Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Biedrība piedalās projekta ‘’Fundamental Rights and Citizenship of the European Union" rīkotā konferencē

Ievietots: 31.10.2012

Šī gada 30. oktobrī Budapeštā notika jau otrā konference projekta ’Fundamental Rights and Citizenship of the European Union’’ ietvaros. Līdzīgi kā pirmajā – arī šajā konferencē tika prezentēti projekta rezultāti par nepilngadīgo patvēruma meklētāju Eiropas Savienībā (ES) pašreiz spēkā esošajām tiesībām un procesiem, kas nepieciešami nepilngadīgo patvēruma meklētāju stāvokļa uzlabošanai ES. 

Šo pasākumu koordinēja Francijas NVO  ‘’Terre d`asile’’ sadarbībā ar sešu dažādu Eiropas valstu NVO:

’Consiglio Italiano per i rifugiati’’ (Itālija);

‘’Hungarian Helsinki Comittee’’ (Ungārija);

‘’International Humanitarian Initiative Foundation’’ (Polija);

‘’Institute for Rights, Equality & Diversity’’ (Grieķija);

‘’Patvērums Drošā māja’’ (Latvija);

‘’Terre des Hommes’’ (Vācija).

Ziņojuma galvenā ideja ir analizēt likumdošanu un patvēruma sniegšanas praksi visās 27 EU valstīs un izstrādāt rīcības standartus un plānu ar mērķi veicināt labāku izpratni par nepilngadīgo bēgļu (bez likumīgā pavadoņa) tiesībām uz patvērumu ES.

Kas ir nepilngadīgie patvēruma meklētāji bez pavadoņa?

Nepilngadīgie patvēruma meklētāji bez pavadoņa ir tie zēni un meitenes vecumā līdz 18 gadiem, kuri ir šķirti no vecākiem un citiem ģimenes locekļiem un kuriem nav pavadoņa, kas būtu atbildīgs par bērnu likuma vai kultūras tradīciju ietvaros.

Nepilngadīgajiem patvēruma meklētājiem bez pavadoņa ir tiesības uz starptautisku aizsardzību, atsaucoties uz Vispārējo Cilvēktiesību Deklarāciju (Universal Declaration of Human Rights), Ženēvas Konvenciju (Geneva Convention) un Konvenciju par Bērna Tiesībām (Convention on the Rights of Child). Nepilngadīgo bēgļu bez pavadoņa grupas vieglās ievainojamības dēļ ir svarīgi nodibināt atbilstošas struktūras nepilngadīgo bēgļu uzņemšanai visās ES valstīs.

Projekta ziņojums liecina, ka šobrīd nepilngadīgi patvēruma meklētāji bez likumīgā pavadoņa atrodas 27 Eiropas Savienības valstīs.  Šie nepilngadīgie, tāpat kā pieaugušie patvēruma meklētāji, ES nonākuši bēgot no:

  • vardarbīgiem konfliktiem un  vajāšanām savā dzimtajā zemē;
  • bērnu piespiedu iesaistīšanas kara darbībā;
  • bērnu nelegālā darba;
  • piespiešanas bērniem nodarboties ar prostitūciju un cita veida seksuālas izmantošanas;
  • sieviešu dzimuma bērnu ģenitāliju izkropļošanas.

ES ir cieši saistīta ar šīm problēmām, kas skar patvēruma meklētājus to dzimtajā zemē, jo, kā liecina ziņojums, ES tiek adresēti 74% no visiem nepilngadīgo patvēruma meklētāju iesniegumiem ar lūgumu patvēruma saņemšanai (2010. g.).

Ziņojums angļu valodā pieejams: http://www.france-terre-asile.org/toutes-les-actualites-zoom-sur/item/7567-le-droit-a-demander-lasile-des-mineurs-isoles-etrangers-dans-lunion-europeenne.

Drīzumā būs pieejams arī ziņojuma tulkojums latviešu valodā.

Informāciju ievietoja:

Rasa Saliņa

(+371) 29145314

rasa.salina@gmail.com