Laipni lūgti biedrības "Patvērums "Drošā māja"" interneta vietnē!

Konsultācijas Rīgā
+371 25565098, +371 28612120
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 9/10, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Pieaugušo imigrantu izglītošanas iespēju uzlabošana, 2IMINED

    

Projekta partneru sanāksme Rīgā (Latvija) 

Kopš  2016. gada 1.septembra biedrība “Patvērums “Drošā māja”” kā sadarbības partneris piedalās projekta “Pieaugušo imigrantu izglītošanas iespēju uzlabošana  2IMINED”  (angļu valodā - “Improving the initial education of adult immigrants”, 2IMINED) (Nr.  2016-1-LT01-KA204-023223) īstenošanā.

Lai izveidotu projektā paredzēto interaktīvo interneta platformu, viena no projekta aktivitātēm ir pētījums, kura uzdevums  ir saprast kādas ir imigrantu specifiskās vajadzības brīdī, kad imigrants ierodas dzīvot citā valstī. Šāda aptauja tika veikta Latvijā, Lietuvā, Beļģijā, Rumānijā, Itālijā un Bulgārijā. Aptaujas rezultāti ir pamats šī interaktīvā resursa izveidei.

2017. gada 24. -25. maijā Rīgā notika projekta partneru sanāksme, kuras mērķis, pirmkārt, bija uzzināt  aptaujas rezultātus  katrā projekta partnervalstī. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, projekta partneri sanāksmes laikā vienojās par tēmām, kuras ir aktuālas ieceļotājiem visās projekta partnervalstīs. Tēmas, kas tiks izstrādātas un iekļautas šajā interaktīvājā interneta platformā būs par valstu vēsturi, tradīcijām un valodu, par veselības aprūpi un nodarbinātību un biznesa uzsākšanu, par izglītības sistēmu un izglītības dokumentu atzīšanas kārtību katrā valstī un par kultūras tradīcijām un reliģiskiem jautājumiem un savatsrpējo saskarsmi.

Projekts tiek īstenots programmas ERASMUS+ ietvaros, ko atbalsta Eiropas Savienība. Projekta galvenais partneris ir Klaipēdas universitāte (Lietuva), projekts tiek īstenots sadarbībā ar partneriem no Lietuvas, Beļģijas, Rumānijas, Bulgārijas, Itālijas un Latvijas. 

 

    

Informācija par projekta uzsākšanu

Kopš  2016. gada 1.septembra biedrība “Patvērums “Drošā māja”” kā sadarbības partneris piedalās projekta “Pieaugušo imigrantu izglītošanas iespēju uzlabošana,  2IMINED”  (projekta nosaukums angļu valodā “Improving the initial education of adult immigrants”, 2IMINED) Nr.  2016-1-LT01-KA204-023223 īstenošanā.

Projekta mērķis ir izveidot interaktīvu interneta platformu, kurā būs pieejama informācija imigrantiem par Latviju. Nereti imigrantiem, kuri vēlas pārcelties uz dzīvi citā valstī, vai, kuri ir tikko kā ieradušies dzīvot Latvijā, nav viegli atrast saprotamā viņam valodā informāciju par valsti. Tāpēc projekta ietvaros tiks radīta šāda interneta platforma, kurā tiks ievietota informācija par Latvijas valsti, tās vēsturi, par tradīcijām un kultūras vērtībām, par izglītības un darba iespējām, par biznesa uzsākšanu, par veselību sistēmu un sociālo drošību un citām tēmām. Interaktīvā platforma tiks veidota tā, lai jebkuras tautības ieceļotājs šo materiālu var viegli iztulkot savā dzimtajā valodā.

Projekts tiek īstenots programmas ERASMUS+ ietvaros, ko atbalsta Eiropas Savienība. Projekta galvenais partneris ir Klaipēdas universitāte (Lietuva), projekts tiek īstenots sadarbībā ar partneriem no Lietuvas, Beļģijas, Rumānijas, Bulgārijas, Itālijas un Latvijas. 

Projekta partneru tikšanās

Projekta "Improving the initial education of adults immigrants (2IMINED) partneru tikšanās Rīgā, 24.-25.maijā 2017.gadā.
Projekta partneru tikšanās | Patvērums Drošā Māja
Projekta partneru tikšanās | Patvērums Drošā Māja
Projekta partneru tikšanās | Patvērums Drošā Māja
Projekta partneru tikšanās | Patvērums Drošā Māja
Projekta partneru tikšanās | Patvērums Drošā Māja
Projekta partneru tikšanās | Patvērums Drošā Māja
Projekta partneru tikšanās | Patvērums Drošā Māja
Projekta partneru tikšanās | Patvērums Drošā Māja
Projekta partneru tikšanās | Patvērums Drošā Māja
Projekta partneru tikšanās | Patvērums Drošā Māja
Projekta partneru tikšanās | Patvērums Drošā Māja