Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Dzīvās bibliotēkas nacionālais pasākums

29. aprīlī biedrības „Patvērums „Drošā māja”” telpās norisinājās neliela, bet emocijām, idejām un atklāsmēm bagāta dzīvā bibliotēka, kurā piedalījās trīs grāmatas. Pasākums tika organizēts Jaunatne darbībā projekta „Sherbook: Living Library against Discrimination” ietvaros. Šī projekta laikā jaunieši no piecām organizācijām apguva dzīvās bibliotēkas metodiku kā līdzekli tolerances vairošanai un cīņai pret diskrimināciju. Organizējot pasākumu, svarīgi bija to veidot, atbilstoši noteikumiem un priekšrakstiem. Par iespaidiem un atklāsmēm lasi projekta apakšadaļā, sadaļā "Brīvprātīgajiem". Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.