Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

„Esi piesardzīgs! – Cilvēku tirdzniecības jautājumu aktualizēšana Latvijā”

Ievietots: 31.08.2011

Projekta ietvaros tiks veidota dokumentālā filma un 3 videoklipi par cilvēku tirdzniecību Latvijā.

Projekta termiņš: 01/09/2011 – 30/04/2012

Projekta īstenotājs: biedrība „Patvērums „Drošā māja”” sadarbībā ar ASV vēstniecību Rīgā, Iekšlietu ministriju, Ārlietu ministriju, Labklājības ministriju, Valsts Policiju un Prokuratūru.

Projekta finansētājs: ASV vēstniecība Rīgā

Projekta pamatojums: Latvijā ir sasniegts būtisks progress cilvēku tirdzniecības apkarošanā, no cilvēku tirdzniecības cietušām personām tiek sniegti no valsts budžeta apmaksāti rehabilitācijas un reintegrācijas pakalpojumi un dažādiem speciālistiem tiek nodrošinātas apmācības. Diemžēl Latvijā trūkst materiālu sabiedrības, īpaši riska grupu, informēšanai par cilvēku tirdzniecības metodēm un formām. Lai varētu efektīvi apkarot visas cilvēku tirdzniecības formas, ir būtiski informēt sabiedrību par cilvēku tirdzniecības riskiem un cilvēku tirgotāju izmantotajām metodēm. Īpaši svarīgi ir izglītot jauniešus, kuri ir riska grupa un kuriem bieži vien trūkst dzīves pieredzes, lai atpazītu un izvairītos no cilvēku tirgotāju vilinošajiem piedāvājumiem.

Projekta mērķis: Aktualizēt cilvēku tirdzniecības jautājumus visos Latvijas sabiedrības segmentos, bet jo īpaši jauniešu (vecumā no 13 līdz 20 gadiem) vidū par cilvēku tirdzniecības formām un potenciālajiem riskiem.

Projekta aktivitātes:

1)     Dokumentālās filmas par cilvēku tirdzniecību un trīs video klipu par dažādām cilvēku tirdzniecības formām izstrāde.

2)     Divdesmit piecu semināru organizēšana Latvijas skolās par cilvēku tirdzniecības tendencēm, riskiem, formām un pieejamo palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem.