lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

“Patvēruma “Drošā māja”” pārskata sapulce par 2023. gadu

Ievietots: 10.04.2024

Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” biedri pulcējās savās  telpās, Lāčplēša ielā 75–1B, lai atskatītos uz pērn paveikto un iezīmētu turpmākās perspektīvas.

Galveno ziņojumu sniedza valdes loceklis, jurists Alvis Šķenders. 2023. gadā esam aktīvi turpinājuši divus galvenos darbības virzienus. Pirmais – esam palīdzējuši cilvēku tirdzniecībā cietušajiem, sniedzot rehabilitāciju un aizstāvot cietušo intereses tiesā, kā arī strādājuši pie šīs noziedzīgās darbības prevences. Otrais – esam darbojušies, atbalstot iebraucējus Latvijā, tajā skaitā bēgļus, patvēruma meklētājus, personas ar alternatīvo statusu un personas, kuras saņēmušas pagaidu aizsardzību. Tā ir bijusi gan juridiskas palīdzības sniegšana, gan daudzveidīgas integrācijas aktivitātes.

2023. gadā kopumā esam strādājuši vairāk nekā 11 projektos. 

Arī 2024. gadā turpinām iesākto. Taču uzsākam arī jaunu darbības virzienu, pievēršot uzmanību izglītošanās iespējām, ko piedāvāsim gan savām tradicionālajām mērķa grupām, gan citiem Latvijas iedzīvotājiem. Lai to sekmīgi realizētu, biedrības paspārnē darbību uzsāks pieaugušo neformālās izglītības iestāde.

Gada pārskats tika apstiprināts balsojot – un visi biedri balsoja “par”! Turpinām darboties, lai Latvija būtu droša māja dažādiem cilvēkiem!

“Patvēruma “Drošā māja”” 2023. gada pārskata sapulce