2016

Šajā sadaļā iespējams iepazīties ar biedrības "Patvērums "Drošā māja"" īstenotajiem projektiem, kuri noslēgušies 2016.gadā. Vairāk informācijas lūdzu skatiet apakšsadaļās.

Cilvēktirdzniecības mazināšana

Projekts "Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums" (HESTIA)

Projekts "Uzlaboti pretcilvēktirdzniecības risinājumi: Baltijas-Krievijas sadarbības tīkls"

Patvēruma meklētāju integrācija

Projekts "Mācību programma - sociālekonomiskās iekļaušanas ievadkurss par Latviju"

Projekts "Migrācija: attīstības iespēja"

Projekts "Mācību programma patvēruma meklētājiem - ievadkurss par Latviju"

Valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumi