lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

EBF projektu noslēguma pasākums, 28. maijs

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” 28. maijā, Andrejostā 6, Rīgā, organizēja bēgļu integrācijas projektu „Latvija – manas mājas” un „Valoda – ceļš uz integrāciju II” noslēguma pasākumu. Tajā piedalījās bēgļi un to ģimenes, kā arī valsts un pašvaldību darbinieki un citi interesenti. Klātesošie tika iepazīstināti ar projektu rezultātiem, savos iespaidos dalījās projekta mērķa auditorija. Projektus (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 29.05.2013.