Deleģējuma līgums 2016

           

Konsultēti vairāk nekā 80 trešo valstu valstspiederīgie

12.05.2016. Nodrošinot atbalsta pasākumus trešo valstu pilsoņiem*, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” līdzdarbības līguma ar Kultūras ministriju ietvaros, kopš 29.februāra bezmaksas konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem nodrošinājusi vairāk nekā 80 personām. Visbiežāk sniegts atbalsts trešo valstu pilsoņiem no Krievijas, Ukrainas, Irākas, Uzbekistānas un Afganistānas.

“Tēmu loks, par ko klienti galvenokārt konsultējas, ir uzturēšanās atļauju saņemšanas process – nepieciešamie dokumenti, termiņi un izmaksas, ģimenes apvienošana, nodarbinātība un jautājumi, kas saistīti ar uzņēmējdarbību,” norāda viens no konsultantiem jurists Alvis Šķenders. “Divu mēnešu ietvaros 32 personas konsultācijas ir saņēmušas tiekoties klātienē, telefoniski konsultētas vairāk nekā 34, bet ar e-pasta starpniecību

Lai nodrošinātu kvalitatīvu konsultantu pakalpojumu, konsultācijām tika piesaistīti dažādu valodu tulki, bet retām valodām, tai skaitā persiešu, dari, farsī, kurdu un citām – valodu zinātāji.

Pakalpojumi tiek sniegti, pamatojoties uz 2016. gada 29. februārī Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un biedrības „Patvērums „Drošā māja”” noslēgto līdzdarbības līgumu par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu trešo valstu pilsoņu integrācijai. Līguma Nr.2.5.-8-8 .

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

           

Aicina pieteikties tulkus un valodu zinātājus

15.04.2016. Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” aicina pieteikties tulkus un valodu zinātājus darbam ar patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, saziņas nodrošināšanai ar konsultantiem, dažādu iestāžu un institūciju speciālistiem.

Darba pienākumi: veikt mutisku tulkojumu klātienē un telefoniski, nodrošinot saziņu starp klientu un apmeklēto speciālistu/konsultantu; ievērot konfidencialitāti.

Darba laiks: pēc nepieciešamības.

Valodu kombinācijas:

Latviešu – arābu;

Latviešu – kurdu;

Latviešu – farsi/ dari/ persiešu;

Latviešu – puštu;

Latviešu – urdu;

Latviešu – tigraja/ tigriņu;

Latviešu – franču.

Iespējams var rasties nepieciešamība pēc citas valodas, piemēram, tadžiku, azerbaidžāņu, u.c. atbilstoši patvēruma meklētāju izcelsmes valstīm un valodu prasmēm.

Pretendentiem sūtīt CV Europass formātā uz drosa.maja@gmail.com ar norādi Tulka pieteikums, īpašu uzmanību pievēršot valodu prasmēm.

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" tulkošanas pakalpojumus nodrošina, pamatojoties uz 2016. gada 29. februārī Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un biedrības „Patvērums „Drošā māja”” noslēgto līdzdarbības līgumu par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu trešo valstu pilsoņu integrācijai. Tā ietvaros minētajai mērķa grupai bezmaksas tiek nodrošināti tulkošanas pakalpojumi un konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem, ko var saņemt, piezvanot uz tālruni +371 25565098, rakstot uz e-pastu: konsultacijas@patverums-dm.lv, kā arī klātienē (iepriekš piesakoties) – „Patvērums „Drošā māja”” telpās Lāčplēša ielā 75-9/10, Rīgā. Tulkošanas pakalpojums ir pieejams gan pašiem klientiem (kontaktiem ar namīpašniekiem, atverot bankas kontu un citos gadījumos), gan speciālistiem, kuri strādā ar trešo valstu pilsoņiem – piemēram, pašvaldību darbiniekiem, medicīnas un izglītības jomas speciālistiem. Pēc nepieciešamības biedrības pārstāvji piemeklē tulkus arī citām valodām, izņemot krievu un angļu valodas.

Informāciju publicēja: Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

           

Trešo valstu pilsoņiem pieejamas bezmaksas konsultācijas un tulkošanas pakalpojumi

08.03.2016. Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” līdzdarbības līguma ar Kultūras ministriju par integrācijas atbalsta pasākumu nodrošināšanu trešo valstu pilsoņiem* ietvaros turpina nodrošināt konsultantu pakalpojumus.

Organizācija līguma ietvaros turpina sniegt informāciju un regulāras konsultācijas trešo valstu pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem par aktuāliem integrācijas jautājumiem (izglītību, nodarbinātību, veselības aprūpi u.c.). Bezmaksas konsultācijas tiek nodrošinātas pa tālruni +371 25565098, e-pastu: konsultacijas@patverums-dm.lv, kā arī klātienē – „Patvērums „Drošā māja”” telpās Lāčplēša ielā 75-9/10, Rīgā.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu konsultantu pakalpojumu, tiek piesaistīti dažādu valodu tulki, bet retām valodām, tai skaitā persiešu, dari, farsī, kurdu un citām – valodu zinātāji. Tulkošanas pakalpojums ir pieejams gan pašiem klientiem (kontaktiem ar namīpašniekiem, atverot bankas kontu un citos gadījumos), gan speciālistiem, kuri strādā ar trešo valstu pilsoņiem – piemēram, pašvaldību darbiniekiem, medicīnas un izglītības jomas speciālistiem. Pēc nepieciešamības biedrības pārstāvji piemeklēs tulkus arī citām valodām, izņemot krievu un angļu valodas.

Pakalpojumi tiek sniegti, pamatojoties uz 2016. gada 29. februārī Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un biedrības „Patvērums „Drošā māja”” noslēgto līdzdarbības līgumu par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu trešo valstu pilsoņu integrācijai. Līguma Nr.2.5.-8-8 .

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com