lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Integrācijas pasākums ģimenēm ar bērniem

No 31. maija līdz 2. jūnijam Balvos un Gulbenes novada Stāmerienā notika projekta „Tālu no dzimtenes - tomēr mājās” integrācijas pasākumi ģimenēm ar bērniem - trešo valstu valstspiederīgajiem un Latvijas pilsoņiem no vairākiem Latvijas novadiem. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Tālu no dzimtenes – tomēr mājās” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Ritineitis”.