Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Biedrība uzsāk īstenot projektu cilvēku tirdzniecības prevencei un cietušo atbalstam „Starts jaunai dzīvei”

Ievietots: 29.11.2019

    

Ar mērķi nodrošināt preventīvas aktivitātes cilvēktirdzniecības mazināšanai, kā arī sniegt atbalstu cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, biedrība “Patvērums “Drošā māja”” uzsāk īstenot projektu “Starts jaunai dzīvei”. Projektu finansiāli atbalsta „Philip Morris International”. Projekta norises laiks: 2019.gada 29.novembris – 2020.gada 29.februāris.

Pirmā no projekta aktivitātēm - divu dienu nometne desmit personām, kuras cietušas no cilvēktirdzniecības – notiks šā gada 30.novembra - 1.decembrim. Nometnes laikā ar dažādām neformālām izglītības metodēm tās dalībniekiem tiks sniegts psihoemocionālais atbalsts.

Projekta gaitā arī plānots ar pagājuša gada projekta ietvaros izveidoto izstādi "Kāpnes augšup" apceļot dažādas Latvijas pašvaldības.  Izstādes mērķis ir ar mākslas starpniecību sabiedrībai parādīt cilvēktirdzniecības fenomenu un tā graujošo ietekmi uz cilvēka dzīvi.

Cilvēku tirdzniecība kā mūsdienu verdzības forma ir starptautiska problēma, kurā iesaistītas teju visas pasaules valstis, saņemot vai nosūtot pārdotos cilvēkus.

Cilvēku tirdzniecības mazināšanā jau kopš 2009. gada ir aktīvi iesaistījusies biedrība „Patvērums „Drošā māja”” – regulāri rīkojot sabiedrības informēšanas kampaņas, kuru galvenais mērķis ir informēt un piesaistīt sabiedrības uzmanību cilvēku tirdzniecības problemātikai, kā arī organizējot dažādas apmācības Rīgas pašvaldības policistiem, sociālajiem darbiniekiem, žurnālistiem un citām mērķa grupām.