lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums

24.01.2014. Lai iepazīstinātu ar projekta „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” realizēšanas laikā sasniegtajiem rezultātiem un labās prakses piemēriem, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” šā gada 24. janvārī organizēja projekta noslēguma pasākumu. Projekta mērķis bija veicināt mērķa grupas nodarbinātību, piedāvājot profesionālās kvalifikācijas kursus un pilnveidojot darba iemaņas prakses vietās. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Foto autors: biedrības "Patvērums "Drošā māja"" brīvprātīgā Iluta Ozere