2020

Šajā sadaļā ir pieejama informācija par aktuālajiem projektiem, kuri šobrīd tiek īstenoti. Vairāk informācijas lūdzu skatiet apakšsadaļās.

Šobrīd īstenotie projekti:

Imigrantu integrācija

Projekts "Informācijas centrs iebraucējiem"

Projekts "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II"

Projekts "Dažādo kultūru riski multinacionālās organizācijās: prasmes un realitāte" (CULT RISK) 

Projekts "Migrantu talantu dārzs"

Projekts "Integrācijas ABC - 3"

Projekts "Mākslas koučings kā atbalsta rīks integrācijai"

Cilvēktirdzniecības mazināšana

Projekts "Starts jaunai dzīvei"