Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Living Books against Discrimination - 2. starptautiskā tikšanās

No 22.līdz 24.februārim (2014) biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jaunieši piedalījās otrajā starptautiskajā pieredzes apmaiņā projekta „Living Books against Discrimination” ietvaros Asti Itālijā. Brauciena mērķis projekta ietvaros bija partneru līdzšinējās pieredzes un zināšanu apmaiņa, padomu sniegšana un noslēguma pasākuma – starptautiskas dzīvās bibliotēkas - plānošana. Dalībnieki bija katras partnerorganizācijas grupas vadītājs ar savu dzīvās bibliotēkas organizēšanas komandu. Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.