HESTIA projekta sanāksmē Slovākijā gatavojas vērienīgām aktivitātēm cilvēktirdzniecības mazināšanai

Ievietots: 03.07.2016

                                                                                   

                                       Līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Noziedzības profilakse un apkarošana"

                                                                     

Īstenojot projektu “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA), 2016.gada 28. – 30.jūnijā projekta partneri no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Īrijas, Somijas tikās projekta Slovākijas partnera – Iekšlietu ministrijas organizētajā projekta koordinēšanas sanāksmē Bratislavā (Slovākija).

Sanāksmi atklāja Slovākijas Valdības noziedzības novēršanas padomes sekretariāta vadītāja Petra Barnova, uzrunā uzsverot pārrobežu sadarbības un starpvaldību atbalstu, lai efektīvi un mērķtiecīgi vērstos pret cilvēku tirdzniecību.

 

Sanāksmes laikā diskusijas notika par divām svarīgām projekta aktivitātēm – projekta pētījuma ziņojuma un mācību metodoloģijas un materiālu izstrāde.

Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) informēja par projekta pētījuma sākotnējiem secinājumiem un pētījuma ziņojumu, kas tiks prezentēts sabiedrībai nedēļā, kad visas Eiropas Savienības dalībvalstis atzīmē Eiropas Savienības dienu pret cilvēku tirdzniecību. Projekta HESTIA pētījuma ziņojums tiks oficiāli publicēts 18.oktobrī. Pētījuma ziņojums sastāv no pētījuma un nacionālajiem ziņojumiem, kas veikti Igaunijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā un Slovākijā. Ziņojumā tiek atspoguļotas līdzības un atšķirības attiecībā uz fiktīvo laulību un cilvēku tirdzniecības novēršanu, terminoloģiju, jēdzieniskajiem un metodoloģiskajiem jautājumiem. Ziņojumā tiek aplūkoti jautājumi par personu vervēšanas taktikām, mērķa grupām, noziedzniekiem, ekspluatācijas un kontroles formām, organizētās noziedzības lomu.

Sanāksmē plašas diskusijas notika par biedrības “Patvērums “Drošā māja”” un Valsts policijas (Latvija) sadarbībā ar HEUNI izstrādāto mācību metodoloģiju, lai HESTIA projekta komanda būtu droša, ka mācību metodoloģija nodrošina izpratni un ieteikumus par nepieciešamo rīcību cilvēku tirdzniecības novēršanai apmācamajiem par cilvēku tirdzniecības un fiktīvo laulību tēmu. Mācību metodoloģija tiek veidota tā, lai to varētu savā valstī piemērot katra Eiropas Savienības dalībvalsts, un nodrošināt praktiķiem mācības par minētajām tēmām.

2016.gada rudens tuvojas ar plašu pret cilvēku tirdzniecību vērstu pasākumu kompleksu – pilotmācības daudznozaru praktiķu grupām, izpratnes veicināšanas aktivitātes, atzīmējot Eiropas Savienības dienu pret cilvēku tirdzniecību un organizējot debrīfinga pasākumus Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Slovākijā un Īrijā. Noslēdzot projektu HESTIA, šā gada 14. – 15.novembrī Rīgā notiks starptautiska konference, kuras ietvaros tiksies visi projekta partneri. Plānots, ka projekta rezultāti, secinājumi un rekomendācijas decembrī tiks prezentētas Briselē - Eiropas Savienības Nacionālo ziņotāju vai alternatīvu mehānismu cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos neformālā tīkla sanāksmē.

HESTIA sadarbības partneri: Iekšlietu ministrija (Latvija), NVO “Patvērums “Drošā māja”” (Latvija), NVO “Mittetulundusühing “Living for Tomorrow”” (Igaunija); NVO “Caritas Lithuania” (Lietuva); Īrijas imigrantu padome (Immigrant Council of Ireland) (Īrija); Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrija (Slovākija); Noziedzības novēršanas un kontroles Eiropas institūts pie Apvienotajām Nācijām (HEUNI) (Somija). Projekta asociētie partneri: Valsts policija (Latvija), Ārlietu ministrija (Latvija), Tieslietu un vienlīdzības ministrija (Īrija).

Projekta HESTIA īstenošana tika uzsākta 2015.gada 1.janvārī un ilgs līdz 2016.gada 31.decembrim.

*Projekts “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB

Informāciju sagatavoja un publicēja Rasa Saliņa, HESTIA sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 22026355, rasa.salina@gmail.com