Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Par mums

Misija: Latvija - drošā māja dažādiem cilvēkiem!

Biedrība "Patvērums „Drošā māja”" ir dibināta 2007. gada 6. augustā ar mērķi attīstīt atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām un legālajiem imigrantiem, tai skaitā, patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, nodrošinot:

- indivīda tiesības saņemt atbilstošu palīdzību un aizstāvību, mainot sabiedrības attieksmi pret cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, legālajiem imigrantiem;

- veicinot cilvēku tirdzniecībā cietušu personu rehabilitāciju un reintegrāciju sabiedrībā;

- nodrošinot atbalsta pakalpojumus legālajiem imigrantiem;

- veidojot interaktīvas apmācības formas;

- attīstot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskām un kristīgām organizācijām Latvijā un pasaulē;

- sekmējot cilvēktiesību ievērošanu un atbalsta sniegšanu organizācijām, kas veicina cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu.

NVO "Patvērums "Drošā māja"" no 2007. gada ir ieguvusi tiesības sniegt valsts apmaksātos rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem un turpina iesākto arī 2020. gadā.

Organizācijā darbojas starpprofesionāļu komanda patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu atbalstam.
 
"Patvērums "Drošā māja"" aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā un masu medijos, darbojas kā aktīvs partneris citām nevalstiskām organizācijām, valstij un pašvaldībām.

Biedrība ir Latvijas Pilsoniskās alianses un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) biedrs, tā darbojas Latvijas Sieviešu organizāciju sadarbības tīkla ietvaros, kā arī ir Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta partnerorganizācija. Kopš 2013. gada organizācija darbojas Annas Lindes fonda Latvijas nacionālajā tīklā.

2010. gadā biedrība ieguva sabiedriskā labuma statusu.

2015. gadā "Bureau Veritas Latvia" biedrībai piešķīra kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu ISO 9001 sociālās rehabilitācijas jomā.

Apbalvojumi:
 
2017. gada novembrī Baltijas jūras valstu padome sadarbībā ar Zviedrijas valdību piešķīra "Patvērums "Drošā māja"" vadītājai Sandrai Zalcmanei prestižu Baltijas jūras reģiona balvu par apņemšanos, centieniem, radošumu un līderību cīņā pret cilvēku tirdzniecību. Novembrī notika arī žurnāla “Bilance” gadskārtējā konference, kuras ietvaros biedrības ilggadējai grāmatvedei Selgai Āboltiņai tika pasniegta VISMA Horizon speciālbalva par mūža ieguldījumu grāmatvedībā. Decembrī "Gada brīvprātīgais 2017" ietvaros biedrībai "Patvērums "Drošā māja"" tika pasniegta Rīgas domes Pateicība par ieguldījumu brīvprātīgā darba attīstībā Rīgas pilsētā. Pateicība piešķirta arī organizācijas brīvprātīgajam Gatim Valainim.

2016. gada septembrī biedrības "Patvērums "Drošā māja"" sabiedrisko attiecību speciālistei Rasai Saliņai tika piešķirts Iekšlietu ministrijas apbalvojums “Pateicība” (ministra R.Kozlovska rīkojums Nr.1-14/1728) par sadarbību ar Iekšlietu ministriju aktuālās informācijas cilvēku tirdzniecības mazināšanas jomā nodrošināšanā sabiedriskajā telpā, iniciatīvu un atbalstu Iekšlietu ministrijas interneta vietnes www.cilvektirdznieciba.lv pilnveidošanā un attīstīšanā, profesionālo ieguldījumu, nodrošinot Iekšlietu ministrijas vadībā īstenotā projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) publicitāti.

2015. gada martā biedrības vadītājai Sandrai Zalcmanei pasniegts Sieviešu tiesību institūta atzinības raksts par jaunu sociālo pakalpojumu izveidi personām, kuras cietušas no cilvēktirdzniecības, un to ieviešanu Latvijā, par inovatīvu darba metožu izmantošanu un augsti profesionālu darbu. Aprīlī par sasniegumiem cilvēktirdzniecības mazināšanā "Patvērums "Drošā māja"" piešķirts balvas "Cilvēka izaugsmei" goda raksts nominācijā "Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā".
 
Jūlijā Vašingtonā ASV Valsts sekretārs Džons Kerijs 2015. gada ziņojuma „Par cilvēktirdzniecības novēršanu” atvēršanas ceremonijā biedrības "Patvērums "Drošā māja"" juristi Gitu Miruškinu godināja kā vienu no šī gada astoņiem "Par cilvēktirdzniecības novēršanu" Varoņiem.

2014. gadā Labklājības ministrijas rīkotā konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2014” ietvaros "Patvērums "Drošā māja"" sociālās darbinieces saņēma apbalvojumus divās nominācijās - Sandra Zalcmane kā "Žūrijas izvirzītais sociālais darbinieks" par ieguldījumu cilvēktirdzniecības pakalpojuma attīstīšanā Latvijā un Anita Ūdre kā "Iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora sociālais darbinieks" darbā ar bēgļiem.

"Patvērums "Drošā māja"" projekts ar Pretcilvēktirdzniecības treilera izmantošanu sabiedrības izglītošanā par cilvēku tirdzniecību 2014. gada decembrī atzīts par vienu no 20 Labās prakses piemēriem Eiropā. Apbalvojums pasniegts Eiropas Savienības Noziedzības novēršanas tīkla (EUCPN) Itālijas Eiropas Savienības prezidentūras ietvaros organizētajā Labās prakses cilvēku tirdzniecības novēršanai konferencē un tās ietvaros rīkotajā Eiropas Noziedzības novēršanas balvas (ECPA) pasniegšanas ceremonijā labākajam cilvēku tirdzniecības novēršanas projektam Eiropā.

2009., 2010. un 2012. gadā biedrība saņēma ASV vēstniecības Latvijā nomināciju "Pretcilvēktirdzniecības varonis".

2011. gada janvārī biedrībai pasniegta ASV vēstniecības Latvijā godalga cilvēktirdzniecības jomā "Par inovatīvu darbu sabiedrības labā". Marta sākumā „Patvērums „Drošā māja”” piešķirta Sabiedrības integrācijas fonda veicināšanas balva par sociālās jomas problemātikas aktualizēšanu sabiedrībā un ieguldījumu darbā ar patvēruma meklētājiem un bēgļiem.

2010. gadā biedrība saņēma Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pateicību par nozīmīgu darbu cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā.

S.Zalcmane saņem Baltijas jūras reģiona balvu par cilvēktirdzniecības mazināšanu | Patvērums Drošā Māja
S.Zalcmane saņem Baltijas jūras reģiona balvu par cilvēktirdzniecības mazināšanu
Gada brīvprātīgais 2017 ietvaros saņemta Pateicība | Patvērums Drošā Māja
Gada brīvprātīgais 2017 ietvaros saņemta Pateicība
Balva par mūža ieguldījumu grāmatvedībā | Patvērums Drošā Māja
Balva par mūža ieguldījumu grāmatvedībā
Biedrībai Patvērums Drošā māja 10 gadi! | Patvērums Drošā Māja
Biedrībai "Patvērums "Drošā māja"" 10 gadi!
Biedrības PR speciāliste saņem IEM apbalvojumu | Patvērums Drošā Māja
Biedrības PR speciāliste saņem IEM apbalvojumu
Biedrība saņem ISO 9001 sertifikātu | Patvērums Drošā Māja
Biedrība saņem ISO 9001 sertifikātu
Varoņa balva 2015 ASV Vašingtona | Patvērums Drošā Māja
Varoņa balva 2015, ASV, Vašingtona
ASV ģenerālprokurores vizīte 02.06. | Patvērums Drošā Māja
ASV ģenerālprokurores vizīte, 02.06.
Balvu konkurss Cilvēka izaugsmei | Patvērums Drošā Māja
Balvu konkurss "Cilvēka izaugsmei"
Eiropas Noziedzības novēršanas balva 2014 | Patvērums Drošā Māja
Eiropas Noziedzības novēršanas balva 2014
Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2014 | Patvērums Drošā Māja
Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2014
ASV vēstniecības Latvijā balvas saņemšana | Patvērums Drošā Māja, cilvēktirdzniecība, cilvēku tirdzniecības apkarošana
ASV vēstniecības Latvijā balvas saņemšana
Vienotības balvas pasniegšana biedrībai Patvērums Drošā māja, cilvēku tirdzniecības prevence, imigrantu integrācija, bēgļi, patvēruma meklētāji
Vienotības balvas pasniegšana biedrībai "Patvērums "Drošā māja""
Varoņa balva 2015, ASV