Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Integrācijas projekta noslēguma pasākums

Šodien, 27. jūnijā, sirsnīgā noslēguma pasākumā tikās projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" dalībnieki - īstenotāji, finansētāji, sadarbības partneri un mērķa grupa. Klātesošajiem bija iespēja gan palūkoties uz projektā notikušajām aktivitātēm, gan dalīties iespaidos un vēlējumos. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 27.06.2014.
Sandra Zalcmane
Gita Miruškina
Alvis Šķenders
Priekšējā rindā - Rasa Saliņa, Diāna Rotaru, Gunta Vīksne
Sandra Zalcmane, Rasa Saliņa