lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Living Books against Discrimination - 3. starptautiskā tikšanās

Projekta „SHERBOOK Living Books against Discrimination” kulminācija notika Spānijas mazpilsētā Lorkā, sadarbībā ar Cazalla Intercultural. Starptautiskā pasākuma laikā katrs projekta partneris sagatavoja dzīvās grāmatas un visi projekta dalībnieki organizēja dzīvās bibliotēkas lasījumus Lorkas iedzīvotājiem. Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.