"Choose Your Freedom 2" apmācības, 1-2 diena

Projekta „Choose Your Freedom 2” apmācību kurss sākās 2013.gada 5.oktobrī ar dalībnieku ierašanos un iepazīšanās aktivitātēm. Vakars tika aizvadīts iekārtojoties viesu nama „Vālodzes” istabiņās, kam sekoja pirmās vakariņas. Pēc tām dalībnieki tika īsi iepazīstināti ar projektu un nākamās dienas aktivitātēm. Vakars noslēdzās ar iepazīšanās spēlēm. Pēc mošanās apmācību kursa otrajā dienā dalībnieki tika instruēti par projekta gaitu, saturu, Jaunatnes pase sertifikātu, drošības noteikumiem, kā arī tika noteiktas un vērtētas dalībnieku gaidas un bažas projekta laikā. Apmācību kursu ievadīja vienkārša aktivitāte „Ko Tu zini par cilvēku tirdzniecību?”, kurā dalībnieki nelielās grupās savā starpā apmainījās ar savām zināšanām par cilvēku tirdzniecību. Diskusijas laikā katra grupa izveidoja savu cilvēku tirdzniecības definīciju un noslēgumā tās tika apvienotas, par pamatu ņemot Eiropas Padomes konvenciju Par cīņu pret cilvēku tirdzniecību, lai visiem dalībniekiem būtu vienota izpratne par apmācību kursa turpmākās tēmas pamatdefinīciju. Dienas otrā puse tika veltīta smalkai konkrēta piemēra analīzei. Tā kā šajā apmācību kursā treneri diskusiju virza uz upura profila izpratni un psiholoģisko stāvokli, kā arī cilvēku tirdzniecības moderno tehnoloģiju aspektu, tika skatīta filma „Lilya forever” un analizēta. Katrai grupai tika iedalīta noteikta apspriežamā tēma: upura psiholoģiskais stāvoklis, vervētāja attieksme un pozīcija pret upuri, vervētāja stratēģija un iesaistes process, upura kontrole un ekspluatācija, attieksme pret upuri, iespējamie uzlabojumi upura rīcībā. Diena noslēdzās ar pirmo kultūru vakaru, kurā klātesošos ar savu valsti, dabu, īpatnībām un kultūru kopumā iepazīstināja Horvātijas un Rumānijas komandas. Projekts „Choose Your Freedom 2” īstenots ar programmas „Jaunatne darbībā” finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga biedrība „Patvērums „Drošā māja””