2013

Šajā sadaļā iespējams iepazīties ar biedrības "Patvērums "Drošā māja"" īstenotajiem projektiem, kuri noslēgušies 2013.gadā.

Cilvēktirdzniecības mazināšana:

Projekts "Choose Your Freedom"

Bēgļu integrācija:

Projekts "Latvija - manas mājas"

Projekts "Valoda - ceļš uz integrāciju II"

Trešo valstu valstspiederīgo integrācija:

Projekts "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai"