Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums

24.01.2014. Lai iepazīstinātu ar projekta „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” realizēšanas laikā sasniegtajiem rezultātiem un labās prakses piemēriem, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” šā gada 24. janvārī organizēja projekta noslēguma pasākumu. Projekta mērķis bija veicināt mērķa grupas nodarbinātību, piedāvājot profesionālās kvalifikācijas kursus un pilnveidojot darba iemaņas prakses vietās. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Foto autors: biedrības "Patvērums "Drošā māja"" brīvprātīgā Iluta Ozere
Alvis Šķenders, Sandra Zalcmane
Rasa Saliņa, Alvis Šķenders