Lekcijas Ānes, Stalbes, Straupes, Vecpiebalgas jauniešiem

10.novembrī Ānes JIC, Stalbes un Straupes, Vecpiebalgas vidusskolēniem notika biedrības "Patvērums "Drošā māja"" vienaudžu izglītotāju organizētas lekcijas par cilvēktirdzniecību. Aktivitātes notiek projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, ko līdzfinansē sociāli atbildīgs uzņēmums „Philip Morris International”. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".
Ānes JIC
Ānes JIC
Ānes JIC
Ānes JIC
Ānes JIC
Ānes JIC
Stalbes un Straupes vidusskolēni
Stalbes un Straupes vidusskolēni
Stalbes un Straupes vidusskolēni
Stalbes un Straupes vidusskolēni
Stalbes un Straupes vidusskolēni
Vecpiebalgas vidusskola
Vecpiebalgas vidusskola
Vecpiebalgas vidusskola
Vecpiebalgas vidusskola
Vecpiebalgas vidusskola
Vecpiebalgas vidusskola
Vecpiebalgas vidusskola
Vecpiebalgas vidusskola
Vecpiebalgas vidusskola