Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

HESTIA apaļais galds Kuldīgā

28.-29. aprīlī Kuldīgas novada Snēpeles pagasta viesu namā "Mazsālijas" dažādu jomu speciālistiem notika HESTIA apaļā galda diskusija par cilvēktirdzniecības novēršanu. Aktivitāti īstenoja Iekšlietu ministrija un biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Diskusijā piedalījās pārstāvji no Skrundas novada, Alsungas novada, Engures novada, Aizputes novada, Ventspils pilsētas pašvaldības policijas, Valsts Policijas KRP Liepājas un Saldus iecirkņu kriminālpolicijas nodaļām, Kuldīgas novada Rumbas pagasta, Auces novada, Dundagas novada, Alsungas, Liepājas, Ventspils un Kuldīgas sociālajiem dienestiem, Jelgavas sociālo lietu pārvaldes un krīzes centra "Paspārne". Projekts “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB 30.04.2015.