Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Erasmus+ projekts “HERE – Social Economy of Proximity” veiksmīgi uzsācies

Ievietots: 18.02.2021

 

Erasmus+ projekts “HERE – Social Economy of Proximity” veiksmīgi uzsācies 2020. gada novembrī. Projekta sākuma posmā ir identificēta mērķa grupa un projekta īstenošanas apkaimes: kopā 6 dažādi reģioni, 3 dažādās valstīs. Izvēlētās apkaimes atšķiras pēc izmēra, atrašanās vietas (piepilsētā vai lauku reģioni), kā arī pēc iedzīvotāju skaita. Dažādas apkaimes izvēlētas, lai projekta noslēgumā izvērtētu projekta ietekmi uz vāji attīstītiem rajoniem kopumā un, lai izprastu projekta rezultātā gūto zināšanu potenciālo pielietošanu dažādos reģionos: lauku vai piepilsētas.

COVID-19 pandēmijas ietekmē projekta īstenošana noris attālināti un ir atcelts HERE – “Social Economy of Proximity” seminārs klātienē – Spānijā. Nākamais projekta seminārs paredzēts Beļģijā 2021.gada jūnijā. Neskatoties uz pandēmijas ietekmi, projekta pirmajā ceturksnī veiksmīgi norisinās darbs pie vāji attīstīto reģionu atpazīšanas, izpētes un projekta īstenošanas vietu izvēles.

Projekta pirmajā posmā profesionāļu komanda izstrādājusi intervijas, kas atvieglos darbu reģiona izpētē. Izvēlētajos projekta īstenošanas reģionos tiek intervētas privātpersonas, uzņēmēji, nevalstiskas organizācijas, pašvaldību un valsts iestādes, lai izzinātu izvēlēto reģionu uzņēmējdarbības potenciālu un uzsāktu darbu pie turpmākajiem projekta soļiem. Intervijās iegūtie dati tiks apkopoti un analizēti, lai noteiktu potenciālo reģionā īstenojamās uzņēmējdarbības veidu. Izprotot reģionā iztrūkstošo uzņēmējdarbības potenciālu, nozares speciālisti piemeklēs vislabāk piemērojamo uzņēmējdarbības attīstības metodiku, kas atbilst reģiona vajadzībām un uzsāks darbu pie nākamā projekta posma – biznesa inkubatora izveides.

Biznesa inkubatora sākums paredzēts 2021.gada novembrī. Šajā posmā tiks piesaistītas finanses, lai personas, kurām prasmju trūkuma dēļ grūti iekļauties darba vidē, ar profesionāļu un mentoru, kas aktīvi darbojas uzņēmējdarbībā vai pārzina sfēru, palīdzību uzsāktu un attīstītu savu biznesa ideju.

 

“Projektu “HERE - SOCIAL ECONOMY OF PROXIMITY” īsteno biedrība "Patvērums "Drošā māja"" un partneri. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. 020-1-LV01-KA204-077456