Ogrē noticis pirmais HESTIA reģionālais apaļais galds par cilvēku tirdzniecību

Ievietots: 20.04.2015

                                                                                 

                                       Līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Noziedzības profilakse un apkarošana"

                                                                     

Šā gada 17. un 18.aprīlī Ogresgala pagastā notika HESTIA* apaļā galda diskusija par cilvēktirdzniecības novēršanu reģionos, ko rīkoja Iekšlietu ministrija sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Diskusijā piedalījās kopumā 26 pārstāvji no Ogres ģimenes atbalsta dienas centra, dienas centra "Saime", kā arī Ogres, Taurupes, Madlienas un Suntažu sociālajiem centriem.

Pirmajā dienā dalībniekiem dienas kārtībā bija tādas tēmas kā: institūciju sadarbības modelis; cilvēku tirdzniecības aktualitātes Latvijā, Eiropā, pasaulē; cilvēku tirdzniecības formas, fiktīvās laulības, darba ekspluatācija; cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšana un darbam ar cilvēku tirdzniecības upuri nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Savukārt 17.aprīlī klātesošie uzzināja un diskutēja par tēmām: cilvēku tirdzniecības novēršana un apkarošana; cilvēku tirdzniecības formas, to izplatība Latvijā; rehabilitācijas pakalpojumu tīkls, starpinstitucionāli koordinētajiem atbalsta pakalpojumiem cilvēku tirdzniecībā cietušām personām un viņu ģimenēm; Latvijā pirmais Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības novēršanai.

Nākamā reģionālā apaļā galda diskusija paredzēta 28.-29. aprīlī Kuldīgas novadā.

*Projekts “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, projekta HESTIA sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr.: 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com 

HESTIA apaļais galds Ogrē

2015.gada 16. un 17. aprīlī Ogresgalā dažādu jomu speciālistiem notika HESTIA apaļā galda diskusija par cilvēktirdzniecības novēršanu reģionos, ko rīkoja Iekšlietu ministrija sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"". Projekts “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB 20.04.2015.