lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Latvijas un ES dalībvalstu tiesneši un prokurori tiekas seminārā Rīgā

Ievietots: 11.09.2015

                                                                                     

                                       Līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Noziedzības profilakse un apkarošana"

 

                                                                     

Šā gada 10. un 11.septembrī Latvijas Tiesnešu mācību centrā, Mārstaļu ielā 19, notiek Eiropas Tiesību akadēmijas (ERA) un Latvijas Tiesnešu mācību centra rīkots starptautisks seminārs "Cilvēku tirdzniecības apkarošana - ceļā uz vispusīgāku pieeju". Tajā piedalās tiesneši, prokurori, juristi, policisti, politikas plānotāji, NVO un Eiropas Parlamenta pārstāvji no Latvijas un Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm - Portugāles, Spānijas, Nīderlandes, Īrijas, Somijas, Bulgārijas, Vācijas, Grieķijas, Norvēģijas, Austrijas un Itālijas.

Nacionālais koordinators cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumos Lāsma Stabiņa iepazīstināja dalībniekus ar informācijas un datu vākšanas, analīzes un izplatīšanas svarīgo nozīmi cilvēktirdzniecības politikas un rekomendāciju izstrādē, kā arī informēja par Latvijas Nacionālā koordinatora cilvēktirdzniecības novēršanas jomā darbu un gūto praksi šajā jomā. Viņa dalījās pieredzē par Latvijas politiku problemātikas mazināšanā, nacionālo cilvēktirdzniecības novēršanas koordinēšanas mehānismu un savu pieredzi efektīvas ziņošanas par cilvēktirdzniecību nodrošināšanā. L.Stabiņa semināra dalībniekus informēja par situāciju cilvēktirdzniecības jomā Latvijā, par vienotas izpratnes veidošanu ES dalībvalstīs par cilvēktirdzniecības jēdzienu, tai skaitā fiktīvām laulībām, akcentējot šā gada janvārī uzsāktā starptautiskā projekta HESTIA* mērķi un plānoto pienesumu problēmjautājuma risināšanā.

L. Stabiņa

NVO "Patvērums "Drošā māja"" vadītāja Sandra Zalcmane klātesošos informēja par cilvēktirdzniecības upuru aizsardzību valsts līmenī, daloties ar biedrības līdzšinējo praktisko pieredzi.

S. Zalcmane

Seminārs tiek rīkots ar ES noziedzības novēršanas un apkarošanas programmas līdzfinansējumu.

*Projekts “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, projekta HESTIA sabiedrisko attiecību konsultante (sadarbībā ar IEM), tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com