Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

“Patvērums “Drošā māja”” martā sniegusi sociālo atbalstu 190 starptautiskās aizsardzības personām

Ievietots: 11.04.2017

2017.gada martā biedrības “Patvērums “Drošā māja”” sociālie darbinieki un sociālie mentori nodrošinājuši palīdzību 190 starptautiskās aizsardzības personām no 15 valstīm: Sīrijas (109), Eritrejas (22), Tadžikistānas (15), Afganistānas (9), Azerbaidžānas (4), Indijas (4), Libānas (4), Krievijas (4), Bangladešas (3), Gruzijas (3), Šrilankas (3), Irākas (2), Kubas (2), Pakistānas (2) un Kamerūnas (1).

Pakalpojumu saņēmušo vidū bija 111 pilngadīgas un 79 nepilngadīgas personas. Atbalsts nodrošināts kopumā 35 ģimenēm, kā arī 48 individuāliem klientiem.

Visbiežāk biedrības darbinieki mērķa grupai snieguši atbalstu pavadonības nodrošināšanā uz dažādām iestādēm, piemēram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, medicīnas iestādēm (tai skaitā optometrista apmeklējumi), humānās palīdzības punktiem (tai skaitā – apģērbu, apavu, bērnu rotaļlietu iegāde), Nodarbinātības valsts aģentūru, kā arī kopā ar klientiem veikuši potenciālo dzīvesvietu meklējumus internetā un klātienē. Martā aktīvi sniegts atbalsts arī dokumentu kārtošanā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, izglītības iestādēs, bankās.

Laika posmā no 2016.gada 1.decembra līdz 2017.gada 28.februārim iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" ietvaros biedrība “Patvērums “Drošā māja”” palīdzību tika nodrošinājusi 245 unikālajiem mērķa grupas pārstāvjiem. Iepirkuma īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.maijam.  

Pakalpojums tiek sniegts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” (SAM Nr. 9.1.4.4.) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem līdz šim Latvija ES pārvietošanas programmas ietvaros uzņēmusi 280 personas. No tām bēgļa statuss piešķirts 10 personām un alternatīvais – 151 personai.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com