lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Juridiskā palīdzība iebraucējiem – arī Liepnā

Ievietots: 05.02.2024

Sadarbībā ar ANO Bēgļu aģentūru “Patvērums “Drošā māja”” sniedz  juridisku palīdzību bez maksas patvēruma meklētājiem, bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu, t.sk. starptautisko aizsardzību saņēmušām personām (Ukrainas civiliedzīvotājiem). Juristi konsultē visā Latvijā, arī patvēruma meklētāju izmitināšanas centros.

Jurists Egidijs Barakauskis pagājušo nedēļu konsultēja patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā Liepnā. Dienas kārtībā bija, piemēram, jautājumi par darba atļauju saņemšanas kārtību. Par to, kā uzsākt darba gaitas, cik stundu darba diena ir Latvijā, kāda ir minimālā alga.  Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atbildes saņēma ap 20 klientu – PMIC Liepna iemītnieku.

Projektu " Juridiskā palīdzība, psihosociālais atbalsts un kopienas iesaistes pasākumi patvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijā " biedrība “Patvērums “Drošā māja”” īsteno sadarbībā ar ANO Bēgļu aģentūru (UNHCR).