2011

Šajā sadaļā iespējams iepazīties ar biedrības "Patvērums "Drošā māja"" īstenotajiem projektiem, kuri noslēgušies 2011.gadā.

Bēgļu integrācija:

Projekts "Es palieku Latvijā"

Trešo valstu valstspiederīgo integrācija:

Projekts „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem”

Projekts "Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem"