Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Par projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām’’ mērķa grupu

Ievietots: 16.02.2021

 

Jau sesto gadu biedrība ‘’Patvērums ‘’Drošā māja’’’’ īsteno projektu ‘’Atbalsta pasākumi
starptautiskās aizsardzības personām’’, šajā sfērā demonstrējot profesionālu, uz risinājumu un
iekļaušanu orientētu pieeju.

Kāda persona saskaņā ar likumdošanu tiek uzskatīta par starptautiskās aizsardzības personu?

Starptautiskās aizsardzības saņēmējs ir persona, kurai piešķirts bēgļa vai alternatīvās
aizsardzības statuss.


 * Bēgļa statusu piešķir, ja personai savā izcelsmes valstī draud vajāšana ticības,
reliģijas, rases, tautības, sociālās piederības vai politisko uzskatu dēļ.

 * Alternatīvo statusu piešķir, jo personu mītnes valstī apdraud karš, nāvessods,
spīdzināšana, necienīga izturēšanās.

 * Bēgļa statusu piešķir uz nenoteiktu laiku, savukārt alternatīvo statusu – uz vienu gadu.

 

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2020/3/02