Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Pasākums "Dzīve kā Riču Raču", 18. jūnijs

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” šā gada 18. jūnijā Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā organizēja projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai” noslēguma pasākumu „Dzīve kā Riču Raču”. Tā ietvaros tika prezentēti projekta sasniegtie rezultāti un turpmākās ieceres. Notikumā piedalījās projekta realizētāji, finansētāji, sadarbības partneri un projekta mērķa auditorija. Kopš 2012. gada 19. decembra biedrība ar sadarbības partneriem “Sabiedriskais politikas centrs PROVIDUS”, “Baltijas Reģionālais Fonds” un Rīgas Latviešu biedrību realizē atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”, kura mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekts noslēgsies 2013. gada 30. jūnijā. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 19.06.2013.
Mēs - Rasa Saliņa, Gita Tillere, Gunta Vīksne un Sandra Zalcmane :)
Biedrības vadītāja Sandra Zalcmane teic uzrunu.
Uzrunu saka Rīgas Klasiskās ģimnāzijas pārstāve.
Rīgas Klasiskās ģimnāzijas pārstāve izsaka pateicību biedrības pārstāvei Mirai Tsargand.
Tiek prezentēta projekta laikā izstrādātā lieliskā Burtu ābece!
Vārds tiek dots Lindai Curihai -
Uzrunu saka Maija Pohodņeva.
Kā citās valodās skan
Sveicam Maiju Pohodņevu dzimšanas dienā! :)
Sveicam Maiju Pohodņevu jubilejā! :)
Pasākumā bija iespēja mieloties ar dažādu tautību nacionālajiem gardumiem!
Pasākumā bija iespēja mieloties ar dažādu tautību nacionālajiem gardumiem!
Pasākumā bija iespēja mieloties ar dažādu tautību nacionālajiem gardumiem!
Kolēģe Rasa Saliņa :)
Pasākumā bija iespēja mieloties ar dažādu tautību nacionālajiem gardumiem!
Daži no mums - biedrības