete Latvijā mācījusies aptuveni divus gadus un meklējusi iespējas gūt pirmo darba pieredzi. Pagājušo vasaru ICI kontakt­punkta Cēsīs vadītāja atminas kā ļoti pozitīvas un produktīvas sadarbības pieredzi, kad teju visu trīs mēnešu garumā meitene līdzējusi ar tiešo tulkošanu visos pasākumos un uzdevumos.

Visi pakalpojumi ICI kontakt­punktos tiek nodrošināti trīs valodās – latviešu, krievu un angļu. Nepieciešamības gadījumos tiek piesaistīti reto valodu tulki vai valodas zinātāji.

Šādi iebraucēju informācijas un bezmaksas palīdzības kontakt­punkti ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu 2016.gada vasarā tapa gan Rīgā, gan arī visos četros Latvijas reģionos. Mērķis bija radīt vienas pieturas aģentūru vispusīgam gan pašu ārvalstu pilsoņu atbalstam, gan arī kā konsultāciju punktu dažādu jomu pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu. Līdz ar to ārvalstnieks, kurš nav ES, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices konfederācijas pilsonis, ir tiesīgs centrā vērs­ties pēc palīdzības praktisku jautājumu risināšanā, tostarp pēc tulka pakalpojumiem un juridiskajām konsultācijām, kā arī lai gūtu atbalstu vieglākai integrācijai Latvijā. Konsultatīvā palīdzība pieejama neatkarīgi no tā, vai cilvēks uz Latviju pārcēlies nesen vai dzīvo jau ilgāku laiku, kā arī tad, ja uzturēties šeit plānots vien neilgu brīdi, skaidro Baiba Zalc­mane. Iebraucēji informāciju var gūt arī tīmekļa vietnē www.integration.lv.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Saite uz ziņas pirmavotu http://edruva.lv/atbalsta-punkts-vidzeme/

Informācija tapusi sadarbībā ar Informācijas centru iebraucējiem. Ziņa pārpublicēta, saskaņojot ar edruva.lv redakciju.

Papildu informācija: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv

Informācijas centrs iebraucējiem šogad sniedzis atbalstu trešo valstu pilsoņiem no 35 valstīm

Ievietots: 27.04.2018

   

Informācijas centrs iebraucējiem (ICI) informē, ka no šā gada janvāra līdz martam ir tikusi sniegta palīdzība 270 trešo valstu pilsoņiem no 35 valstīm – visbiežāk bezmaksas konsultācijas saņēmušas personas no Indijas, Ukrainas, Krievijas, Pakistānas, Sīrijas, Ķīnas un Uzbekistānas.

Klientu konsultanti klātienē snieguši kopumā 340 konsultācijas par dažādiem juridiskiem, izglītības un nodarbinātības u.c. jautājumiem par dzīvi Latvijā. Visbiežāk ārvalstu pilsoņi interesējušies par migrācijas jautājumiem, tai skaitā uzturēšanās atļaujām, izglītības un ģimenes apvienošanās jautājumiem.

Centra psihologa konsultācijas izmantojuši pieci klienti, kopumā sniegtas 17 konsultācijas.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu saziņu ar ICI klientiem, centrā kopš gada sākuma darbojas 20 tulki/valodu zinātāji ar šādām valodu prasmēm - arābu, kurdu, dari, ķīniešu, spāņu, vjetnamiešu, turku, hindi un tigriņu. Trīs mēnešos tulkošanas pakalpojums nodrošināts 404 reizes 88 personām - trešo valstu pilsoņiem. Tulku pakalpojumi tika nodrošināti arī speciālistiem, kuri strādā ar ārvalstniekiem. Līdz šim aktīvi tulkošanas pakalpojumus savā darbībā izmantojušas dažādas valsts pārvaldes institūcijas, vairāku pašvaldību sociālie dienesti, krīžu centri, izglītības un veselības aprūpes iestādes, bankas un darba devēji.

Koordinētai starpinstitūciju sadarbībai šā gada sākumā ir izveidota Starpsektorālā Dialoga platforma, tajā iesaistot valsts, pašvaldību, privātās un nevalstiskās organizācijas. Šogad notikušas kopumā trīs Starpsektorālās Dialoga platformas tikšanās par šādām tēmām: NVO loma un darbība Starpsektorālajā Dialoga platformā; Starpsektorālās Dialoga platformas stratēģija un darbības plānošana; Iebraucēju nodarbinātība un uzņēmēju pieredze, nodarbinot imigrantus. Tikšanās, kas notiek reizi mēnesī, līdz šim ir piedalījušies pārstāvji no Labklājības un Kultūras ministrijām, Rīgas Domes, Jelgavas Domes, Nodarbinātības valsts aģentūras, NVO – biedrībām Inovāciju atbalsta centrs, Sadarbības platforma, Trepes, Pestīšanas Armija, Balkānu zieds, PINS.LV, Sabiedriskās politikas centrs Providus, Kultūrizglītības centrs Miras, EANP-Latvia, Latvijas Pilsoniskā AlianseIzglītības attīstības centrs, RSU Ķīnas Studiju centrs, kā arī uzņēmēja Ieva Raubiško (Humusa komanda).

Brīvprātīgā darba popularizēšanas un koordinēšanas pasākumos, piemēram, sadarbības dienā ar skolēniem par darbu starpkultūru vidē un pavasara brīvlaika radošajās darbnīcās, šogad ir piedalījušies 76 cilvēki, tai skaitā 36 trešo valstu pilsoņi no desmit valstīm. Šobrīd ICI brīvprātīgo komandā vienkopus darbojas gan latvieši, gan krievi, ukraiņi, baltkrievi, gruzīni, meksikāņi, uzbeki, itāļi, indieši, sīrieši un irākieši.

ICI kā vienas pieturas aģentūra uzsāka darbu 2016.gada 18.maijā. Līdz 2017.gada nogalei ICI klientu konsultanti sniedza informāciju un atbalstu vairāk nekā 2,5 tūkstošiem ārvalstu pilsoņiem, kuri ieradušies no 81 valsts ārpus Eiropas Savienības, kā arī speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu. Kā galvenais koordinējošais centrs Latvijā darbojas ICI Rīgas birojs, kas ne tikai palīdz risināt konkrēta klienta problēmsituācijas, bet arī sniedz atbalstu pakalpojumu sniegšanā reģionālajiem ICI kontaktpunktiem/filiālēm – Cēsīs, Jelgavā, Liepājā un Daugavpilī, nodrošina ar profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējus visās Latvijas pašvaldībās, koordinē pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv

Vairāk kā divi simti stundu brīvprātības draudzības valodā

Ievietots: 27.03.2018

   

Ikdienā brīvprātīgie, kuri darbojas Informācijas centrā iebraucējiem (ICI), mācās Latvijas vidusskolās, studē augstskolās, steidz rakstīt bakalaura darbus, strādā dažādās profesionālajās jomās, aktīvi rosās dažādās organizācijās un līdzdarbojas sabiedriskajās aktivitātēs. Tomēr, līdzās visam iepriekš minētajam, brīvprātīgie paspēj arī ziedot citiem savas prasmes, talantus, zināšanas un dalīties priekā! Šā gada martā brīvprātībai ir veltītas 226 stundas - vairāk nekā septiņas stundas brīvprātīgā darba katru dienu, ieskaitot brīvdienas! 

“Šomēnes esam īstenojuši vairākas savas iniciatīvas, sadarbojušies ar citām organizācijām, piedalījušies dažādos palīdzības darbos, kā arī popularizējuši brīvprātīgā darbu un Informācijas centru iebraucējiem,” par paveikto dalās Ramona Liepiņa, brīvprātīgā darba koordinatore.

Martā brīvprātīgajiem bija iespēja līdzdarboties dažādos palīdzības darbos - piemēram, palīdzēt radoši nodarbināt sīriešu ģimenes bērnus, kamēr vecāki kārtoja eksāmenu latviešu valodā. “Brīvprātīgajiem tā ir lieliska pieredze, jo mazuļi vēl bērnu dārzu neapmeklē un viņu saziņas valoda ir tikai arābu valoda vai draudzības valoda, kādā arī tobrīd notika komunikācija ar latviešu brīvprātīgajiem Mareku un Simonu”.

Viņa stāsta, ka savstarpēji interesanta sadarbība ir izveidojusies ar biedrību "UWC", kura palīdz vidusskolēniem uzsākt mācības starptautiskajās koledžās. Viens no viņu skolēnu atlases uzdevumiem ir brīvprātīgā darbs starpkultūru vidē. “Pateicoties šai sadarbībai, mums bija iespēja ne tikai iepazīstināt ar brīvprātīgā darbu, bet dot jauniešiem no visas Latvijas reģioniem iespēju sadarboties, piemēram, ar patvēruma meklētājiem. 3.martā mēs rīkojām kopīgu pasākumu Multifunkcionālajā centrā "Mucenieki", kurā darbojās pussimts dalībnieku no 16 dažādām kultūrām un radošajās darbnīcās izzināja latviskās svētku tradīcijas”.

Skolēnu brīvdienās bērniem patīk piedalīties radošajās aktivitātēs un tieši tāpēc brīvprātīgo iniciatīva 17.martā Muceniekos bija ļoti plaši apmeklēta. Radošu sestdienu darbnīcās un  draudzīgās, kreatīvās aktivitātēs pavadīja septiņu dažādu kultūru bērni un jaunieši. Kopā ar brīvprātīgajiem viņi dekupēja, gleznoja, pērļoja, spēlēja galda un sadarbības spēles. Viens vārds latviski, otrs - krieviski, trešais un ceturtais - angliski, vāciski. Pāri visam - smiekli un draudzība. 

“Ļoti veiksmīga sadarbība ar vairākām organizācijām 24.martā izveidojās arī starptautiskajā pavasara festivālā "Novrūz", kurā brīvprātīgie piedalījās un popularizēja ICI, aicinot izmantot piedāvātās bezmaksas konsultācijas un pakalpojumus,” uzsver R. Liepiņa. Festivālā ikvienam bija iespēja iepazīt dažādu kultūru tradīcijas, dejas un mūziku, bagātinot sevi un, paplašinot draugu loku.

Marta mēneša aktivitātes brīvprātīgie plāno noslēgt ar Lieldienu tradīciju izzināšanu. Dažādu kultūru ļaudis kopā rotās olas, spēlēs spēles un viesosies pie pavasarīgi klāta kafijas galda, jo kopā būšana ir viens no integrācijas stūrakmeņiem.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv un Ramona Liepiņa, brīvprātīgo koordinatore

Informācijas centra iebraucējiem brīvprātīgie aicina pievienoties!

Ievietots: 23.02.2018

   

“Brīvprātīgā darbs ir interesants piedzīvojums, dzīves stils cilvēkiem, kuriem patīk sadarboties ar līdzcilvēkiem un darīt pasauli labāku. Iespējams, ka tas skan „skaļi”, bet tas tā patiešām ir - brīvprātīgie mīl pasauli un vēlas līdzdarboties procesos”, stāsta Informācijas centra iebraucējiem (ICI) brīvprātīgā darba koordinatore Ramona Liepiņa.

Kopš ICI izveidošanas, jau divus gadus dažādu aktivitāšu veidošanā un atbalsta sniegšanā ir iesaistījušies vairāk nekā 130 brīvprātīgie, kuri kopumā ir organizējuši 48 saliedējošus pasākumus, tai skaitā Latvijā popularitāti ieguvušos dažādu tautību kultūru vakarus.

„Šobrīd mūsu brīvprātīgo komanda ir ļoti daudznacionāla. Tajā vienkopus darbojas latvieši, krievi, ukraiņi, baltkrievi, gruzīni, meksikāņi, uzbeki, itāļi, indieši, sīrieši, irākieši,” uzsver koordinatore. 

Lūgta raksturot cilvēkus, kuri darbojas kā brīvprātīgie ICI, viņa min, ka visbiežāk iesaistās ārvalstu studenti un cilvēki, kuri izvēlējušies Latviju mācībām, darbam vai personiskās dzīves veidošanai. Liela daļa kā brīvprātīgie iesaistotās arī latvieši. Visbiežāk viņu motivācija ir iespēja citu valstu pilsoņiem parādīt Latviju, mūsu kultūru.

„Protams, arī brīvprātīgajiem - ārvalstniekiem ir savi personiskie mērķi un motivācija. Piemēram, Aladins no Sīrijas savu turpmāko dzīvi ir nolēmis saistīt ar Latviju. Iesaistīšanos brīvprātīgā darbā viņš saskata kā iespēju veiksmīgākai integrācijai. Savstarpēja komunikācija viņam palīdzot nostiprināt latviešu valodu, ko viņš mācās ikdienā. Lini no Indijas Latvijā studēs divus gadus, un viņa vēlas brīvo laiku pavadīt kopā ar latviešu brīvprātīgajiem, lai izprastu mūsu kultūru un pati iesaistītos palīdzības aktivitātēs. Viņa uzskata, ka brīvprātīgā darbs dod iespēju satikt jaunus draugus un piedzīvot jaunus notikumus, iegūt noderīgu pieredzi,” dalās R. Liepiņa. 

Ja arī Tu vēlies kļūt par brīvprātīgo un iesaistīties ICI aktivitātēs, piesakies, rakstot uz: ramona.liepina@integration.lv! Brīvprātīgie aktivitāšu plānošanu veic vienu reizi mēnesī. Tikšanās mērķis ir izplānot nākamā mēneša aktivitātes, brīvprātīgo iniciatīvas un iesaistīšanos sadarbības aktivitātēs.

Martā plānotās aktivitātes:

3.03. Sadarbības diena ar Latvijas skolēniem par brīvprātīgā darbu starpkultūru vidē, kur ne tikai neformāli izzināsim brīvprātīgā darba nianses, sadarbojoties dažādām kultūrām, bet skolēniem tiks dota arī iespēja vadīt domdarbnīcas par Latviju ģimenēm ar dažādu kultūru, lingvistisko un reliģisko piederību.

15.03. Aicināsim klausīties veiksmes stāstu par uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā indiešu stila kebabnīcā, līdzdarbojoties arī praktiskā darbnīcā, kebabu gatavošanā.

17.03. Brīvprātīgie - studenti no dažādām kultūrām - rīkos Pavasara brīvdienu aktivitātes patvēruma meklētāju bērniem, spēlējot kopā galda spēles, iepazīstot latviešu multfilmas, darbojoties radošās darbnīcās.

20.03. Tiksimies plānošanas sapulcē, lai arī aprīlis mums būtu interesantu notikumu pilns!

30.03. Meksikāņu kultūras vakars. Brīvprātīgā - studente no Meksikas - kopā ar domubiedriem klātesošos iepazīstinās ar Meksikāņu tradīcijām.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv

Informācijas centru iebraucējiem turpina attīstīt NVO „Patvērums „Drošā māja””

Ievietots: 15.01.2018

   

Ar mērķi attīstīt ilgtspējīgas koordinācijas sistēmas trešo valstu pilsoņu* līdzdalības atbalstam, NVO „Patvērums „Drošā māja”” komanda no šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam turpinās nodrošināt Informācijas centra iebraucējiem (ICI) sniegtos pakalpojumus. 

ICI kā vienas pieturas aģentūra savu darbību turpinās Rīgā un četros Latvijas reģionu centros - Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā – nodrošinot iespēju saņemt daudzpusīgu, bezmaksas atbalstu klātienē, ar informatīvā tālruņa starpniecību vai elektroniski - gan ārvalstu pilsoņiem, gan arī dažādu jomu pakalpojumu sniedzējiem un speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu.

Kā galvenais koordinējošais centrs Latvijā darbosies ICI Rīgas birojs, kas ne tikai palīdzēs risināt konkrēta klienta problēmsituācijas, bet arī sniegs atbalstu Reģionālajiem ICI kontaktpunktiem/filiālēm pakalpojumu sniegšanā, nodrošinās ar profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējus visās Latvijas pašvaldībās, koordinēs pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām.

Visi pakalpojumi ICI tiks nodrošināti trīs valodās – latviešu, krievu un angļu valodā. Nepieciešamības gadījumos konsultāciju laikā tiks piesaistīts reto valodu tulks vai valodas zinātājs ar šādām valodu prasmēm kā: dari, farsi, puštu, urdu, arābu, franču, tadžiku, kurdu, pundžabi, ķīniešu, turku, uzbeku, hindi, spāņu, tamilu, bengāļu, vjetnamiešu, armēņu u.c. Organizācijā norāda, ka ICI nodrošinās arī bezmaksas psihologa konsultācijas.

ICI Rīgas birojs:

Informatīvie tālruņi: +371 25565098, + 371 28612120

E-pasts: konsultacijas@integration.lv

Skype: PatverumsDM

Adrese: Lāčplēša iela 75 – 9/10, Rīga

Papildu informācija: +371 67898343

ICI reģionālais kontaktpunkts „Latgale” Daugavpilī:

Informatīvais tālrunis: +371 25723222

E-pasts: ici.daugavpils@integration.lv

ICI reģionālais kontaktpunkts „Zemgale” Jelgavā:

Informatīvais tālrunis: +371 25719588

E-pasts: ici.jelgava@integration.lv

ICI reģionālais kontaktpunkts „Vidzeme” Cēsīs:

Informatīvais tālrunis: +371 25719266

E-pasts: ici.cesis@integration.lv

ICI reģionālais kontaktpunkts „Kurzeme” Liepājā:

Informatīvais tālrunis: +371 25719118

E-pasts: ici.liepaja@integration.lv

Plānots, ka ar ICI Rīgas biroja un reģionālo kontaktpunktu starpniecību iebraucējiem, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, tiks paplašināta informācijas pieejamība, nodrošinot konsultantu, psihologu atbalstu, informatīvo tālruņu līniju, tulka pakalpojumus. Lai veicinātu mērķa grupas iekļaušanos vietējā sabiedrībā, tiks īstenotas neformālās izglītības pasākumi un nodrošināta iespēja iesaistīties brīvprātīgo kustībā un NVO. Koordinētai starpinstitūciju sadarbībai tiks izveidota Starpsektorālā Dialoga platforma, tajā iesaistot valsts, pašvaldību, privātās un nevalstiskās organizācijas, dodot iespēju tajās piedalīties projekta tiešajai mērķa grupai, kā arī speciālistiem piedāvās apmeklēt starptautisku pasākumu, seminārus-diskusijas. ICI speciālisti arī turpinās darbu pie informatīvā resursa par integrāciju Latvijā www.integration.lv attīstīšanas.

Informācijas centru iebraucējiem līdzfinansē Eiropas Savienība. Kopējais budžets ir 751 520 eiro, ko veido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gadu perioda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 25% apmērā. Tulku pakalpojumu nodrošināšanai paredzēti 300 000 eiro no kopējā finansējuma. Centra darbību no 2018.gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja”. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.

*Trešo valstu pilsonis - persona, kura nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.    

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@integration.lv

Informatīvu atbalstu un konsultācijas trešo valstu pilsoņiem Latvijā turpinās nodrošināt biedrība "Patvērums "Drošā māja""

Ievietots: 02.01.2018

Kultūras ministrijas (KM) atklātajā konkursā - pakalpojumu koordinācijas un informācijas centra trešo valstu pilsoņu atbalstam darbības nodrošināšana - konkurētspējīgāko pieteikumu iesniegusi un tiesības turpināt minēto pakalpojumu sniegšanu arī 2. posmā ieguvusi biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" uzdevums būs nodrošināt nacionāla līmeņa koordinācijas struktūras izveidi un darbības nodrošināšanu, lai sniegtu atbalstu trešo valstu pilsoņu, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, līdzdalībai sabiedriskajos procesos, un veicināt šo cilvēku iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, nodrošinot trešo valstu pilsoņu vajadzībām pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem visdažādākajās dzīves jomās.

Minēto uzdevumu nodrošināšanai biedrība nākamo divarpus gadu periodā saņems 751 520 eiro, ko veido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020.gadu perioda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 25% apmērā.

Atklātā konkursa ietvaros tika saņemti 2 pieteikumi.

Atklātu konkursu minēto uzdevumu nodrošināšanai KM izsludināja, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 432 "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība" noteikto.

Informāciju sagatavoja:
Lita Kokale, Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja