Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

No Future for Human Trafficking 6. un 7. diena

Pēc tam, kad kopīgiem spēkiem projekta „No Future for Human Trafficking” apmācību kursa dalībnieki bija apguvuši cilvēku tirdzniecības teorētiskās lietas, iepazinušies ar projekta dalībvalstu likumdošanu un tendencēm, iejutušies upura ādā un paspējuši atpūsties, baudot, Latvijas dabu un kultūru, 6. un 7. apmācību diena noritēja krāsainās un radošās noskaņās. Sestajā dienā jaunieši iepazinās ar projekta „Choose Your Freedom” laikā izstrādāto spēli „Escape” cilvēku tirdzniecības problemātikas pasniegšanai skolēniem. No dalībnieku grupas pieteicās četri spēlētāji, kas bija arī turpmāko radošo komandu vadītāji. Četri brīvprātīgie spēlēja „Escape”, savukārt viņu komandas biedri veica piezīmes par visām neskaidrajām lietām, ko pamanīja spēles laikā. Pēc pirmās izspēles, komentāri tika prezentēti un apkopoti, lai novērtētu trūkumus un stiprās puses. Pēc tam radošās komandas izstrādāja spēles skices un priekšlikumus uzlabojumiem, kas tika prezentēti un diskutēti, nonākot pie jauniem secinājumiem un papildinājumiem. Nākamajā dienā noritēja darbs pie četru jaunu spēļu izstrādes, kā beigās tika prezentētas un spēlētas visas spēles. Paralēli šim darbam tika pārveidoti noteikumi un tulkoti. Vairāk informācijas: http://patverums-dm.lv/lv/no-future-for-human-trafficking Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.