Etīdes par cilvēku tirdzniecību, 8. aprīlis

"Choose Your Freedom" aktivitāšu otrās dienas ietvaros, cilvēku tirdzniecības eksperte Mira Tsargand lekcijā dalībniekus iepazīstina ar cilvēku tirdzniecības procesu, kam seko neformālās mācīšanās metode - teātris, kurā nelielām grupām bija jāuzved īss cilvēku tirdzniecības procesa atspoguļojums, balstoties uz iepriekš sagatavoties situāciju aprakstiem. Šajā uzdevumā mācību dalībniekiem bija iespēja pašiem atainot dažādas būtiskas cilvēku tirdzniecības iezīmes - vervēšanu, nolaupīšanu, maldināšanu, transportēšanu un ekspluatāciju, saprotot notikumu secību un iesaistītos personāžus. Projektu finansē Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā”. 08.04.2013.
Etīdes par cilvēku tirdzniecības piemēriem.
Etīdes par cilvēku tirdzniecības piemēriem.
Etīdes par cilvēku tirdzniecības piemēriem.
Etīdes par cilvēku tirdzniecības piemēriem.
Etīdes par cilvēku tirdzniecības piemēriem.