Migrantu talantu dārzs

Projekta "Migrant Talent Garden" ietvaros aicina pieteikties attālinātajām lekcijām

Ievietots: 16.11.2020

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" projekta "Migrant Talent Garden" ietvaros aicina pieteikties attālinātajām lekcijām par tēmām "integrācija" un "bizness"!

 

 

 

 

Gaidīsim pietikumus uz e-pastu: talentgarden.latvia@gmail.com!Projekta “Migrantu Talantu dārzs” aktivitātes 2020. gadā

Ievietots: 25.08.2020

2020.gadā turpinās projekta “Migrantu talantu dārzs” īstenošana. Biedrība, lai iepazīstinātu interesentus ar iespējām, ko sniegs projekts iebraucējiem, kas vēlās uzsākt uzņēmējdarbību Latvijā, īstenoja informēšanas kampaņu. Kampaņas ietvaros projekta komanda tikās ar uzņēmējiem Mārtiņu Kossoviču un Miku Celmiņu, lai dalītos pieredzē, kā veidot biznesu, kā strādāt dažādu kultūru vidē, kāda ir vietējās sabiedrības darba vide, kādi ir priekšstati un darba paradumi. Interesanta un aizraujoša saruna bija kopā ar Izaugsmes kafejnīcas izveidotāju Āri Birzi par grūtībām, uzsākot biznesu un par to, ka nav jāpadodas, ja gadās neveiksme. Tikāmies arī ar LIAA pārstāvjiem, lai padalītos ar informāciju kāda veida atbalstu var sniegt LIAA iebraucējiem, ja ir vēlme uzsākt biznesu Latvijā, biedrība, savukārt, kāda veida palīdzību var iebraucēji saņemt Informācijas centrā iebraucējiem.

Sarunā ar ISMA Uzņēmējdarbības vadības programmas direktori Dr.oec., profesori Viktoriju Riashchenko pārrunājām kādas bija  viņas sajūtas, ierodoties pirms 10 gadiem uz dzīvi Latvijā, kas palīdzēja iejusties šeit un kura tagad Latviju sauc par savām mājām.

Aicinām visus sekot līdzi mūsu projekta aktivitātēm sociālajos medijos!

Projektu “Migrantu dārzs” biedrība "Patvērums "Drošā māja"" kopā ar sadarbības partneriem no sešām valstīm - Horvātijas, Bulgārijas, Lietuvas, Grieķijas, Norvēģijas un Islandes - uzsāka īstenot 2019.gada sākumā. Tā mērķis ir iesaistīt biznesa veidošanā imigrantus, tai skaitā sniegt šai mērķa grupai atbalstu, zināšanas par valsts likumiem, nosacījumiem veidojot savu biznesu.

 

 

Projektu “Migrantu dārzs’’ finansē Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEA un Norvēģijas finanšu instrumentu. Projektu līdzfinansē Kultūras ministrija.

Projekta “Migrantu Talantu dārzs” jaunumi

Ievietots: 12.06.2020

Projekta ietvaros ir izveidota jauna e-platforma www.startbusiness.today. Izveidotajā resursā ir iespējams iepazīties ar informāciju kā veidot savu biznesu, vai tas ir grūti, vai tas ir izaicinājums, kas ir jāzina, lai uzsāktu biznesu un cita aizraujoša informācija.

Projektu “Migrantu dārzs” biedrība "Patvērums "Drošā māja"" kopā ar sadarbības partneriem no sešām valstīm - Horvātijas, Bulgārijas, Lietuvas, Grieķijas, Norvēģijas un Islandes - uzsāka īstenot 2019.gada sākumā. Tā mērķis ir iesaistīt biznesa veidošanā imigrantus, tai skaitā sniegt šai mērķa grupai atbalstu, zināšanas par valsts likumiem, nosacījumiem veidojot savu biznesu.

Projektu “Migrantu dārzs’’ finansē Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEA un Norvēģijas finanšu instrumentu. Projektu līdzfinansē Kultūras ministrija.

Diskusija par ārvalstnieku uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā

Ievietots: 15.10.2019

Šā gada 11.oktobrī biedrībā „Patvērums „Drošā māja”” notika diskusija par ārvalstnieku uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā. Pasākumā, kuru apmeklēja iebraucēji no Indijas, Sīrijas, Etiopijas, Afganistānas, Turcijas, Sentvinsentas un Grenadīnas, kā arī Latvijas dažādu organizāciju un institūciju pārstāvji, runājām un diskutējām par imigrantu atbalstu biznesa izveidē, iespējām un izaicinājumiem.

Projektu “Migrantu dārzs” biedrība "Patvērums "Drošā māja"" kopā ar sadarbības partneriem no sešām valstīm - Horvātijas, Bulgārijas, Lietuvas, Grieķijas, Norvēģijas un Islandes - uzsāka īstenot 2019.gada sākumā. Tā mērķis ir iesaistīt biznesa veidošanā imigrantus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, tai skaitā sniegt šai mērķa grupai atbalstu, zināšanas par valsts likumiem, nosacījumiem veidojot savu biznesu.

Plānots, ka projekta rezultātā tiks izveidota e-platforma biznesa atbalstam, kurā būs nodrošinātas tiešsaistes iespējas dalībai treniņprogrammā, un informācija par katras projekta dalībvalsts normatīvo bāzi biznesa uzsākšanai, kā arī tiks izveidoti biznesa inkubatori imigrantiem katrā no minētajām projekta dalībvalstīm. “Patvērums “Drošā māja”” kā sadarbības partnera loma ir dalība tiešsaistes apmācības sistēmas izveidē, biznesa ekspertu apmācībā, biznesa inkubatora izveidē.

Projektu “Migrantu dārzs’’ finansē Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEA un Norvēģijas finanšu instrumentu. Projektu līdzfinansē Kultūras ministrija.

   


Aicina uz diskusiju par ārvalstnieku uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā

Ievietots: 04.10.2019

Piektdien, 11.oktobrī, plkst. 16:00 biedrībā „Patvērums „Drošā māja””, Lāčplēša ielā 75 – 1B, Rīgā, notiks diskusija par ārvalstnieku uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā. Pasākuma ietvaros runāsim un diskutēsim par imigrantu atbalstu biznesa izveidē, iespējām un izaicinājumiem.

Diskusijā piedalīsies: Gunta Vīksne, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja; Sandra Spudiņa, projekta „Migrantu talantu dārzs” koordinatore; Alvis Šķenders, Informācijas centra iebraucējiem klientu konsultants; ārvalstu pilsoņi, kuri ir uzsākuši savu biznesu Latvijā. 

Reģistrēšanās un papildu informācija mediju pārstāvjiem: Rasa Saliņa, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts rasa.salina@patverums-dm.lv

Projektu “Migrantu dārzs” biedrība "Patvērums "Drošā māja"" kopā ar sadarbības partneriem no sešām valstīm - Horvātijas, Bulgārijas, Lietuvas, Grieķijas, Norvēģijas un Islandes - uzsāka īstenot 2019.gada sākumā. Tā mērķis ir iesaistīt biznesa veidošanā imigrantus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, tai skaitā sniegt šai mērķa grupai atbalstu, zināšanas par valsts likumiem, nosacījumiem veidojot savu biznesu. Plānots, ka projekta rezultātā tiks izveidota e-platforma biznesa atbalstam, kurā būs nodrošinātas tiešsaistes iespējas dalībai treniņprogrammā, un informācija par katras projekta dalībvalsts normatīvo bāzi biznesa uzsākšanai, kā arī tiks izveidoti  biznesa inkubatori imigrantiem katrā no minētajām projekta dalībvalstīm. 

“Patvērums “Drošā māja”” kā sadarbības partnera loma ir dalība tiešsaistes apmācības sistēmas izveidē, biznesa ekspertu apmācībā, biznesa inkubatora izveidē. 

Projektu “Migrantu dārzs’’ finansē Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEA un Norvēģijas finanšu instrumentu. Projektu līdzfinansē Kultūras ministrija.

  

Iepazīstas ar imigrantu biznesa iespējām Norvēģijā un Īslandē

Ievietots: 05.07.2019

Lai izprastu imigrantu biznesa iespējas Norvēģijā un Islandē, 2019.gada 17. - 20. jūnijā Oslo un Reikjavikā notika projekta "Migrantu talantu dārzs" partneru tikšanās, kurā piedalījās arī biedrības “Patvērums “Drošā māja”” pārstāve Sandra Spudiņa.

Pirmā partneru vizīte tika organizēta Oslo, Norvēģijā, kur notika tikšanās ar Norvēģijas valsts daudzkultūru izglītības centra (NAFO) un “Caritas Norge” pārstāvjiem. “Tikšanās laikā daudz tika runāts un diskutēts par imigrantu atbalstu biznesa izveidē. Šīs institūcijas daudz strādā pie tā, lai mobilizētu un atbalstītu imigrantu iespējas biznesā, palīdzētu viņiem attīstīt prasmes un iemaņas, valodu,” uzsver S.Spudiņa. Viņa norāda, ka tikšanās laikā ar vienu no grāmatas “Startup Migrants” autoriem - Nicolai Strøm-Olsen - tika diskutēts par migrantu uzņēmējiem un cilvēkiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas tos atbalsta visā pasaulē.

“Otrajā vizītē, kas notika Reikjavikā, Īslandē, ar Sarkanā Krusta darbiniekiem mēs pārrunājām patvēruma meklētāju, migrantu situāciju valstī.  Savukārt Norvēģijas Nodarbinātības dienesta darbinieki mums prezentēja konsultāciju un nodarbinātības pakalpojumu iespējas bēgļiem un imigrantiem,” stāsta S.Spudiņa.

Vaicāta par gūtajiem iespaidiem un secinājumiem, viņa norāda, ka katrai no valstīm, strādājot ar imigrantiem biznesa inkubatoros, jaunuzņēmumos (start-up), ir savi izaicinājumi,. Kā galvenos viņa min valodas trūkumu, zemās datoriemaņas, finansējumu trūkumu biznesa uzsākšanai, mērķa auditorijas vājo izpratni par nodokļu sistēmu, kā arī uzņemošās sabiedrības stereotipus.

Projektu “Migrantu talantu dārzs” biedrība "Patvērums "Drošā māja"" kopā ar sadarbības partneriem no sešām valstīm - Horvātijas, Bulgārijas, Lietuvas, Grieķijas, Norvēģijas un Islandes - uzsāka īstenot 2019.gada sākumā. Tā mērķis ir iesaistīt biznesa veidošanā imigrantus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, tai skaitā sniegt šai mērķa grupai atbalstu, zināšanas par valsts likumiem, nosacījumiem veidojot savu biznesu. Plānots, ka projekta rezultātā tiks izveidota e-platforma biznesa atbalstam, kurā būs nodrošinātas tiešsaistes iespējas dalībai treniņprogrammā, un informācija par katras projekta dalībvalsts normatīvo bāzi biznesa uzsākšanai, kā arī tiks izveidoti  biznesa inkubatori imigrantiem katrā no minētajām projekta dalībvalstīm. 

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” kā sadarbības partnera loma ir dalība tiešsaistes apmācības sistēmas izveidē, biznesa ekspertu apmācībā, biznesa inkubatora izveidē. 

Projektu “Migrantu talantu dārzs’’ finansē Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEA un Norvēģijas finanšu instrumentu.

Vizītes ietvaros iepazīstas ar imigrantu biznesa iespējām Latvijā

Ievietots: 11.06.2019

Lai iepazītos ar biznesa vidi Latvijā un sociālo uzņēmējdarbību, 2019.gada 30.-31.maijā Rīgā notika projekta "Migrantu talantu dārzs" studiju vizīte, kuras ietvaros biedrībā "Patvērums "Drošā māja"" viesojās projekta dalībnieki no sešām valstīm - Grieķijas, Bulgārijas, Norvēģijas, Īslandes, Horvātijas un Lietuvas. "Migrantu talantu dārzs" mērķis ir izveidot e-platforma biznesa atbalstam, kurā būs nodrošinātas tiešsaistes iespējas dalībai treniņprogrammā, un informācija par katras projekta dalībvalsts normatīvo bāzi biznesa uzsākšanai. Plānots, ka projekta ietvaros tiks izveidoti  arī biznesa inkubatori imigrantiem katrā no minētajām projekta dalībvalstīm. 

"Patvērums "Drošā māja"" valdes locekle Gunta Vīksne projekta dalībniekus iepazīstināja ar biedrības ilggadējo pieredzi un praktiskajiem piemēriem integrācijas jomā. SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” projekta koordinatore Marija Vilne klātesošos iepazīstināja ar uzņēmuma izstrādāto  mācību materiālu un programmu sociālās uzņēmējdarbības un komercdarbības kompetences attīstībai. Šī materiāla izstrādes mērķis bija, apkopojot nevalstisko organizāciju un mācību centru pieredzi un zināšanas, izstrādāt mūsdienīgu, katrai valstij viegli pielāgojamu mācību līdzekli. Viņa stāstīja, ka ar šis mācību līdzeklis domāts, lai palīdzētu apmācīt dažāda izglītības līmeņa un sociālā statusa migrantus, nodrošinot viņiem pamatzināšanas par uzņēmējdarbības principiem, vietējo uzņēmējdarbības vidi un soļiem savas uzņēmējdarbības attīstībai.

Vizītes ietvaros viesi tikās arī ar Regitu Zeiļu no Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas, kura pastāstīja par sociālo uzņēmējdarbību, tai skaitā - kas ir sociālais uzņēmums Latvijas normatīvo aktu izpratnē un, kādas atbalsta formas ir pieejamas.  Lai iedvesmotu klātesošos, viņa daījās vairākos pieredzes stāstos kā piemērus minot sociālos uzņēmumus "Humusa komanda", "BlindArt"` un labdarības veikalu tīklu "Otrā elpa".

Jaunais uzņēmējs no Indijas Shashikanth Reddy Kotha dalījās savā personīgajā pieredzē, grūtībās, veiksmēs un pārdomās par sava biznesa uzsākšanu Latvijā. Projekta dalībniekiem bija iespēja arī iztaujāt uzņēmēju, lai labāk izprast imigrantu iespējas biznesa uzsākšanai Latvijā.

Viesiem bija iespēja iepazīties un uzdot jautājumus ISMA biznesa inkubatora vadītājai Viktorijai Rjaščenko. ISMA biznesa inkubatorā studentiem ir iespēja attīstīt un īstenot savas biznesa iespējas. Pēc Viktorijas Rjaščenko paustā biznesa inkubators ir atbalsts biznesa ideju attīstībai, projektu izstrādei, sava biznesa dibināšanai un tā veiksmīgai tālākvirzīšanai. “Biznesa inkubators ir jauna uzņēmuma pirmā mikrovide, kur, konsultējoties ar nozares profesionāļiem, tiek attīstītas uzņēmējdarbības iemaņas, uzkrātas zināšanas un iegūta pieredze. Šeit jaunie uzņēmēji var saņemt palīdzību grāmatvedības, nodokļu un biznesa plāna sastādīšanas jautājumos,” akcentēja V.Rjaščenko.

Ar sociālā uzņēmuma tiesisko regulējumu un finansu atbalsta iespējām sociālo uzņēmumu darbībai projekta dalībniekus iepazīstināja Labklājības ministrijas īstenotā ESF projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” vadītājs Juris Cebulis. Viņš arī izskaidroja kritērijus, kuriem ir jāatbilst, ja uzņēmējs vēlas iegūt sociālā uzņēmuma statusu un pretendēt uz valsts atbalsta formām. J.Cebulis minēja arī praktiskus ieguvumus, ko sniedz Sociālā uzņēmuma likums, pastāstīja kā Latvijā var iegūt sociālā uzņēmuma statusu un, kādas ir biežāk pieļautās kļūdas, pretendējot uz sociālā uzņēmuma statusu. 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) projekta „Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū” specializētais konsultants Ronalds Kraže stāstīja par bēgļu un alternatīvā statusa ieguvušo personu iekārtošanu darbā, ko veic aģentūra. Kā galvenos izaicinājumus viņš minēja zemo valodu prasmi, nepietiekamu iepriekšējo darba pieredzi, zemu motivāciju un vājo izpratni par nodokļu sistēmu valstī. Viņaprāt, tieši šobrīd Latvijas uzņēmēji ir atvērti un gatavi strādāt ar bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personām.

Projekta dalībniekus Latvijā uzņēmošā organizācija “Patvērums “Drošā māja”” norāda, ka visas tikšanās laikā projekta "Migrantu talantu dārzs" dalībnieki izrādīja lielu interesi par imigrantu biznesa iespējām mūsu valstī, kā arī uzdeva daudz jautājumu par minēto tēmu gan organizācijas pārstāvjiem, gan arī īpaši pieaicinātajiem viesiem. Projekta dalībnieki arī atzina, ka Latvijā strādā labi un augsti kvalificēti profesionāļi, ar kuriem kopīgi sadarbojoties ir iespējams veidot veiksmīgāku vidi imigrantu integrācijai un biznesa veidošanai.

Projektu “Migrantu talantu dārzs’’ finansē Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEA un Norvēģijas finanšu instrumentu.

Uzsākts projekts imigrantu biznesa atbalstam

Ievietots: 05.06.2019

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" sadarbībā ar sadarbības partneriem no sešām valstīm - Horvātijas, Bulgārijas, Lietuvas, Grieķijas, Norvēģijas un Islandes - uzsākusi īstenot projektu "Migrantu talantu dārzs".

Tā mērķis ir iesaistīt biznesa veidošanā imigrantus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, tai skaitā sniegt šai mērķa grupai atbalstu, zināšanas par valsts likumiem, nosacījumiem veidojot savu biznesu. Plānots, ka projekta rezultātā tiks izveidota e-platforma biznesa atbalstam, kurā būs nodrošinātas tiešsaistes iespējas dalībai treniņprogrammā, un informācija par katras projekta dalībvalsts normatīvo bāzi biznesa uzsākšanai, kā arī tiks izveidoti  biznesa inkubatori imigrantiem katrā no minētajām projekta dalībvalstīm. 

“Patvērums “Drošā māja”” kā sadarbības partnera loma būs dalība tiešsaistes apmācības sistēmas izveidē, biznesa ekspertu apmācībā, biznesa inkubatora izveidē. 

Lai apspriestu imigrantu biznesa iespējas Eiropā, no šā gada 28.-29.maijam Lietuvā notika projekta "Migrantu talantu dārzs" partneru tikšanās. Savukārt 30.-31.maijā Latvijā, biedrībā "Patvērums "Drošā māja"", notika projekta partneru studiju vizīte. 

Projekta "Migrantu talantu dārzs" (Nr. 2017-1-186) īstenošanas laiks ir 01.10.2018. - 30.09.2022. 

Projektu “Migrantu talantu dārzs’’ finansē Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEA un Norvēģijas finanšu instrumentu.

Diskusija par ārvalstnieku uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā | Patvērums Drošā Māja
Diskusija par ārvalstnieku uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā
Projekta tikšanās Islandē un Norvēģijā | Patvērums Drošā Māja
Projekta tikšanās Islandē un Norvēģijā
Studiju vizīte Rīgā 31.maijs | Patvērums Drošā Māja
Studiju vizīte Rīgā, 31.maijs
Projekta Migrantu talantu dārzs tikšanās Lietuvā | Patvērums Drošā Māja
Projekta "Migrantu talantu dārzs" tikšanās Lietuvā
Projekta tikšanās Bulgārijā un Grieķijā | Patvērums Drošā Māja
Projekta tikšanās Bulgārijā un Grieķijā