Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

No Future for Human Trafficking 8. un 9. diena

Apmācību kursa „No Future for Human Trafficking” noslēdzošās dienas turpinājās idejām bagātā un radošā gaisotnē. Astotā diena sākās ar dažādu radošās domāšanas metožu praktisku pielietošanu kādas problēmas risinājuma meklēšanai. Tās tika apkopotas un papildinātas, diskusijās formulējot idejas un sagatavojot projekta pieteikumam atbilstošā formā. Savukārt astotās dienas otrā puse tika organizēta, balstoties uz dalībnieku interesi padziļināti iepazīties ar Erasmus plus programmu, tās vadlīnijām un projekta pieteikuma formām. Tāpēc tika noorganizēta improvizēta konference, kuras dalībnieki tika iepazīstināti ar Erasmus plus programmas pamatvirzieniem, finansējuma apjomu, interneta resursiem programmas apgūšanai un partneru piesaistei, kā arī papildinstrumentu izmantošanai – Eures, Youthpass u.c. Konference turpinājās ar dalībnieku pieredzes stāstiem, aizpildot jaunās programmas projektu pieteikumu formas un demonstrējot tās. Protams, apmācību beidzamās dienas tika aizvadītas arī ar draudzības stiprināšanai un sirsnīgām atvadām paredzētām spēlēm, neaizmirstot arī projekta izvērtējumu, par ko liels prieks bija organizētāju komandai, jo dalībnieki slavēja gan Latvijas dabu, gan ēdienu, gan apmācītājus, gan organizācijas profesionalitāti, gan pašu apmācību kursu. Vairāk informācijas: http://patverums-dm.lv/lv/no-future-for-human-trafficking Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.