2019

Šajā sadaļā iespējams iepazīties ar biedrības "Patvērums "Drošā māja"" īstenotajiem projektiem, kuri noslēgušies 2019.gadā. Vairāk informācijas lūdzu skatiet apakšsadaļās.

Imigrantu integrācija

Projekts "Integrācijas kursi par Eiropu"

Projekts "Sociālās uzņēmējdarbības attīstību veicinošie pasākumi"

Cilvēktirdzniecības mazināšana

Projekts "Kāpnes augšup"