Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Ielūgums uz preses konferenci 22.augustā

Ievietots: 19.08.2012
Ielūdzam Jūs apmeklēt nevalstiskās organizācijas „Patvērums „Drošā māja”” rīkoto preses konferenci „Latvijas iedzīvotāju emigrācija palielina fiktīvo laulību un piespiedu darba gadījumu skaitu”, kas notiks 2012. gada 22. augustā plkst. 13.00, Islande Hotel, „C” konferenču zālē, Rīgā, Ķīpsalas ielā 20 (blakus tc Olympia).

     

Ņemot vērā Latvijas sociāli ekonomisko situāciju, cilvēki meklē peļņas iespējas ārzemēs. Tā rezultātā arvien turpina pieaugt cilvēku tirdzniecības upuru skaits. Kā galvenās cilvēku tirdzniecības formas tiek identificētas - fiktīvo laulību slēgšana ar Trešo valstu valstspiederīgajiem, darba ekspluatācijas gadījumi un seksuālā izmantošana. 

Preses konferences tēmas:
 
- 2012. gada cilvēku tirdzniecības upuru profils, statistika par identificētajiem fiktīvo laulību, piespiedu darba un seksuālās izmantošanas gadījumiem, tendences;
- Vēstniecību loma cilvēku tirdzniecības gadījumu risināšanā, statistika;
- Piespiedu darba identificēšanas kritēriji;
- EURES (Eiropas nodarbinātības dienestu tīkls) sniegtie pakalpojumi iedzīvotājiem, meklējot darbu ārvalstīs;
- Latvijā tiek uzsākta kampaņa „Pārdota brīvība”.

Preses konferencē piedalīsies:

 Sandra Zalcmane, NVO „Patvērums „Drošā māja””, vadītāja; 
 Vija Buša, Latvijas Republikas vēstniecība Īrijā, padomniece;
 Sandis Barks, Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas plānošanas nodaļas vecākais referents;
 Ivonna Deisone, Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departaments Attīstības nodaļa EURES menedžere.

Lūgums apstiprināt ierašanos uz preses konferenci.

Par „Patvērums „Drošā māja””
Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ir dibināta 2007. gada 6. augustā ar mērķi attīstīt atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, legālajiem imigrantiem, tai skaitā patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, nodrošinot indivīda tiesības saņemt atbilstošu palīdzību un aizstāvību; veicinot cilvēku tirdzniecībā cietušu personu rehabilitāciju un reintegrāciju sabiedrībā; nodrošinot atbalsta pakalpojumus legālajiem imigrantiem, veidojot interaktīvas apmācības formas un attīstot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām un kristīgajām organizācijām Latvijā un pasaulē. 2010. gada septembrī biedrība saņēma sabiedriskā labuma statusu. NVO „Patvērums „Drošā māja”” ir vienīgā organizācija, kas no 2007. gada ir ieguvusi tiesības sniegt valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem un turpinās iesākto arī 2012. gadā. 
2010. gadā „Patvērums „Drošā māja”” saņēma Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pateicību par nozīmīgu darbu cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā. 
2011. gadā biedrībai pasniegta ASV vēstniecības Latvijā godalga „Par inovatīvu darbu sabiedrības labā”, piešķirta Sabiedrības integrācijas fonda veicināšanas balva par sociālās jomas problemātikas aktualizēšanu sabiedrībā un ieguldījumu darbā ar patvēruma meklētājiem un bēgļiem.
2012. gadā biedrība saņēma ASV vēstniecības Latvijā nomināciju „Pretcilvēktirdzniecības varonis”.
„Patvērums „Drošā māja”” aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā un masu medijos, darbojas kā aktīvs partneris citām nevalstiskām organizācijām, valstij un pašvaldībām. 
Biedrība ir Latvijas Pilsoniskās alianses biedrs un darbojas Latvijas Sieviešu organizāciju sadarbības tīkla ietvaros.
Vairāk informācijas www.patverums-dm.lv. 

Papildu informācija: 
Rasa Saliņa, konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos
Mob. tel. nr. (+371) 22026355 (BITE)
rasa.salina@gmail.com