lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Multiplikatoru apmācības Liepājā, 1.diena

Ar mērķi sagatavot Kurzemes reģionā dažādu jomu speciālistus - tālākizglītības trenerus - cilvēktirdzniecības tēmas aktualizēšanai speciālistu kolektīvos, kā arī iniciēt šīs problemātikas aktualizēšanu sabiedrībā kopumā, 28.-29.septembrī Liepājā biedrība "Patvērums "Drošā māja" organizēja semināru "Fiktīvās laulības kā cilvēktirdzniecības formas mazināšana: multiplikatoru izglītošana", kurā piedalās vairāk kā 40 dažādu jomu profesionāļi no Liepājas, Kuldīgas, Ventspils, Alsungas, Nīcas, Rojas, Grobiņas, Saldus novada. Aktivitāte notika projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB