Kuldīgas novadā diskutēs par cilvēktirdzniecības mazināšanu

Ievietots: 28.04.2015

                                                                                     

                                       Līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Noziedzības profilakse un apkarošana"

                                                                     

28.-29. aprīlī Kuldīgas novada Snēpeles pagasta viesu namā "Mazsālijas" dažādu jomu speciālistiem paredzēta HESTIA* apaļā galda diskusija par cilvēktirdzniecības novēršanu. Šodien, 28.aprīlī, diskusija paredzēta no plkst.10:00 - 21:00, savukārt rīt - no plkst. 8:30 - 16:00. Aktivitāti īsteno Iekšlietu ministrija un biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

*Projekts “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB

Vairāk informācijas par diskusiju, kā arī par iespēju noorganizēt intervijas, lūdzu griezties: Rasa Saliņa, HESTIA sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 22026355, rasa.salina@gmail.com

#HESTIA_THB