Jomas profesionāļi Beverīnas novadā diskutēs par cilvēku tirdzniecību

Ievietots: 12.05.2015

                                                                                   

                                       Līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Noziedzības profilakse un apkarošana"

                                                                     

Šā gada 12.-13. maijā Beverīnas novada Kauguru pagasta Mūrmuižā (viesu namā "Pļavu brūtes") notiks HESTIA* apaļā galda diskusija par cilvēktirdzniecības novēršanu, kurā piedalīsies 25 dažādu jomu speciālisti. Aktivitāti īsteno Iekšlietu ministrija un biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

12.maijā diskusija paredzēta no plkst. 10:00 - 17:00. Tēmas: Institūciju sadarbības modelis; cilvēku tirdzniecības aktualitātes Latvijā, Eiropā, pasaulē; cilvēku tirdzniecības formas (fiktīvas laulības, darba ekspluatācija); cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšana; darbam ar cilvēku tirdzniecības upuri nepieciešamās zināšanas un prasmes. Savukārt 13.maijā diskusija notiks no plkst. 8:30 - 16:00. Tēmas: Cilvēku tirdzniecības novēršana un apkarošana; cilvēku tirdzniecības formas, to izplatība Latvijā; rehabilitācijas pakalpojumu tīkls, starpinstitucionāli koordinēti atbalsta pakalpojumi cilvēku tirdzniecībā cietušām personām un viņu ģimenēm; rehabilitācijas būtiskie akcenti; Latvijā pirmais Uzticības tālrunis 28612120 cilvēku tirdzniecības novēršanai.

*Projekts “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB

Papildu informācija: Rasa Saliņa, HESTIA sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 22026355, rasa.salina@gmail.com