Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

"Choose Your Freedom 2" 4.-5. diena

Apmācību kursa "Choose Your Freedom 2" ceturtajā dienā dalībnieki kopā apguva cilvēku tirdzniecības Eiropas un globālo raksturu, sākot ar savu valsti un tās situāciju skatot plašākā kontekstā. Dienas sākumā, liekot lietā līdz šim apgūtos tematus, dalībnieki izpētīja cilvēku tirdzniecības situāciju savās valstīs, statistiku, tendences, likumdošanu un NVO aktivitātes. Komandu apskati tika prezentēti un apspriesti, gan diskutējot par cilvēku tirdzniecības cēloņiem katrā valstī, gan situācijas starptautisko mērogu, gan iespējām rīkoties problēmas risināšanai. Dienas otrajā pusē apmācība pievērsās divu tēmu apvienotai analīzei - vecums un cilvēku tirdzniecības forma, kurā pēc informatīvas sesijas dalībnieki grupās skatīja dažādu vecumu upuru iesaisti dažādās cilvēku tirdzniecības formās, pievēršot uzmanību gan vervēšanai, gan cilvēka iesaistīšanās iemesliem. 5. dienā, lai gūtu atslodzi un iepazītu Latviju, dalībnieki devās ekskursijā uz Rīgu. Tā sākās ar alternatīvu "Yellow suitcase" ekskursiju uz Centrāltirgu, "Latgalīti", Maskavas ielas rajona sākumu un "Stūra māju", par kuru dalībnieki bija sajūsmā. Pēc pusdienām dažas stundas tika veltītas brīvai pilsētas apskatei, līdz vakara pulcēšanās laikam folkklubā "Ala", kurā dziesmu un danču troksnī tika aizvadīts jautrs vakars. Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.