Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Labklājības ministrs U.Augulis pasniedz atzinības rakstus „Patvērums „Drošā māja”” sociālajām darbiniecēm

Ievietots: 20.11.2014

Šā gada 13.novembrī Labklājības ministrijas rīkotā konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2014” rezultātu paziņošanas pasākuma ietvaros Labklājības ministrs Uldis Augulis pasniedza atzinības rakstus un balvas konkursa septiņiem laureātiem, tai skaitā divām „Patvērums „Drošā māja”” sociālajām darbiniecēm.

"Līdz ar šī konkursa īstenošanu vēlamies ne tikai uzsvērt sociālo darbinieku sniegumu, bet reizē arī pievērst sabiedrības uzmanību sociālā darba nepieciešamībai un ietekmei sabiedrības labklājības veidošanā. Ir pienācis laiks mums arvien skaļāk cildināt profesijas prestižu un celt tās nozīmību. Sociālo darbu kā valstiski svarīgu profesiju īpaši novērtējām ekonomiskās krīzes laikā, kad, pateicoties sociālo darbinieku zināšanām, profesionalitātei un ieguldītajam darbam, nodrošinājām sociālo mieru. Krīze arī deva iespēju ne tikai novērtēt sociālajā jomā strādājošo sniegto ieguldījumu, bet lika iedziļināties šo darbinieku ikdienā. Tāpēc lielu uzmanību sociālajā politikā turpmākajos gados pievērsīsim profesionāļu atbalstam, kvalifikācijai un novērtējumam," uzsvēra U.Augulis.

 „Labākā sociālā darbiniece Latvijā 2014”  nominācijā Žūrijas izvirzītais sociālais darbinieks balvu saņēma Sandra Zalcmane, „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja un sociālā darbiniece.

Savukārt „Labākā sociālā darbiniece Latvijā 2014”  nominācijā Iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora sociālais darbinieks balvu saņēma Anita Ūdre, „Patvērums „Drošā māja”” sociālā darbiniece.

Abas kolēģes atbalstīt un sveikt bija ieradies ne tikai biedrības draudzīgais kolektīvs, bet arī sadarbības partneri - Iekšlietu ministrijas pārstāve Lāsma Stabiņa un tiesībsargs Juris Jansons.

Pretendentus konkursam „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2014” varēja pieteikt gan iedzīvotāji, gan darba devēji, tam īpaši izveidotās konkursa nominācijās. Kopā konkursam bija pieteikti 84 sociālie darbinieki.

Pretendentus izvērtēja kompetenta žūrija - žūrijas priekšsēdētājs labklājības ministrs U.Augulis, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās aprūpes katedras vadītāja Dace Erkena, LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktora vietniece Ilze Skrodele-Dubrovska, Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valdes priekšsēdētāja vietniece, Cēsu sociālā dienesta vadītāja Iveta Sietiņsone, Sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētājs, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, departamenta direktora vietnieks, Rīgas Stradiņa universitātes Sociālā darba katedras lektors Mārtiņš Moors un Latvijas Pašvaldību savienības padomniece sociālajos un veselības jautājumos Silvija Šimfa.

Par biedrību

Biedrība "Patvērums „Drošā māja”" ir dibināta 2007. gada 6. augustā ar mērķi attīstīt atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, legālajiem imigrantiem, tai skaitā, patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, nodrošinot indivīda tiesības saņemt atbilstošu palīdzību un aizstāvību, mainot sabiedrības attieksmi pret cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, legālajiem imigrantiem, tai skaitā, patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss; veicinot cilvēku tirdzniecībā cietušu personu rehabilitāciju un reintegrāciju sabiedrībā; nodrošinot atbalsta pakalpojumus legālajiem imigrantiem, tai skaitā, patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss; veidojot interaktīvas apmācības formas; attīstot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskām un kristīgām organizācijām Latvijā un pasaulē; sekmēt cilvēktiesību ievērošanu un sniegt atbalstu organizācijām, kas veicina cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu.

2010. gada septembrī biedrība ieguva sabiedriskā labuma statusu.

Organizācijā darbojas starpprofesionāļu komanda patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu atbalstam. 

2010. gadā biedrība saņēma Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pateicību par nozīmīgu darbu cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā. 2011. gada janvārī biedrībai pasniegta ASV vēstniecības Latvijā godalga "Par inovatīvu darbu sabiedrības labā". Marta sākumā „Patvērums „Drošā māja”” piešķirta Sabiedrības integrācijas fonda veicināšanas balva par sociālās jomas problemātikas aktualizēšanu sabiedrībā un ieguldījumu darbā ar patvēruma meklētājiem un bēgļiem. 2009., 2010. un 2012. gadā biedrība saņēma ASV vēstniecības Latvijā nomināciju "Pretcilvēktirdzniecības varonis".

"Patvērums "Drošā māja"" aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā un masu medijos, darbojas kā aktīvs partneris citām nevalstiskām organizācijām, valstij un pašvaldībām.

Biedrība ir Latvijas Pilsoniskās alianses un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) biedrs, tā darbojas Latvijas Sieviešu organizāciju sadarbības tīkla ietvaros, kā arī ir Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta partnerorganizācija. Kopš 2013. gada organizācija darbojas Annas Lindes fonda Latvijas nacionālajā tīklā.

Informāciju sagatavoja Rasa Saliņa, izmantojot Labklājības ministrijas publicēto informāciju 

Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2014

Šā gada 13.novembrī Labklājības ministrijas rīkotā konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2014” rezultātu paziņošanas pasākuma ietvaros Labklājības ministrs Uldis Augulis pasniedza atzinības rakstus un balvas konkursa septiņiem laureātiem, tai skaitā divām „Patvērums „Drošā māja”” sociālajām darbiniecēm. „Labākā sociālā darbiniece Latvijā 2014” nominācijā Žūrijas izvirzītais sociālais darbinieks balvu saņēma Sandra Zalcmane, „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja un sociālā darbiniece. Savukārt „Labākā sociālā darbiniece Latvijā 2014” nominācijā Iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora sociālais darbinieks balvu saņēma Anita Ūdre, „Patvērums „Drošā māja”” sociālā darbiniece. Foto autors: Labklājības ministrija