Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Informēšana un izglītošana ar un par bēgļiem Jaunpilī

Ievietots: 15.02.2016
Aivis Sudars

4. Februārī biedrības "Patvērums „Drošā māja” profesionāļi un brīvprātīgie, kopā ar patvēruma meklētājiem no patvēruma meklētāju izmitināšanas centra „Mucenieki” projekta „Migrācija: attīstības iespēja” ietvaros devās uz Jaunpili, lai tiktos ar pašvaldības pārstāvjiem, tādējādi nodrošinot informācijas apmaiņu starp patvēruma meklētājiem un sabiedrību.

Viens no izvirzītajiem pasākuma mērķiem bija iespēja patvēruma meklētājus iepazīstināt un parādīt, to, ka Latvija nebeidzas ar patvēruma meklētāju izmitināšanas centru „Mucenieki” un galvaspilsētu Rīgu, uz kuru nereti patvēruma meklētāji dodas iepirkt sadzīvei nepieciešamās lietas, bet varam lepoties arī ar savām mazpilsētām un lauku reģioniem. Šajā gadījumā par galamērķi tika izvēlēta Jaunpils Zemgalē, kurā var lepoties ar bagātīgu kultūrvēsturisko mantojumu, kas saglabājies vēl no agrīnajiem Livonijas laikiem.

Patvēruma meklētāju apskatei tika izrādīta pati Jaunpils pils, blakus esošā pašvaldība, kultūras centrs un baznīca, kuru gan neizdevās apskatīt no iekšpuses, jo šajā laikā tā bija slēgta, kā arī nedaudz tika pastāstīts par kompleksa apkārtni un tajā ietilpstošajām ēkām. Komunikācija norisinājās vairākās valodās – angļu, krievu, arābu, kurdu un, protams, latviešu valodā, kurā Jaunpils vidusskolas direktors Jānis Liepiņš un jaunatnes lietu speciālists Andris Frīdrihsons sniedza nelielu vēstures ieskatu par Jaunpili. 

Ir svarīgi, ka patvēruma meklētājiem jau no sākuma būtu pēc iespējas lielāka saskarsme ar latviešu valodu, kas ir viens no pamatelementiem, lai veiksmīgi iejustos sabiedrībā jeb citiem vārdiem sakot - veiksmīgi uzsāktu integrēšanos. Tālāk ceļš veda uz nesen renovēto Jurģu muižu, kuras ēka jau vairākus gadus pilda Jaunpils vidusskolas funkcijas. Tā kā patvēruma meklētājiem līdzi bija arī sākumskolas un pamatskolas vecuma bērni, tika uzdoti jautājumi par to kā norisinās mācības skolā, vai pastāv atsevišķi specialitāšu novirzieni, vai skolotājas runā tikai latviski u.c. jautājumi, atbildes uz tiem sniedza vidusskolas direktors J. Liepiņš.

Turpinājumā visi devās atpakaļ uz Jaunpils pili, ko, manuprāt, var uzskatīt par pasākuma praktiski noderīgāko daļu, jo šeit patvēruma meklētāji varēja uzdot interesējošos jautājumus pieredzējušiem speciālistiem - Alvim Šķenderam- biedrības „Patvērums „Drošā māja”” juristam un Guntai Vīksnei – biedrības „Patvērums „Drošā māja”” adaptācijas programmu vadītājai. Tāpat diskusijā piedalījās brīvprātīgie un Jaunpils pašvaldības pārstāvji un iedzīvotāji. Diskusijā tika apskatīti jautājumi, kas saistīti ar latviešu valodas apgūšanu, mājokļa iespējām un darba iespējām Latvijā.

Pēc diskusijas visi dalībnieki devās uz Tukumu, pēc smukuma un noslēgumā, neskatoties uz vēsajiem laikapstākļiem, dalībniekiem bija iespēja paviesoties Dzintaru pludmalē un kā vēlāk noskaidrojās, daļai no patvēruma meklētājiem tā bija pirmā reize dzīvē, kad savām acīm tika skatīta jūra.

Kopumā pasākumu var vērtēt kā veiksmīgu un izdevušos gan no mūsu puses, gan pašvaldības, jo pašvaldības pārstāvjiem bija iespēja redzēt reālo situāciju. Jāsaprot, ka daži jautājumi, kas patvēruma meklētājus interesētu, apskatīti tā arī netika, galvenokārt laika trūkuma vai citu iemeslu dēļ, ko varētu skaidrot ar patvērumu meklētāju motivāciju. Skaidrs, ka integrācija ir ļoti sarežģīts process, kurā abas puses - patvēruma meklētāji un sabiedrība savu viedokli un attieksmi veido tikpat sarežģītu faktoru kopuma rezultātā, tomēr arī nākotnē no šādiem pasākumiem vairāk ir iespējams iegūt, un kas svarīgi - abām iesaistītajām pusēm!

Liela daļa no patvēruma meklētāju tiek nosūtīti atpakaļ uz savu izcelsmes valsti, tomēr īsi aprunājoties ar dažiem, kuri ir visai pārliecināti, ka iegūs bēgļa vai alternatīvo statusu, bija jūtama motivācija attiecībā uz latviešu valodas apguvi un darba iespējām Latvijā, kas, lai arī pagaidām vairāk ideju līmenī, ir ļoti nozīmīgi.

Paldies, biedrības „Patvērums Drošā māja”” par iespēju piedalīties!

Pasākuma noslēgumā piestājām Dzintaru pludmalē.

Diskusija par migrāciju Jaunpilī

Lai paplašinātu Jaunpils pašvaldības institūciju speciālistu un iedzīvotāju zināšanas par aktuālajiem migrācijas procesiem, tai skaitā, par patvēruma sistēmu, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem Latvijā, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” 2016. gada 4. februārī Jaunpils pilī, Jaunpils novadā, rīkoja semināru – diskusiju „Bēgļi – Latvijā un pasaulē”. Aktivitāte notika biedrības "Patvērums "Drošā māja"" projekta „Migrācija: attīstības iespēja” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu Eiropas gada attīstībai 2015 Nacionālās darba programmas ietvaros. Nacionālās darba programmas aktivitāšu ieviesēji ir LR Ārlietu ministrija un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS). Par publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība „Patvērums „Drošā māja””, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.