lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Integrācijas projekta noslēguma pasākums

Šodien, 27. jūnijā, sirsnīgā noslēguma pasākumā tikās projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" dalībnieki - īstenotāji, finansētāji, sadarbības partneri un mērķa grupa. Klātesošajiem bija iespēja gan palūkoties uz projektā notikušajām aktivitātēm, gan dalīties iespaidos un vēlējumos. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 27.06.2014.