lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

“Patvērums “Drošā māja”” sadarbībā ar ANO Bēgļu aģentūru sniedz atbalstu patvēruma meklētājiem un bēgļiem

Ievietots: 23.01.2024

Arī 2024. gadā biedrība “Patvērums “Drošā māja”” turpina sadarboties ar ANO Bēgļu aģentūru, lai kopīgi atbalstītu tos, kuri, meklējot mieru un drošību, Latvijā ieradušies nesen. Šogad sadarbība tiks realizēta projektā “Juridiskā palīdzība, psihosociālais atbalsts un kopienas iesaistes pasākumi patvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijā”. 

Projekta realizācijas laiks: 01.01.2024. - 31.12.2024.

Projekta nosaukums atklāj trīs darba virzienus:

1. Visā pastāvēšanas laikā kopš 2007. gada “Patvērumā “Drošā māja”” ir uzkrāta pieredze, sniedzot juridisku palīdzību iebraucējiem, un šis darbs turpinās arī šogad. Tiek nodrošināta iespēja konsultēties ar juristu gan Rīgā, Lāčplēša ielā 75, kur ir biedrības galvenā mītne, gan Patvēruma meklētāju centros Liepnā un Muceniekos, gan citur Latvijā, kur vajadzības gadījumā dodas biedrības juristi. Šīs vērtīgās un kompetentās konsultācijas bēgļi un patvēruma meklētāji saņem bez maksas.

2. Psiholoģisks un sociāls atbalsts tiks sniegts, organizējot divu veidu grupu nodarbības. PMIC Muceniekos notiks sieviešu – patvēruma meklētāju tikšanās. Tā būs vide, kur sievietes varēs dalīties pieredzē droši, bez nosodījuma un aizspriedumiem. Otra veida grupās, talantu meistarklasēs, notiks radoša darbošanās, veicinot bēgļu un patvēruma meklētāju pašcieņu un stipro pušu apzināšanos. Nodarbības vadīs paši mērķa grupas pārstāvji, daloties savās prasmēs un talantos.

3. Trešais darbības virziens ir aktivitātes, kas rada un attīsta saikni starp iebraucējiem un vietējām kopienām. Tie būs pasākumi Latvijai un iebraucējiem svarīgās dienās: Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienā 4. maijā, Mātes dienā 12. maijā, Vasaras saulgriežos un Pasaules bēgļu dienā. Aicināsim piedalīties ikvienu, bet īpaši pašvaldību darbiniekus un citus kopienā aktīvus cilvēkus un, protams, bēgļus un patvēruma meklētājus. Pasākumi notiks Liepnā un Rīgā.

Projekta vadītāja, biedrības “Patvērums “Drošā māja” valdes locekle Gunta Vīksne saka: “Esmu gandarīta, ka turpināsim sadarbību ar ANO Bēgļu aģentūru, sniedzot atbalstu tiem, kam tas ir ļoti nepieciešams. Darīsim, lai dzīve šeit, Latvijā, mums visiem būtu labāka”.

Projektu " Juridiskā palīdzība, psihosociālais atbalsts un kopienas iesaistes pasākumi patvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijā " biedrība “Patvērums “Drošā māja”” īsteno sadarbībā ar ANO Bēgļu aģentūru (UNHCR).