Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

10.06.2021. noritēja Dialoga platforma par tēmu “Brīvprātīgā darbs kā sociālā darba resurss jauniebraucēju sociālajai iekļaušanai vietējā sabiedrībā”

Ievietots: 10.06.2021

Dialoga platformas ietvaros piedalījās biedrības ‘’Patvērums “Drošā māja”’ un biedrības ‘’Radošā apvienība jauniešiem ‘’Trepes’’’’ speciālisti, pārstāvot nevalstisko sektoru, kā kā arī 14 pašvaldību sociālo dienestu pārstāvji no visas Latvijas. Dialoga platformas ietvaros tika pārrunātti brīvprātīgā darba kā efektīva resursa, ar kura palīdzību jauniebraucējs gūst ieskatu vietējās sabiedrības kultūrā un mentalitātē, sociālie  mehānismi un efektivitātes cēloņi.

Dialoga platformas ietvaros biedrības “Patvērums ‘’Drošā māja’’’’ īstenotā projekta ‘’Informācijas centrs iebraucējiem’’ juriste-konsultante Gita Miruškina demonstrēja detalizētu prezentāciju, iepazīstinot Sociāla dienesta darbiniekus ar tām sfērām, kurās trešo valstu valstpiederīgie Informācijas centrā iebraucējiem vēršas pēc palīdzības visbiežāk.  Prezentācija tika īpaši uzsvērta modernā informatīvā un sabiedrības izglītošanas kampaņa, kas, izmantojot sociālos medijus, tiek radoši izvērsta visā projekta ‘’Informācijas centrs iebraucējiem’’ tapšanas gaitā.

Informācijas centra iebraucējiem brīvprātīgā darba koordinatore Ramona Liepiņa iedziļinājās brīvprātīgā darba kā efektīva integrācijas resursa būtībā, par to reflektējot no dažādu sociālpsiholoģisko teoriju perspektīvas, piemēram, sociālā darba Humānās teorijas, sociālā darba Sociālās konstrukcijas teorijas, kā arī sociālā darba Racionālās izvēles teorijas.

Dialoga platformas ietvaros notika iepazīšanās ar divu brīvprātīgo – no Indijas un Irānas – stāstiem par dzīvi Latvijā, kā arī projekta "Dažādo kultūru riski multinacionālās organizācijās: prasmes un realitāte" galveno darbības virzienu apskats.

 

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2020/3/01