Atbalsta sistēma imigrantiem

   

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda

projekts „Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem”

Līguma Nr. IF/2009/1.1./11

 2011. gada jūnija mēnesī projekta ietvaros ir notikuši šādi pasākumi:

·        Notikusi projekta darbinieku ikmēneša tikšanās;

·        Izveidotas un iespiesta latviešu sarunvalodas burtnīca;

·        Norisinājusies apaļā galda diskusija par projektu;

·        Iesniegta, sagatavota un publicēta informācija par projekta gaitu, aktivitātēm un rezultātiem;

·        Veiksmīgi norisinājusies materiālu tulkošana;

·        Norisinājušās latviešu valodas nodarbības, kā arī latviešu sarunvalodas kluba nodarbības;

·        Sniegtas juristu, psihologa, sociālā darbinieka un e-konsultanta konsultācijas;

·        Latvijas Nacionālā teātra izrādes „Skroderdienas Silmačos” apmeklējums;

·        Notikusi projekta uzraudzības komisijas tikšanās. 

Projekta „Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem” īstenošana (granta līgums Nr. IF/2009/1.1./11) tiek līdzfinansēts 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.

 

   

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekts „Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem”

Līguma Nr. IF/2009/1.1./11

 2011. gada maija mēnesī projekta ietvaros ir notikuši šādi pasākumi:

- 18 latviešu valodas nodarbības;

- 10 latviešu valodas sarunas kluba nodarbības;

- izstrādāta latviešu sarunvalodas burtnīca;

- informatīvā resursa materiālu papildināšana un aktualizēšana;

- projekta klientiem nepieciešamo dokumentu tulkošana.

Projekta „Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem” īstenošana (granta līgums Nr. IF/2009/1.1./11) tiek līdzfinansēts 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.

 

   

Informācija par projektā „Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem” (granta līg. Nr. IF/2009/1.1./11) paveikto 2011. gada aprīlī

  Projekta ietvaros iepriekš minētajā laika posmā ir paveikts:

· Sagatavoti un noslēgti darba līgumi/vienošanās par pienākumu veikšanu projektā;

· Izstrādāta latviešu valodas mācību programma;

· Notikusi projekta darbinieku ikmēneša tikšanās;

· Uzsāktas latviešu valodas mācību nodarbības;

· Uzsāktas nodarbības latviešu valodu sarunu klubā;

· Noticis brauciens uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju;

· Iegādāti nepieciešamie materiāli programmā noteikto nodarbību vajadzībām (latviešu valodas nodarbībām, latviešu valodas sarunu kluba nodarbībām, psihologa pakalpojumiem u.c.);

· Uzsāktas jurista, e-konsultanta, psihologa, sociālā darbinieka un tulka konsultācijas.

Projekta „Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem” īstenošana (granta līgums Nr. IF/2009/1.1./11) tiek līdzfinansēts 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.

 

    

Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Multidisciplinārā atbalsts sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem” 

(granta līg. Nr.IF/2009/1.1./11) 

No 2011.gada 7.marta līdz 31.martam projekta ietvaros ir paveikti šādi pasākumi: 

· uzsāktas latviešu valodas noddarbības; 

· uzsākta latviešu valodas sarunas kluba darbība; 

· uzsākta latviešu valodas programmas izstrāde, kā arī informatīvā resursa materiālu papildināšana un aktualizēšana; 

· tulkošanas darbu uzsākšana; 

· sociālā darbinieka sadarbības uzsākšana ar projekta dalībniekiem. 

Projekta „Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem” īstenošana (granta līgums Nr. IF/2009/1.1./11) tiek līdzfinansēts 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.

 

    

Informējam, ka projekta "Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem" ietvaros ir uzsāktas latviešu valodas apmācības:  

latviešu valodas nodarbības notiek otrdienās no plkst. 12:00 līdz 13:30 un  ceturtdienās no plkst. 19:00 līdz 20:30.

latviešu valodas sarunvalodas klubs ir pirmdienās no plkst. 16:00 līdz 20:00 .

Projekta „Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem” īstenošana (granta līgums Nr. IF/2009/1.1./11) tiek līdzfinansēts 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.

 

    

2011. gada martā biedrība uzsākusi projekta "Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem" realizāciju.

Projekta mērķis ir veicināt trešo valstu valstspiederīgo līdzdalību pilsoniskās sabiedrības attīstībā un interešu pārstāvībā, attīstīt šīs mērķa grupas latviešu valodas prasmes un tiem sniegtos sociālos pakalpojumus, tādējādi paaugstinot iespējas veiksmīgi integrēties un iekļauties Latvijas sabiedrībā.

Projekta realizācijas laiks - no 2011. gada marta līdz jūnijam.

Projekta budžets Ls 28 732,05. 

Projekta „Multidisciplinārā atbalsta sistēma trešo valstu valstspiederīgajiem” īstenošana (granta līgums Nr. IF/2009/1.1./11) tiek līdzfinansēts 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.