Vakances

                  

Vakance tigriņu valodas tulkiem vai valodu zinātājiem

20.07.2017. Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” aicina pieteikties tulkus vai valodu zinātājus darbam ar imigrantiem – trešo valstu pilsoņiem, tai skaitā patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, saziņas nodrošināšanai ar konsultantiem, dažādu iestāžu un institūciju speciālistiem, privātpersonām.

Galvenie darba pienākumi:
- Veikt mutisku tulkojumu klātienē un/vai telefoniski un/vai izmantojot citus tehniskus risinājumus, nodrošinot saziņu starp klientu un apmeklēto speciālistu/konsultantu.

Darba laiks: pēc vajadzības

Nepieciešamās valodu kombinācijas:
Latviešu/krievu/angļu-tigriņu

Prasības pretendentam:
- Teicamas iepriekš minētās valodas zināšanas
- Teicamas latviešu un/vai krievu un/vai angļu valodas zināšanas

Pretendentiem sūtīt CV Europass formātā uz drosa.maja@gmail.com un tulki@patverums-dm.lv vai nogādāt klātienē Lāčplēša ielā 75-9 Rīgā tulku koordinatoram ar norādi Tulka pieteikums, īpašu uzmanību pievēršot valodu prasmēm. Termiņš līdz 2017. gada 28. jūlijam  plkst. 12:00.

Projektu "Informācijas centrs imigrantiem " Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1

 

                  

Vakance tigriņu valodas tulkiem vai valodu zinātājiem

20.07.2017. Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” aicina pieteikties tulkus vai valodu zinātājus darbam ar imigrantiem - patvēruma meklētājiem saziņas nodrošināšanai sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmas īstenošanas un mācību vizīšu laikā. 

Galvenie darba pienākumi:
- Veikt mutisku tulkojumu klātienē mācību laikā.

Darba laiks: pēc vajadzības

Nepieciešamās valodu kombinācijas:
Latviešu/krievu/angļu-tigriņu valoda

Prasības pretendentam:
- Teicamas iepriekš minētās valodas zināšanas
- Teicamas latviešu un/vai krievu un/vai angļu valodas zināšanas

Pretendentiem sūtīt CV Europass formātā uz drosa.maja@gmail.com un tulki@patverums-dm.lv vai nogādāt klātienē Lāčplēša ielā 75-9 Rīgā tulku koordinatoram ar norādi Tulka pieteikums, īpašu uzmanību pievēršot valodu prasmēm. Termiņš līdz 2017. gada 28. jūlijam  plkst. 12:00.

Projektu "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03

 

                  

Vakance turku un dari valodas tulkiem vai valodu zinātājiem

28.06.2017. Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” aicina pieteikties tulkus vai valodu zinātājus darbam ar imigrantiem - patvēruma meklētājiem saziņas nodrošināšanai sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmas īstenošanas un mācību vizīšu laikā. 

Galvenie darba pienākumi:
- Veikt mutisku tulkojumu klātienē mācību laikā.

Darba laiks: pēc vajadzības

Nepieciešamās valodu kombinācijas:

Latviešu/krievu/angļu-turku valodas

Latviešu/krievu/angļu-dari valodas

Prasības pretendentam:
- Teicamas iepriekš minētās valodas zināšanas
- Teicamas latviešu un/vai krievu un/vai angļu valodas zināšanas

Pretendentiem sūtīt CV Europass formātā uz drosa.maja@gmail.com un tulki@patverums-dm.lv vai nogādāt klātienē Lāčplēša ielā 75-9 Rīgā tulku koordinatoram ar norādi Tulka pieteikums, īpašu uzmanību pievēršot valodu prasmēm. Termiņš līdz 2017. gada 5. jūlijam  plkst. 12:00.

Projektu "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03

 

                  

Vakance turku un dari valodas tulkiem vai valodu zinātājiem

28.06.2017. Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” aicina pieteikties tulkus vai valodu zinātājus darbam ar imigrantiem – trešo valstu pilsoņiem, tai skaitā patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, saziņas nodrošināšanai ar konsultantiem, dažādu iestāžu un institūciju speciālistiem, privātpersonām.

Galvenie darba pienākumi:
- Veikt mutisku tulkojumu klātienē un/vai telefoniski un/vai izmantojot citus tehniskus risinājumus, nodrošinot saziņu starp klientu un apmeklēto speciālistu/konsultantu.

Darba laiks: pēc vajadzības

Nepieciešamās valodu kombinācijas:

Latviešu/krievu/angļu-turku valodas

Latviešu/krievu/angļu-dari valodas

Prasības pretendentam:
- Teicamas iepriekš minētās valodas zināšanas
- Teicamas latviešu un/vai krievu un/vai angļu valodas zināšanas

Pretendentiem sūtīt CV Europass formātā uz drosa.maja@gmail.com un tulki@patverums-dm.lv vai nogādāt klātienē Lāčplēša ielā 75-9 Rīgā tulku koordinatoram ar norādi Tulka pieteikums, īpašu uzmanību pievēršot valodu prasmēm. Termiņš līdz 2017. gada 5. jūlijam  plkst. 12:00.

Projektu "Informācijas centrs imigrantiem " Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1                  

Vakance ķīniešu valodas tulkam vai valodas zinātājam

06.06.2017. Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” aicina pieteikties ķīniešu valodas tulku vai valodu zinātāju darbam ar imigrantiem saziņas nodrošināšanai sociālekonomiskās iekļaušanās un integrācijas pasākumos. 

Galvenie darba pienākumi:
- Veikt mutisku tulkojumu klātienē dažādās valsts un pašvaldības iestādēs un institūcijās.

Darba laiks: pēc vajadzības

Nepieciešamās valodu kombinācijas:
Latviešu/krievu/angļu-ķīniešu

Prasības pretendentam:
- Teicamas iepriekš minētās valodas zināšanas
- Teicamas latviešu un/vai krievu un/vai angļu valodas zināšanas

Pretendentiem sūtīt CV Europass formātā uz drosa.maja@gmail.com un tulki@patverums-dm.lv vai nogādāt klātienē Lāčplēša ielā 75-9 Rīgā tulku koordinatoram ar norādi Tulka pieteikums, īpašu uzmanību pievēršot valodu prasmēm. Termiņš līdz 2017.gada 12. jūnijam plkst. 17:00.

Projektu “Informācijas centrs imigrantiem” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1

 

 

 
Twitter Facebook Draugiem YouTube Flickr RSS