2014

Šajā sadaļā iespējams iepazīties ar biedrības "Patvērums "Drošā māja"" īstenotajiem projektiem, kuri noslēgušies 2014.gadā.

Cilvēktirdzniecības mazināšana:

Projekts "No Future for Human Trafficking"

Projekts "Living Books against Discrimination"

Projekts "Choose Your Freedom 2"

Bēgļu integrācija:

Projekts "Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai"

Projekts "Mājoklis"

Trešo valstu valstspiederīgo integrācija:

Projekts "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2"