2018

Šajā sadaļā iespējams iepazīties ar biedrības "Patvērums "Drošā māja"" īstenotajiem projektiem, kuri noslēgušies 2018.gadā. Vairāk informācijas lūdzu skatiet apakšsadaļās.

2018.gadā noslēgtie projekti

Imigrantu integrācija

Projekts "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" 

Projekts "Pieaugušo imigrantu izglītošanas iespēju uzlabošana, 2IMINED"

Cilvēktirdzniecības mazināšana

Projekts "Atbalsta pasākumi cilvēktirdzniecības upuriem III"